2018:

Vliegbewegingen
Overzicht van Vliegbewegingen | AOPA Fly-in | Luchtvaartnieuws / registernieuws/|


Otto Hartman overleden:

• Op 1 januari overleed Otto Hartman. Op zaterdag 6 januari vloog de Piper Super Cub PH-KLA naar Putten met onderstaande reclamesleep.

IMG_52601.jpg

• Op 12 januari overleed Clara van de Laar – Drijver.

PH-ZZF afgeleverd in Letland:

IMG_57151.jpg

• Op 22 januari werd de Cessna 207 PH-ZZF vanaf Teuge afgeleverd naar Letland.
17/01/18: EHHO-EHTE
22/01/18: EHTE – EKMB Lolland- ESMQ Kalmar Öland – EVRA Riga (werd YL-KAM “Rigas Aeroclubs”).

Slagboom en Peeters in het nieuw:
• Op of rond de 26-ste werd de nieuwste aanwinst van de firma Slagboom en Peeters PH-SLC ingeschreven.
• Een dag later kwam de Cessna PH-SLA terug vanaf Midden-Zeeland, alwaar hij is voorzien van een nieuw kleurenschema.

Stearman met olieprobleem:
• De Stearman N545WP kwam terug van Hoogeveen met een veel te hoge oliedruk. Hierop werd besloten een “straight in” te maken.
• Het toestel dat onlangs voorzien is van een nieuwe propeller heeft sindsdien een aantal malen proefgedraaid, maar heeft bij mijn weten sindsdien niet meer gevlogen.

Verdachten drugssmokkel voorlopig vrijgelaten:
• Eind vorig jaar werd besloten dat de twee verdachten, de 29-jarige Pascal R. en de 31-jarige Lukas G die op 20 januari (2017) opgepakt werden, nog tot zeker na de feestdagen  vast zouden blijven zitten.
• Tijdens een pro forma zitting werd bij de rechtbank in Zutphen om een schorsing van hun voorlopige hechtenis gevraagd. De rechters gingen hiermee akkoord.
• De verdachten moesten een borg van 20.000 Euro betalen, hun paspoort inleveren en zich eens in de twee weken melden op het politiebureau in Sittard.

Erwtensoep Fly-in:
• Op 23 februari werd er wederom een Erwtensoep Fly-in gehouden.
• Tijdens deze Ad-Hoc fly-in die (zoals de naam al aangeeft) slechts een een paar dagen van te voren bekend gemaakt wordt, was er naast een gratis landing en touch & go natuurlijk weer een heerlijke kop erwtensoep voor de piloot en passagier in Restaurant Take Off.
• Ook was het mogelijk om de collectie van Postbellum Foundation bij Skydeck Teuge te bezichtigen.
• Deze collectie bestaat uit: een Cessna O-2, Antonov An-2, MiG 21 Fishbed, MiG 23 Flogger en een Lockheed F-104 Starfighter. Alleen de O-2 is nog vliegwaardig.

• Voor het vervoer tussen hangaar en restaurant was wederom de gratis Plane Owner huifkar beschikbaar.
• Voor de verste bezoeker, het mooiste vliegtuig en voor de knapste piloot lag een Gelderse worst klaar.
• Tussen 10:00 en 15:00 werden de volgende bezoekers (incl. de “LPO” een een overlandvlucht maakte) gezien: PH-FLK, D-EIFE. PH-JPO, N207HV, PH-826, PH-LPO (overland Nordhorn en terug), PH-ACW, D-ELAM, PH-4M2, OO-54, PH-HLI, PH-PLC, PH-2K9, PH-VMT, PH-TDS, PH-4K6, PH-3W8, PH-NSC, OO-PVA, D-ESHP, PH-EAM, PH-DON

Brandweerpatrouille weer begonnen:
•  Wegens aanhoudende droogte maar met een temperatuur die onder het vriespunt lag, werd er op 2 maart weer begonnen met de brandweerpatrouille.
• “Oscar” werd boven Twente gevlogen met de Cessna 172 PH-ALW.

SWooP weer terug:
• Na afwezigheid van een maand kwam dezelfde dag de Caravan PH-SWP, voorzien van een nieuw rolluik, weer terug naar Teuge.

Tampico naar Teuge:
• Vrijdag 9 maart werd de TB-9 D-EVEN op Teuge afgeleverd.
• Het toestel stond te koop bij Air Waterland op Lelystad.

IMG_71541.jpg

Robinson 44 afgeleverd:
• Een dag later (zaterdag 10 maart) werd de Robinson 44 II F-HRTO (10859) per aanhanger afgeleverd en deze verdween zonder rotorbladen in de nieuwe hangar van Heli and Co, achter de “D-HANS”.
• Dit bedrijf voert o.a. vluchten uit voor GasUnie.
• De Frans geregistreerde helikopter was vanaf 06/11/13 eigendom van JCE Helicopteres SAS, ging op 08/04/14 over naar SARL 3B en werd doorgehaald op 01/03/18. Het is de bedoeling dat het toestel Duits geregistreerd gaat worden.
• De Robinson OE-XHY werd aan een Chinese dame verkocht.

