2001:

Werkzaamheden op de luchthaven:
• Aan het begin van het nieuwe jaar is een start gemaakt aan één van de diverse werkzaamheden op en rond de luchthaven.
• Voor het paracentrum is een hek geplaatst en het hekwerk rond de oude spotters place (bij de slagboom) is vervangen. Ook het toegangshek bij de havendienst zal vervangen gaan worden door een minder toegankelijk (voor kinderen althans) exemplaar.
• Op maandag 5 februari zijn de aangekondigde wegwerkzaamheden op Luchthaven Teuge door Bruil Ede gestart. Allereerst worden de werkzaamheden op het parkeerterrein bij de Spinix hangar en de werkzaamheden t.h. van de hangar van UA uitgevoerd. Dit gebeurt in twee fasen, zodat de toegang tot het veld betrekkelijk ongestoord blijft.
• Inmiddels is de drempel bij de ingang van het terrein aangebracht.

Zweefvlieg bericht:
• Op 14 februari 2001 is overleden de bekende zweefvlieger J. (Jan) K. Hoekstra. Zweefvlieg pionier Jan Hoekstra werd geboren op 9 mei 1912 te Amsterdam en werd in de zweefvliegwereld vooral bekend door zijn duurrecord in 1937 boven de duinen van Scheveningen en Katwijk, waarbij gebruik werd gemaakt van helling stijgingswind boven de duinenrij.
• In de oorlog was Hoekstra in Engeland in dienst van de Royal Air Force. Na de oorlog was Hoekstra nog actief als zeezeiler en leidde diverse bedrijven. Jan Hoekstra heeft tevens enkele boekjes over de techniek van het (zweef)vliegen geschreven.
• Op 17 februari is hij in besloten kring, in zijn woonplaats Brasschaat (België), gecremeerd.

Yak 52 RA02080 van Redstar gecrasht:
• Op vrijdagochtend 9 maart is om omstreeks tien over tien de Yak-52 RA02080 van Redstar neergestort in een maisakker tussen twee boerderijen aan de Stokvisweg in Heeten.
• De twee inzittenden, Lex Bosman en zijn instructeur (de Tsjechische aerobatics-vlieger Martin Stahalic) kwamen hierbij om het leven.

Bericht van de luchthaven:
• Gemeente Apeldoorn werkt aan een plan getiteld “Groene Mal”. Eén van de onderdelen van dit plan is het project “Weteringse Broek”. Aan dit project werken naast Apeldoorn ook Waterschap, Gemeente Voorst en Natuurmonumenten mee. In dit plan zal in de komende jaren, direct ten westen aansluitend aan de luchthaven, een recreatief natuurgebied ontwikkeld worden in het Drostendal. Daarnaast is ter hoogte van de afslag Apeldoorn-Noord aan de oostelijke kant van de A50 een moerasgebied gepland. Dit project bevindt zich op het moment in de inspraakfase.
• Vanuit de luchthaven wordt commentaar op de plannen voorbereid. Dit richt zich vooral op veranderingen in de veiligheid in de lucht (door vogelmigratie) en op de grond (door verandering van het grondwaterpeil). Wij zullen bedrijven over het onderwerp blijven informeren.
• Later in februari zal nog een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd door gemeente Apeldoorn met andere betrokkenen. Mogelijk organiseren wij een bijeenkomst met bedrijven en belangstellenden van de luchthaven.

Ambitieuze plannen Weteringse Broek (1):
• Apeldoorn heeft grootse plannen met het gebied ten noordoosten van de stad, het Weteringse Broek. Wat begon als een Apeldoorns initiatief is uitgegroeid tot een gezamenlijk plan met gemeente Voorst en het Waterschap Veluwe. Daarnaast hebben de Vereniging Natuurmonumenten en de Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) meegedacht. Het Weteringse Broek maakt deel uit van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2020 en de Groene Mal van de gemeente Apeldoorn.

