Janus Baulingstraat

Steenbrugge:
• Aan de noordkant van Deventer ligt de nieuwbouwwijk Steenbrugge.

Als gevolg van het nieuw te ontwikkelen woongebied “Steenbrugge” te Diepenveen, hebben Burgemeester en wethouders, na positieve advisering van de Adviesraad Straatnaamgeving, op

2 mei 2017 besloten om 13 straten te benoemen.

De straten zijn benoemd naar personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Deventer/Diepenveen, Revolutionair- Socialistische Arbeiderspartij, Communistische Partij Nederland, Verzet WOII en Diversen. De benoemde straten zijn:

1. Harm Kolthekstraat, 2. Johan Roebersstraat, 3. Rien Ditzelstraat, 4. Cornelis Doetspad, 5. Aalbert Jan Gerritsenweg, 6. Heleen Ankersmitstraat, 7. Lina Roetert Steenbruggenstraat, 8. Gebroeders Cohenstraat, 9. Peeke Bosmastraat, 10. Steven Coldeweijpad, 11. Janus Baulingstraat, 12. Albert Johan Gerardsstraat en 13. Arend Keldermanstraat.

Het besluit ligt van woensdag 10 mei 2017 tot en met woensdag 21 juni 2017 ter inzage bij de balie Publiekszaken, in het Stadhuis aan het Grote Kerkhof 1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Peeters, medewerker bij het team Ondernemen en Vergunningen, telefoon 14 0570.


1934 – Oprichting Vliegclub Teuge:
• Op 24 mei 1934 werd in “Hotel Wely” te Deventer een vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering werd door de bekende Nederlandse sportvlieger Ir. Oyens een lezing gegeven over zweefvliegen en tevens werden er enkele films vertoond.

PH-17.png

De Adelaar PH-17. Foto: Govert Steen via Rob Philips.

• Nog diezelfde avond besloten de heren H.J. Ankersmit, directeur van de toenmalige N.V. Ankersmit’s Katoen Fabrieken en de directeur van de voormalige Deventer Radio Centrale, A.L. Bauling, tot de oprichting van “De Deventer Vliegclub” die 2 dagen later, toen bleek dat een vliegveld in de buurt van Deventer onmogelijk was, werd omgedoopt tot “Vliegclub Teuge”.
• Lees verder: https://roywassink.nl/2017/02/01/1934/

thumb_6b_1024-3.jpg

Foto (album) Henk Vrielink.

1936 – Oprichting N.V. Vliegtuigbouw:
• Op 14 juli 1936 werd de N.V. Vliegtuigbouw te Deventer opgericht door Johannes Pieter Spruyt, Adrianus Leendert Bauling, Hendrik Jan Ankersmit Junior en Willem van Graft.
• De directie van de N.V. Vliegtuigbouw was gezeteld aan de Zwolsestraat 4 (nu Gibsonstraat) in Deventer. Een schuurtje en zolderruimte aan de Molenbelt werd al spoedig omgeruild voor een wat grotere vliegtuig fabriek aan de Berkelweg.
• De testvluchten werden door dhr. Bauling en een aantal andere luchtvaart-pioniers uitgevoerd. Dhr. A.L. Bauling was naast directeur van de N.V. Vliegtuigbouw tevens voorzitter van de Vliegclub Teuge.

Steenarchief 13.png

A.L. Bauling, 1936. Foto archief Govert Steen, via Rob Philips.

1966 – N.V. Vliegtuigbouw:
• In 1966 betekende de opkomst van de kunststof zweefvliegtuigen het einde van de N.V. Vliegtuigbouw.
• Op 09/03/66 verklaarde de heer Bauling aan de RLD te stoppen met de bouw van zweefvliegtuigen. Tegelijkertijd probeerde hij de verplichtingen van de fabrikant als houder van het type-certificaat ook over te doen aan de RLD. Deze ging daar vanzelfsprekend niet op in. Tijdens dit zelfde onderhoud verklaarde de heer Bauling tevens dat hij nog twee Sagitta’s in voorraad had en dat hij nog wel door zou gaan met het aanmaken van diverse onderdelen.

1977 – Sagitta verkocht:
• Tijdens een vergadering van de vliegclub in maart van dit jaar werd door Mevrouw Bauling toestemming gegeven om de Sagitta te verkopen.

Meer over Bauling:
• Zoeken op deze site: https://roywassink.nl/?s=bauling
• ZaanWiki: https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=bauling
• Radiodistributie: https://jhbakker.nl/wp-content/uploads/2014/09/19293b-Deventer-Radio-Bauling.pdf?fbclid=IwAR1INLeyokeylMAdztw2zn8m2S-TvVzTDWJ-fRyUIhX348BkstsBY2W8c0E
• Stichting Industrieel Erfgoed Deventer: https://www.nieuwbouw-steenbrugge.nlhttps://www.sied.nl/nijvertijd/no-31-janus-bauling-67A8.html

Meer over Steenbrugge:
• Steenbrugge: https://www.nieuwbouw-steenbrugge.nl