Piper naar Turkije:
• De voormalige Stella Piper PH-STY zal naar Turkije (Dalaman) vertrekken. Wanneer dit precies zal gaan gebeuren, is nog niet bekend.
• Op 30 oktober 2017 werd het toestel van Beek naar Teuge gevlogen en maakte op 16 februari en 25 maart nog een lokale vlucht.

OK-WUA 42 (17STR03) en OK-WUA 43 (17STR04)

First Visit of type en aflevering via Teuge:
• Op zondag 11 maart kwamen twee gloednieuwe “Stream’s” vanuit Duitsland op Teuge aan.
• De twee toestellen met registraties OK-WUA 42 (17STR03) en OK-WUA 43 (17STR04) hebben beide als bouwjaar 2018.
• De 42 vertrok maandag met twee personen aan boord naar Middenmeer, de 43 de 14e (via Texel).
• Meer info: http://www.tl-ultralight.cz/en/ultralight-aircraft/stream

PH-ROS wederom ingeschreven:
• De Lancair Super ES PH-ROS werd op 12 maart opnieuw ingeschreven.

Werk in uitvoering:

WIP SOUTH OF TWY BETWEEN DELTA AND RUNUP RWY08. 14 MAR 10:00 2018 UNTIL 13 APR 18:00 2018 ESTIMATED. CREATED: 14 MAR 10:45 2018

Update: 25 maart.

Te koop (18/03) PlaneCheck.com / Controller.com “EHTE” & “Teuge”:
– N607LM Eclipse 500 LX (2008)
– PH-4K2 P-92 (2011)
– PH-3Z7 P-92 (2006)
– PH-3J6 P-92 (2000)
– S-346 (D-HHBW) Bo-105 (1977)

Nieuwe hangaar:
• In week 12 is er een begin gemaakt met het realiseren van een wederom een nieuwe hangaar.

IMG_74651.jpg

IMG_74671.jpg

Aflevering PH-NEW:
• Op donderdag 22 maart werd de PH-NEW afgeleverd vanaf Texel.

Besluit valschermspringen:

M0567/18 – TEMPORARY RESTRICTED AREA ‘TEUGE’ ACTIVATED FOR PARACHUTE JUMPING.
AREA: 521441N0060248E RADIUS 4NM BTN GND/FL095.
AREA PROHIBITED.
AUTHORIZED CROSSING TFC CONTACT MILATCC SCHIPHOL. GND – FL095, DAILY 1830-2000,
03 APR 18:30 2018 UNTIL 05 APR 20:00 2018. CREATED: 14 MAR 09:26 2018

BESLUIT:

Artikel 1

1. Ten behoeve van het uitvoeren van valschermsprongen wordt als springgebied het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Teuge aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogte:

TGB Teuge

een cirkelvormig gebied met een straal van vier (4) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°14’41″N 006°02’48″E, van grondniveau tot FL 095 (zie figuur).

2. Het TGB Teuge, genoemd in het eerste lid, wordt ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

Week 14

dinsdag 3 april 2018 van 20:30 uur tot 22:00 uur lokale tijd; woensdag 4 april 2018 van 20:30 uur tot 22:00 uur lokale tijd; donderdag 5 april 2018 van 20:30 uur tot 22:00 uur lokale tijd.

Schermafdruk 2018-03-14 15.31.30.png

Artikel 2

Voor het gebruik van het TGB Teuge gelden de volgende regels:

TGB Teuge

  1. het uitvoeren van andere vluchten dan de bij het valschermspringen betrokken vlucht in het TGB is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door lucht- vaartuigen die vooraf toestemming hebben verkregen van de supervisor van het MilATCC Schiphol;
  2. de aan de oefening deelnemende gezagvoerder en gezagvoerders van vluchten als ge- noemd in onderdeel a, dienen radiocontact te hebben met het MilATCC Schiphol voor het binnenvliegen van het in artikel 1, eerste lid, genoemde TGB en dienen te voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de genoemde LVL-instantie;

2

Beschikking

Ministerie van Defensie Bestuursstaf

Militaire Luchtvaart Autoriteit

Datum: Nummer:

13 maart 2018 MLA/038/2018

c. tijdens het vliegen binnen het TGB dient de aan de oefening deelnemende gezagvoerder gebruik te maken van een SSR-transponder met mode S of modes A en C;

  1. de bij het valschermspringen betrokken vlucht wordt uitgevoerd conform instrumentvlieg- voorschriften;
  2. niet-deelnemend luchtverkeer dient vijf (5) nautische mijlen vrij te worden gehouden van de laterale grenzen van het TGB;
  3. dedaadwerkelijkeactiveringende-activeringvanhetTGBwordtdoordesupervisorvan het MilATCC Schiphol gecoördineerd met de supervisor van LVNL en de havenmeester van Airport Teuge.