• Recreatief aantrekkelijk
De aanleiding voor het maken van het Masterplan Weteringse Broek komt voort uit het beleid van de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Het doel van dit gebied is een recreatief aantrekkelijk landschap te creëren voor zowel de inwoners van de stad als voor de bewoners in de dorpen.
• Tegelijk is het voor het Waterschap Veluwe de kans om samen met de overige plannen ook belangrijke doelen te realiseren als het gaat om het aspect ‘water’. Zo wordt stadswater afkomstig uit de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden. Ook bergingsplekken voor water zijn in het gebied opgenomen. Deze zijn nodig voor de piekopvang na heftige regenval in het gebied zelf. De bergingsplekken zijn nu lage en natte plekken die als landbouwgrond minder interessant zijn.
• Het Weteringse Broek is vijfhonderd hectare groot. “Hiervan bestaat 375 hectare uit landbouwgebied. De randen van het gebied bestaan uit 125 hectare water, natuur, lanen en boselementen. Landbouw blijft dus een belangrijk onderdeel uit maken van het totale gebied. Uitgangspunt hierbij is dat er ruimte is voor particuliere initiatieven”, zo verwoordt Eppo Gutteling, verantwoordelijk wethouder voor het Apeldoorns deel van concept Masterplan Weteringse Broek. Juist de oostkant van Apeldoorn ontwikkelt zich de komende jaren enorm. Bewoners van de nieuwe wijken Zevenhuizen-Zuidbroek, Osseveld en Woudhuis moeten mogelijkheden hebben om in de directe nabijheid te kunnen recreëren. Voor de gemeente Apeldoorn is dit ook een van de hoofddoelen. Gutteling: “Het Weteringse Broek is over enkele jaren voor die bewoners een ideale mogelijkheid om te vertoeven.”
• Water, natuur en landbouw vormen de belangrijkste ingrediënten voor recreatie in het gebied. Fietsers en wandelaars kunnen bijvoorbeeld gebruik gaan maken van speciale fietsverbindingen en wandelvoorzieningen. Toekomstige fietsverbindingen tussen de wijken Zuidbroek en Teuge maken eveneens onderdeel uit van het plan. Naast fiets- en wandelvoorzieningen zijn er ook plannen voor aanleg van skeelerroutes en mogelijkheden als roeien en kanoën. Dit idee moet nog verder vorm krijgen en hangt onder andere af van de fysieke mogelijkheid in het gebied.

Inspraakmogelijkheid en informatieavond:
• De gemeenten Apeldoorn, Voorst en het Waterschap Veluwe geven bewoners en overige belanghebbenden de kans om tijdig naar het concept Masterplan te kijken. Van vrijdag 18 januari tot 15 februari 2002 krijgen zij hiervoor gelegenheid tijdens de inspraakperiode. Vanaf 18 januari ligt het concept Masterplan ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Marktplein 1 in Apeldoorn en de balie van de afdeling VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twello. Ook ligt het concept ter inzage bij het Waterschapshuis van Waterschap Veluwe, Steenbokstraat 10, te Apeldoorn.
• De datum van de informatie avond is nu bekend t.w. 19 februari van 16.15 tot 22.00 uur. Plaats; Het AOC IJsbaanweg 8 te Twello.
• De inspraak proceduretijd is verlengd tot 28 maart.

International Ladies Cup 2001:

image-39.jpg

• Op 17, 18 en 19 Augustus 2001 zal op het Nederlandse vliegveld Teuge bij Apeldoorn de 4e International Ladiescup 2001 worden gehouden.
• Het evenement wordt elke 2 jaar georganiseerd en omvat o.a. een wedstrijd precisievliegen uitsluitend voor vrouwelijke vliegers.

thumb_MVC-270X_1024.jpg

• Vrouwelijke vliegers kunnen meedoen als gezagvoerder of als leerling-vlieger. Mannelijke navigatoren, instructeurs, waarnemers en passagiers zijn uiteraard van harte welkom.
• Het rally-weekend dat voorheen gehouden werd op de luchtmachtbasis Eindhoven vormt een verzamelpunt voor alle vrouwelijke vliegers uit de hele wereld. Zo zijn er al aanmeldingen uit Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en zelfs al uit Mexico en de Verenigde Staten.
• Het voornaamste doel van de Ladiescup is het stimuleren van vrouwelijke piloten om deel te nemen aan luchtvaartevenementen en wedstrijden. Naar verwachtingen zullen zo’n 50 teams meedingen naar de “Grand Prix”, de Breitling International Ladiescup Trofee.
• Het ILC-weekend zal van start gaan op vrijdag 17 Augustus met een aankomst-competitie gevolgd door een doellanding op het vliegveld Teuge. Na aankomst zullen toestel en crew worden beoordeeld in het licht van de Prix d’Elegance. Alle deelnemende equipes zullen door de leden van het ILC-comite persoonlijk worden verwelkomd.
• Zaterdag 18 Augustus vormt de belangrijkste wedstrijddag. Het programma omvat o.a. een briefing, een navigatie/planning test, een rally-vlucht van ongeveer 150 km en wederom een doellanding op het vliegveld Teuge. De feestavond, waarin een diner met gasten en sponsors en de officiele prijsuitreiking door o.a. minister Jorritsma, zal worden afgesloten met de grootste ILC-party ooit gehouden.

thumb_MVC-322X_1024.jpg

• Op zondag 19 Augustus zal met het vertrek van de deelnemers het ILC-weekend worden afgesloten.

