Disclaimer:

Deze site is een privé-initiatief!!!

Overname van (beeld-) materiaal is NIET toegestaan.
Mail voor meer informatie: roy1969 (at) mac.com!Algemeen:
• Door ondergetekende worden teksten, foto’s en ander materiaal gepubliceerd.
• De inhoud van de site of andere media (zoals o.a. Facebook en Twitter) kan veranderen, en onderdelen kunnen verwijderd worden zonder dat dit gemeld wordt.
• Alle rechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij ondergetekende tenzij anders vermeld.
• Van foto’s die in opdracht gemaakt zijn, wordt automatisch toestemming verleend om deze (door ondergetekende) te publiceren.
• Copiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen (of delen daarvan) is NIET toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Voorwaarden voor gebruik van (beeld-) materiaal:

 1. Er dient vooraf schriftelijke toestemming gevraagd/verleend te worden.

 2. (beeld-) Materiaal dient in zijn originele vorm geplaatst te worden en mag dus niet bewerkt worden. Dit geldt dus ook voor het delen via social media.

  Voor het “knippen en plakken” van foto’s (waardoor de naamtag verdwijnt) is toestemming nodig en bovendien dient de naamtag door de gebruiker weer handmatig toegevoegd te worden.

  Elke foto of map dient voorzien te zijn van een (Facebook) Tag.

 3. Elk afzonderlijk gepubliceerd item (foto, artikel etc.) dient voorzien te zijn van de volgende bronvermelding:
  “Bron: Roy P. Wassink | http://www.roywassink.nl”.

 4. Indien er onderdelen uit mijn archief gebruikt worden, dient voor publicatie het gehele item (artikel, film etc.) vooraf ter controle aangeboden te worden.
  Pas daarna wordt bekeken of er toestemming wordt verleend.

 5. Verleende toestemming betreft uitsluitend de betreffende uitgave en geldt niet voor eventueel hergebruik.

• Indien je (beeld-) materiaal wilt gebruiken, stuur dan een mail (met de tekst “1969” in de omschrijving) naar: roy1969 (at) mac.com en vermeld daarin dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.

Roy Wassink

Deze site is een privé-initiatief!!!