Artikel 3
Handelen in strijd met artikel 2, onderdeel a, van deze beschikking is een strafbaar feit.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 3 april 2018 en vervalt met ingang van 6 april 2018.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en zal tevens bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie,
voor deze,
De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit,

w.g.

J.P. Apon, Kolonel

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst- verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopi- ge voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

3

Beschikking

Ministerie van Defensie Bestuursstaf

Militaire Luchtvaart Autoriteit

Datum: Nummer:

13 maart 2018 MLA/038/2018

TOELICHTING

In week 14 van 2018 vindt een parachutespringoefening plaats, waarbij valschermsprongen bij duisternis zullen worden uitgevoerd. Ter bescherming van deze bijzondere activiteit in de lucht wordt in verband met de veiligheid in de lucht het tijdelijke gebied met beperkingen (TGB) Teuge ingesteld gedurende bekendgemaakte dagen en tijdstippen.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen het tijdelijke gebied met beperkingen binnenvliegen na toestemming van het MilATCC Schiphol. Dit geldt tevens voor luchthavenluchtverkeer van en naar Airport Teuge dat minimaal 24 uur van tevoren is aangemeld.

Parachutist komt lelijk ten val:
• Zaterdag 31 maart rukten hulpdiensten massaal uit voor een militaire parachutist die een ongelukkige landing maakte. Tijdens de val stuiterde de militair over een slootje en belandde in het nabij gelegen weiland terecht. Hierdoor schoot zijn heup uit de kom en brak hij een been.

IMG_76501.jpg

Hulpverlening komt massaal op gang:
• Twee politieauto’s, drie ambulancevoertuigen, een traumahelikopter en een Tankautospuit van korps Twello kwamen er aan te pas.
• Een ambulance kwam echter al snel vast te zitten in de drassige ondergrond waar het vliegveld zo om bekend staat. Om deze reden werd het zweefvliegen die dag eerder al een paar uur uitgesteld. Een voertuig van Theeschenkerij ’t Oegenbos dat al snel ter plaatse was, bracht uitkomst…

IMG_76801.jpg

Slachtoffer overgebracht naar Zwolle:
• De parachutist werd met de traumahelikopter overgebracht naar Zwolle, iets wat niet vaak gebeurd. Vanwege de slechte bereikbaarheid was dit echter de beste oplossing.

IMG_76691.jpg

Vliegverkeer stilgelegd:
• In verband met het ongeval werd het vliegverkeer enige tijd stilgelegd.

Hoofdchute afgeworpen:
• Een afgeworpen hoofdchute van andere parachutist leverde nog enkele telefoontjes op van verontrustte toeschouwers.

Registernieuws maart:
• 09/03: PH-DPC uitgeschreven naar N?
• 09/03: PH-ITW uitgeschreven naar N421TF (HS Aircraft, Coconut Creek).
Waargenomen met N-registratie op 15/04).
• 12/03: PH-ROS weer ingeschreven.

Uniwest:
• Bij Uniwest zijn nu nog (vliegwaardig) aanwezig: PH-AKJ, CMW en VSR. De PH-CJI en RSA hebben een verlopen BvL en de TEV is uitgeschreven.

Vliegtuig beschadigd aangetroffen:

image.png

• Op 1 april (geen grap helaas) werd de Mooney N100HQ beschadigd aangetroffen.
• Naast aanzienlijke schade aan de spinner, werden er in het gras verfschilfers en een metalen ring aangetroffen.

IMG_77211.jpg

• Mogelijk heeft men ook een kijkje in de cockpit van het toestel (dat al vele jaren ongebruikt op het veld staat) genomen.

IMG_77191.jpg

• Mogelijk is de schade veroorzaakt van vrijdag op zaterdag. De directie van de luchthaven riep getuigen op zich te melden.

200-jaar gemeente Voorst:
• Op tweede Paasdag, 2 april waren er i.v.m. het 200-jarig bestaan van de gemeente Voorst diverse activiteiten op het veld.

IMG_78471.jpg

Special Air Services:
• In de hangaar van SAS waren diverse stands ingericht en naast de Boeing 737 was voor het eerst ook de Cessna 172 simulator (PH-SKB) te bewonderen.

IMG_77331.jpg

IMG_78321.jpg

IMG_78761.jpg

Winnaars van de “Shoppen in Deventer” rondvlucht Monique en Merette, na afloop van hun vlucht.

IMG_78661.jpg

IMG_78991.jpg

IMG_78791.jpg

Sky Service Netherlands:

IMG_79031.jpg

IMG_79091.jpg

IMG_79881.jpg

Base Camp:
• Voor “The Wingmans Hangar” werd een Royal Air Force WW2 Pilots Base Camp ingericht.

IMG_77561.jpg

• In één van de ruimtes is de Engese Pub The Merlin Inn gevestigd.
• Buiten waren diverse voertuigen te bezichtigen en tevens werden er diverse vluchten met de Yak 52 PH-DTM gemaakt.

IMG_79311.jpg

IMG_79451.jpg

IMG_79151.jpg

IMG_79201.jpg

Para-oefening:
• Van 3 tm 6 april werd er door defensie geoefend met parachutespringen.

OE-FDN 0175.JPG

Foto: (archief).

• De Skyvan “Pink November” (OE-FDN) kwam dinsdag aan op Teuge en vertrok vrijdag weer.
• Naast de Skyvan, stond er op vliegbasis Eindhoven (’s ochtends) een C130 Hercules klaar om een dertigtal parachutisten te droppen. Deze is echter niet boven Teuge waargenomen.

OE-FDN 0335.JPG

Foto: (archief).

• Ook werd er in het donker gesprongen. Vanaf Lelystad werd een tweetal vluchten uitgevoerd.

AOPA-Meeting:

IMG_82811.jpg

• De AOPA-meeting bij TakeOff leverde de volgende toestellen op: G-CIRU, PH-SCP, 4G4, N117MX, PH-TWP, 4G3, 4D2, TDS, OK-WUA 42.

CleanTech:
• Op zaterdag 14 april werden er in de hangaar stellingen gezet en werd de hangaar klaargemaakt voor bouw van de LNG fuel tanks en opbouw van de Piper 44 PH- PRM.

IMG_82671.jpg

Cleantech Tomorrow:
• Op 21 april was er bij Skydeck een “evenement rond duurzaamheid”

• Cleantech Tomorrow is een meerdaags evenement waarmee de gemeenten in de Stedendriehoek hun ambities rond duurzaamheid toelichten en bespreken. Op 21 april is er een publieksdag op vliegveld Teuge. Bekend was al dat er dan onder meer een auto te zien is die op waterstof rijdt (een ‘hesla’).
• Nu is bekend dat de importeur van de Sloveense vliegtuigbouwer Pipistrel present is met een ‘E-vliegtuig’. De Pipistrel Alpha Electro zal demonstratievluchten uitvoeren. Het gaat om een tweezits trainingstoestel met een 60 kW elektromotor (60 kW) die volgens de bouwer geluidsarm vliegt.
• Het model is al in gebruik in Australië en Canada en zal in 2019 beschikbaar komen voor de Europese markt.

IMG_84031
• Doordat de papieren nog niet aanwezig waren, mocht dit toestel alleen een aantal “runs” over de baan maken.
• Volgens “iFly” moet de Pipistrel Alpha Electro (ATE0883) binnenkort wel vanaf Teuge gaan vliegen.
IMG_84131.jpg
Spaanse Cessna op Teuge:
• Op dezelfde dag kwam een Spaan geregistreerde Cessna 310 binnen en dit toetel kwam van Slagboom en Peeters luchtfotografie en heeft sindsdien enkele vluchten gemaakt.

Dutch Electric Aviation Center Teuge:

Op 24 april werd tijdens het Clean Tech Tomorrow op de luchthaven Teuge de ronde tafel Electric Aviation Centre gehouden met oa. Fokker, Saab, de Hogeschool Amsterdam en de Clean Tech Regio. Naar aanleiding hiervan is het EAC Teuge gestart. We willen graag samen met de luchtvaart, het onderwijs en de overheden een kenniscentrum realiseren dat de CO2 en de geluidsoverlast voor bewoners vermindert. Doe mee met ideeen, nieuwe ontwikkelingen en opmerkingen

Bron: https://www.facebook.com/

Teuge 2-Daagse:
• 28 april – 29 april Teuge 2-Daagse zweefvliegwedstrijd: afgelast.

Registernieuws april:
• 11/04 D-IBWA EHAM-EHTE.
• 14/04 Zwart/zilveren TBM-700 romp waargenomen bij IAS. Mogelijk betreft het hier de PH-HUB / “PH-PUB”, maar dan met een ander schema en waarschijnlijk is dit toestel vrijdag afgeleverd. Na de 14e is het toestel niet meer waargenomen.

Op 28 april 2013 vertrok de PH-HUB van Kempen Airport voor een vlucht naar Frankrijk. Na de start en het intrekken van de wielen, gaf de instructeur de opdracht aan de piloot om de flaps in te trekken, maar deze bediende per ongeluk de hendel die er naast zat, waarmee de brandstoftoevoer afgesloten werd. Gevolg was dat de motor ermee kapte en omdat men nog vrij laag vloog, werd besloten een noodlanding te maken met de wielen nog ingetrokken op een weiland in de buurt van Schoordijk, vlakbij het vliegveld. Vanwege de aanzienlijke schade werd de TBM niet meer gerepareerd en het kenmerk PH-HUB uitgeschreven op 10 juli 2013.

Op Lelystad werd op 5 juli 2017 de romp van SOCATA TBM 700 A PH-HUB (c/n. 127) overgebracht van een hangaar naar de Catalina hangaar en verbleef daar een korte periode. Onbekend is wat de plannen met deze romp zijn.

Bron: Airnieuws.

Te Koop:
• Teuge: N545WP, N607LM, PH-SMA.
• Stadtlohn / Teuge: PH-3J6.
• Stadtlohn: PH-3Z7, PH-4K2.
• Niet meer in de verkoop: D-IBWA, PH-DWG en de PH-PPP.


Pipistrel de lucht in:

• Op zaterdag 12 mei heeft de Pipistrel Alpha Electro een viertal vluchten uitgevoerd.

IMG_83461

• Tijdens het evenement “CleanTech Tomorrow” moest het toestel helaas nog aan de grond blijven aangezien de benodigde papieren niet op tijd af waren gegeven. Die dag werden er wel enkele “runs” over de baan gemaakt, maar er werd niet opgestegen.

IMG_83551

• De Pipistrel Alpha Electro (ATE0883) heeft de registratie I-D057 gekregen en vertrok naar Hilversum.
• Op 7 juli komt dit toestel wederom naar Teuge tijdens de AOPA-Fly-in.

Vrouwenvliegdag:
• Maandag 23 mei werd er een vrouwenvliegdag gehouden.

IMG_9282-2183.jpg

Registernieuws:
• De D-EVEN werd op Lelystad omgeregistreerd naar PH-SRD en is inmiddels weer terug op Teuge.

Te koop (PlaneCheck.com):
• 
D-IBWA, F-BOZV (project), N153CD, N30940 (EDLS/EHTE), N545WP, N607LM, PH-SMA.
• Ook de PH-KRI zou te koop staan. Op 20 mei werd dit toestel, samen met de PH-SMA bij IAS waargenomen.

IMG_9799819.jpg

Antonov beschadigd aangetroffen:
• 
Begin juni werd de Antonov die bij Skydeck voor staat, beschadigd aangetroffen.
• Waarschijnlijk is er door het slechte weer de week er voor verf van het richtingsroer afgebladderd en ontstond er een scheur.
• Pas in oktober werd het toestel bij Aviatiek / van de Bunte Aviation gerepareerd.

IMG_00781060.jpg

Parachutiste overleden na harde landing:
• 
Zaterdag 9 juni raakte een 19-jarige parachutiste zwaar gewond tijdens de landing.
• De ervaren springster werd met hoofdletsel per traumahelikopter afgevoerd naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle.
• De volgende dag kwam het trieste bericht dat ze zondag is overleden.
• Onderzoek wees uit dat het hier om een noodlottig ongeval ging.

Paradropping:
• 
Op woensdag 13 juni werden er boven Teuge parachutisten gedropt vanuit een Hercules C.130 van de Koninklijke Luchtmacht.

IMG_03791.jpg

Weer een Fuji op Teuge:
• Op dinsdag 12 juni werd de PH-MBW afgeleverd.
• Dit toestel gaat gebruikt worden voor les- en aerobaticvluchten.
• Meer over de Fuji.

Uniwest Air:
• D-IANI 04/01/13 cancelled as wfu; stored at EHTE. Werd N340MW (waargenomen 24 juni).
14/05/18 International Air Services Inc. Trustee.
• PH-DPC: werd N486MS (waargenomen op 20 juni).
21/05/18 International Air Services Inc. Trustee, EHTE
• PH-ITW werd N421WE.
08/05/18 International Air Services Inc. Trustee, EHTE. Op 21 juli vloog dit toestel weer.

IAS:
• PH-PHE wordt opgeknapt.
• PH-SCX verkocht naar Tsjechië?
• PH-JMB onbekend.
• PH-SMA verkoop niet doorgegaan.
• PH-STY gaat naar Avion op Beek.

Afleveringen:
• 
De D-EFHN werd op 29/06 afgeleverd en dit toestel vervangt de Cessna D-EOWA, die op 7 juli nog waar werd genomen.
• Op dezelfde dag werd ook de Cirrus N164KF waargenomen, die kort daar voor afgeleverd zou moeten zijn (05/07). Het toestel werd later echter niet meer waargenomen.

AOPA en MAF 40:
• 
Op zaterdag 7 juli waren er twee “evenementen” op Teuge. De MAF vierde haar veertigjarig jubileum en en de AOPA hield een Fly-in.
• Bij MAF werden donateurs rondgevlogen en de fly-in leverde 65 bezoekers op.
• De “LNC” keerde terug naar Lelystad wegens een technisch probleem, maar kwam later toch landen.
• Een reflectorpaaltje werd over het hoofd gezien en dit resulteerde in een scheur in een van de propellerbladen van de PH-PCA.
• Ook mist er waarschijnlijk nog iemand een (gele) tankdop.

Boete voor Franse vlieger?
• Op 21 juli kreeg de vlieger van de F-GUPL (komend va Texel) mogelijk een boete. Het is echter niet bekend waarvoor.

Gé Voortman overleden:
• Op woensdag 28 juli overleed Gé Voortman, oud voorzitter van de vliegclub Teuge op 75-jarige leeftijd.
• Tijdens de oefenwedstrijd tussen Go Ahead en Sparta op vrijdag 10 augustus werd in de 75-ste minuut geapplaudisseerd.

Gear Problem voor de “PPP”:
• Vrijdag 10 augustus maakte de “PPP” een low pass vanwege een “gear malfunction”. Er volgde een nogmale landing en het toestel kom op eigen kracht terug taxiën.

Deur open tijdens de vlucht:
• Op 16 augustus kwam de PH-DRT een tussenlanding maken op Teuge vanwege een niet gesloten deur.
• Na een (gratis) landing en enige assistentie van de havendienst werd de reis naar Lelystad voortgezet.

Ballonen landen massaal op en nabij Teuge:
• Op 24 augustus kwamen zo’n 14 ballonnen op en nabij vliegveld Teuge terecht: PH-WLF PH-SJC PH-RBV PH-PUB PH-LOV PH-MMO PH-MNM OO-BGN PH-TAM PH-VMR PH-BMK OO-BTU G-CILZ, PH-CJW en nog een paar onbekenden.
• De ballonnen waren eerder die avond opgestegen in Barneveld. Alleen stond de “CJW” niet op de deelnemerslijst.

44419894_1924108334335197_6733153537687027712_n.jpg
Foto’s: Jonathan Blokzijl

44452943_161974568085141_5096837990810910720_n.jpg

Registernieuws:
• PH-AKJ verkocht en blijft op Teuge.
• Fouga MT-37 zal gaan vertrekken naar het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. De vleugels zijn reeds overgebracht.

Vietnamveteraan op Teuge:
• Een kleine 50-jaar nadat David Robson als Australische piloot mee vocht in de Vietnamoorlog, was er op maandag 27 augustus het weerzien met zijn oude toestel.

IMG_33501.jpg

“Hello, little girl…”

IMG_34411.jpg

Na een low-pass met rook  kreeg Robson een viltstift aangereikt en werd zijn handtekening aan het toestel toegevoegd.

Laatste werkdag Sam Poll:
• Woensdag 29 augustus was de laatste werkdag van Sam Poll. Na bijna 30-jaar als onderhoudsmedewerker, gaat hij van zijn pensioen genieten.

IMG_36491.jpg

Registernieuws:
• Op Donderdag 30 augustus vertrok de PH-BIT om via Engeland afgeleverd te worden.

Parakampioenschappen:
• De NKP 2018 Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen werd dit jaar uitgevoerd door de eigen Caravans PH-SWP en PH-FST.

NVAV Familie BBQ:
• Op zaterdag 1 september werd op Teuge de NVAV Familie BBQ gehouden.

Probleem met oliedruk:
• Op dezelfde dag maakte de Sukhoi PH-KAH een straight in vanwege een probleem met de oliedruk.

PH-SCX verkocht:
• Cessna PH-SCX werd op 7 september uitgeschreven. Verkocht in Tjechië.

Hoogvliegersdag:
• Op zaterdag 8 september werd er wederom een hoogvliegersdag gehouden op Teuge (en Drachten).
• Tussen de 11 en 14 nieuwe hoogvliegers werden rondgevlogen met de PH-PLG, CVT, AVB en de BYC, die hier speciaal voor overkwam.

IMG_3865-21.jpg

Politiehelikopter komt tanken:
• Vrijdagavond 14 september landde de Police06 (PH-PXF) na 22:00 op Teuge om te tanken.
• Daarna vertrok het toestel naar Schiphol.

Schermafdruk 2018-09-14 22.17.21.png

Bron: https://www.webcam-airport.nl/pages/cameras/teuge.php

Dag van de Luchtsport:
• Op zaterdag 15 september openden alle zweefvliegclubs hun deuren.
• Naast kennis maken met het zweefvliegen, werd ook de mogelijkheid geboden om zelf mee te vliegen.

IMG_41871.jpg

Europese recordpoging parachutespringen in formatie:
•  Op zaterdag 15 september werd ook de “Europese recordpoging parachutespringen in formatie” gedaan.
• Nadat eerder in Rusland een nieuw Europees record gesprongen werd van 28-deelnemers, volgde zaterdag een poging met dertig personen en dit lukte.

IMG_41081.jpg

IMG_42301.jpg

• Alhoewel de recordpoging  nog officieel bevestigd moet worden door de Federation Aeronautique International (FAI), is het Parachutistencentrum nu al bezig met de voorbereiding van het 50-jarig bestaan.
• Hierbij zal men in juni 2019 proberen om de grootste formatie ooit boven Europa, een 64-mens-formatie, te realiseren.

Nieuwe local:

IMG_41401.jpg

• Op donderdag 13 september is de Fuji 200-180 D-EKBB (99) overgevlogen van Lübeck naar Teuge.
• Het toestel (uit 1970) wordt gestald in een garagebox achter IAS, waar nu nog de PH-LLU staat.
• Na de G-KARI en de PH-MBW is dit de derde op Teuge gebaseerde Fuji.
• Gedurende de jaren ’70 werden er op Teuge bij de GLM diverse Fuji’s geassembleerd.
Meer over de Fuji: https://roywassink.nl/2017/02/16/fujis/

IMG_42651.jpg

• Op zaterdag 15 september werd er een vlucht naar Duitsland gemaakt, zodat het toestel op de gevoelige plaat vastgelegd kon worden.

IMG_42471.jpg

Registernieuws:
• De Robinson 44 F-HRTO (10859) die op zondag 9 september werd waargenomen als OE-XXY, werd op zaterdag 15 september zonder registratie op een speciale aanhanger geplaatst en werd later niet meer waargenomen.

Melding gaslucht bij de Slaapfabriek:
• Zaterdagavond ging de Brandweer een kijkje nemen bij de Slaapfabriek. Dit i.v.m. een melding over een gaslucht (aan de overzijde van de weg).

P2 BON-INCI-02 HV Stank/Hinder (gaslucht) Slaapfabriek De OMS 00554 de Zanden Teuge 067591 067936
P2 BON-INCI-02 HV Stank/Hinder (gaslucht) Slaapfabriek De OMS 00554 de Zanden Teuge 067591 067936
Bron: alarmfase.nl | 15/09/18 – 22:11

contact mon ivm HV Stank/Hinder Slaapfabriek De OMS 00554 de Zanden Teuge
contact mon ivm HV Stank/Hinder Slaapfabriek De OMS 00554 de Zanden Teuge
Bron: alarmfase.nl | 15/09/18 – 23:34

Nieuwe hangar:
• 
In week 38 werden twee stukken geond geëgaliseerd.

DSC_02111.jpg

• Rechts, en achter de IAS-hangaar, zullen nieuwe hangaars gebouwd gaan worden.

DSC_02491.jpg

Weer een nieuwe local:

DSC_10421

Meer over dit toestel leer je hier: De AS-K 13 keert terug op Teuge.

Christa Schurink overleden:
• 
Op 5 oktober overleed Christa Schurink.
• Christa was jarenlang het gezicht van de administratie van de havendienst.
• Na het al bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2009 heeft ze nog doorgewerkt tot in 2012.

DSC_25781.jpg

Nieuwe hangar:
• 
In week 42 werden de heipalen voor de nieuwe hangaar geslagen. Een week later werd er “gevlochten”.

Parachutist wordt onwel (?) in de lucht:
• Op zondagavond 21 oktober werd de traumahelikopter “Lifeliner 4” opgeroepen voor een inzet op vliegveld Teuge.
• Een groepje van zes parachutisten maakte de laatste sprong van de dag waarbij (indien het overige vliegverkeer het toelaat) geland wordt voor of vlakbij het paracentrum.
• Tijdens de sprong werd één van hen mogelijk onwel en kwam hard neer net ten Westen van het parachutistencentrum. Volgens omstanders zou het slachtoffer een hartaanval hebben gekregen, maar dit is niet bevestigd.
• Het slachtoffer (1968) werd per ambulance afgevoerd naar Zwolle. Ook de traumahelikopter vertrok later naar Zwolle.
• Onderzoek zal de daadwerkelijke oorzaak uit moeten wijzen.
• Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend gemaakt.

Recordpoging Team ONe6ix+friends:
• In het weekend van 27 en 28 oktober, deed team One6ix+friends een recordpoging om met 24 skydivers meer dan 3 figuren te maken.

Spectaculaire opening “The Wingman Hangars”:
• Overdag was er een besloten feest voor de 210 genodigden die op de een of andere manier betrokken zijn geweest bij de bouw van de zes hangaars.

DSC_29461.jpg

• Tussen 16:30 en 17:36 was er een “radio mandatory zone – RMZ” ingesteld vanwege “bijzondere luchtverkeersactiviteiten” op het veld. Vliegverkeer is hierbij verplicht om contact op te nemen per radio. Volgend jaar wil men dit continu instellen, dus ook tijdens UDP (daglichtperiode).

DSC_27911.jpg

DSC_28691.jpg

• Naast de Mustang was er nog een bijzondere bezoeker, namelijk de PH-TXN. Het toestel kwam tijdens de landing naast de baan terecht, maar kon op eigen kracht verder taxiën.

DSC_30151.jpg

DSC_32041.jpg

DSC_31861.jpg

• Door de Yaks’s PH-KWI en DTM werd vanuit het zuiden een airfield attack uitgevoerd. De “bommen” kwamen net voor het publiek terecht. Hierna deed de Sukhoi 29 PH-KAH ook nog een flinke duit in het zakje.

Registernieuws:
• Op zaterdag 27 oktober maakte de EC-XKV een locale vlucht. Dit toestel, een MBB233 Flamingo werd op donderdag 18 oktober op Teuge afgeleverd en gaat registratie PH-XKV krijgen. Over een paar maanden vertrekt het toestel naar Duitsland. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/MBB_223_Flamingo
• Bij IAS werd de 2-ZEUZ waargenomen. De Beech (ex F-WTDE) vertrok op 31 oktober naar Lelystad.
• Op West werd de Robinson G-BRWD (gedemonteerd) waargenomen met opschrift “HeliAir”.

Laatste Eclipse vertrokken:
• Maandag 29 oktober vertrok de Eclipse N607LM. Na de N23FK en de 884AM is nu ook het derde toestel dus terug naar de Verenigde Staten.
• 29/10/18 EHTE-WIC | 31/10/18 REK-UAK | 31/10/18 UAK-YYR | 31/10/18 YYR-BGR | 01/11/18 BGR-HGR | 01/11/18 HGR-EVV | 02/11/18 EVV-BTR |

Stalling van vliegtuigen op Teuge:
• In week 41 werd er in een van de hangaars op “West” de PH-WCU waargenomen. Een week later zijn daar bijgekomen: MBB EC-XKV, de PH-SKG, CDS en JVB . De laatste drie zijn vrijdagmiddag 19 oktober vliegend aangekomen. De “JVB” vertrok op 28 oktober naar Lelystad. De twee andere “Stella” kisten waren toen al vertrokken.
• De MBB is nieuw op Teuge. De PH-SKG , D-IBWA, PH-WCU worden door Air Waterland te koop aangeboden.
• Van de ex Stella vloot zijn nu op Teuge verder nog over: PH-PHE (bijna klaar?), PH-JMB (zonder motor) en de PH-STU (zonder propeller).

Cirrus vertrokken:
• Op 1 november vertrok de N868CK naar Bremen. Of, en wanneeer het toestel vervangen gaat worden is niet bekend.

“Police02” komt tanken:
• Op 15 november kwam de “Police02”, de PH-PXB in het donker tanken, na een inzet in Denekamp.
• Vanuit Denekamp werd een 12-jarig meisje vermist. Het meisje werd in Duitland teruggevonden.

Sinterklaas op Teuge / lekke band:
• Op zaterdag 17 november waren de wegwijspieten bij TakeOff op zoek naar de helikopter die Sinterklaas naar zijn bestemming zou moeten brengen. Gelukkig werd de helikopter niet veel later bij de havendienst teruggevonden, zodat de kindertjes niet langer in spanning hoefden te blijven zitten.

DSC_4067-21.jpg

• Ondertussen was er blijkbaar druk met pepernoten gestrooid, aangezien de band van de “JBH” vervangen moest worden.

DSC_40971.jpg

• De PH-UNN was speciaal voor de gelegenheid voorzien van “PLUS Imanse” en bestickering in de vorm van pakjes.

Registernieuws:
• 15/11/18: Robinson F-GOBA R.44 Raven I aangekomen en heeft sindsdien diverse vluchten gemaakt.

Vliegschool Zelf Vliegen nieuwe klant voor Aircraft Maintenance Netherlands:
• 21/11/18: Vliegschool Zelf Vliegen op Lelystad-Airport brengt het onderhoud van het grootste deel van zijn uit 13 vliegtuigen bestaande vloot onder bij Onderhoudsbedrijf Aircraft Maintenance Netherlands (AMN).
• Met uitzondering van vijf MLA’s (voornamelijk Blackshapes) gaat het hierbij om drie Cessna 172´s, drie Aero AT-3’s, de Tecnam P2006T en een Fuji FA-200-180 Aero Subaru.

DSC_4470-21

Blanik verkocht:
• Zaterdag 24 november kreeg Teuge bezoek uit Japan. Twee heren kwamen kijken naar de Let L-13 Blanik D-0003 (ex OO-ZRL) en waren direct verkocht.

DSC_44761

• ’s Middags werd het toestel gedemonteerd en op de aanhanger gezet in afwachting van zijn/haar definitieve vertrek.

DSC_4541-21

Bouwjaar 1976, Bouw nummer 026639 fabrieks overhaul 1999.
Wingspar modificatie L13 116a uitgevoerd 2012.
Totaal 2160 uren en 1814 starts.
Sinds modificatie: 250 uur en 632 starts. dus nog 4750 uur over!
Uitrusting: Transponder mode s, KRT2 radio.
Nieuwe set Clouddancer hoezen. Originele open aanhanger.

Wederom een politiehelikopter op Teuge:
• Op 30 november kwam tegen vijfen de “Police02” PH-PXB landen op Teuge. Rond half acht (dus in het donker) vertrok de helikopter weer.