Activiteiten:
• 22/02/01: BLUE FORMATION – Teuge – Demo.
• 24/02/01: NPCT – Teuge – 1st refreshing course.
• 24 – 25/02/01: St. Chipmunk 4-Ever – Teuge – Formatie training.

Mond- en klauwzeer:
• KNVvL maant tot voorzichtigheid in verband met mond- en klauwzeer:
• Maandag 5 maart adviseerde de Afdeling Ballonsport van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) haar leden, voorlopig geen ballonvaarten uit te voeren in verband met het toegenomen risico van het uitbreken van mond- en klauwzeer op het Europese vasteland. Reden: ballonvaarders landen doorgaans op het open veld en kunnen zo bijdragen tot verspreiding van het virus.
• Nu de gevreesde ziekte inmiddels in Frankrijk is geconstateerd is er aanleiding, dit advies uit te breiden.
• Op aanraden van de Commissie Terreinen en Accomodaties heeft de KNVvL haar leden verzocht, gedurende de periode waarin de ziekte kan heersen geen luchtsporten te beoefenen waarbij terreinoverschrijdende activiteiten plaatsvinden, tenzij de luchtsporter er zich bij de eigenaar-beheerder en/of de betreffende autoriteiten van heeft vergewist dat het risico van verspreiding van mond- en klauwzeer als gevolg van zijn activiteiten afwezig is of zo goed mogelijk kan worden voorkomen. Dat houdt tevens in dat goedkeuring tot het beoefenen van deze luchtsporten van de eigenaar-beheerder van het terrein of van de autoriteiten zou moeten worden verkregen.
• Het verzoek heeft betrekking op alle luchtsporten waarbij de mogelijkheid bestaat dat buiten het terrein wordt geland waarvan men is vertrokken.
• De KNVvL heeft haar leden via de afdelingsbesturen van dit verzoek in kennis gesteld. Dat is voor dit soort spoedeisende berichten echter een vaak te lange weg. Daarbij komt het bericht luchtsporters die buiten de KNVvL hun hobby bedrijven op deze wijze niet ter ore.
• Om het risico van uitbreken van de ziekte te beperken is het nodig, alle luchtsporters die het betreft zo snel mogelijk te doordringen van het belang van dit verzoek. Daarom vragen wij u, aan dit advies redactioneel aandacht te besteden en het een plaats te geven in uw nieuws- en actualiteitenrubrieken.

Cor van den Burg, voorzitter KNVvL.
Voor meer informatie (0547-260220) Cor van den Burg (070-3143600).
• NB. Luchtsporten die dit aangaat zijn ballonvaren, parachutespringen, schermvliegen, zeilvliegen en zweefvliegen, maar ook bijv. modelvliegtuigsport.
• Zweefvliegers en zweefvlieginstructeurs zullen er attent op moeten zijn, op het zweefvliegterrein te landen en geen overland-vluchten te maken waarbij landingen op weilanden tot de onvermijdelijkheden kunnen behoren.

Activiteiten:
• 10 – 11/03/01: St. Chipmunk 4-Ever – Teuge – Formatie training.

Memo Boeing:
• 21 maart 2001: Boeing has been advised that some European Airport Authorities may soon be required to apply chemicals to various parts of airplanes in attempt to prevent the spread of foot-and-mouth disease. Specifically, sodium hypochlorite (chlorine bleach) may be applied to the wheels and tires of airplanes. Other chemicals have been mentioned as well, including citric acid or sodium carbonate.
• This message advises that these chemicals pose a significant corrosion risk on metallic parts and can also damage other equipment such as wheels, brakes, and electrical equipment used on or near the landing gear.

DISCUSSION
• It is our understanding that these chemicals may be sprayed onto the tires of some incoming or outgoing aircraft. It is our expectation that overspray will contact adjacent areas of the landing gear such as the wheels, brakes, axles, other landing gear structural components, and electrical equipment on or near the landing gear.
• Boeing has investigated several cases of fractured landing gear components where the cause of the fracture was traced to exposure to chlorine-based chemicals. An example is discussed in the reference /A/ In-Service Activities Report (ISAR) where an operator experienced two events of fractured landing gear axles. A detailed examination of the damaged axles showed unusually high levels of chlorine in corrosion products near the fracture site and damage to areas of chrome plate, both of which were attributed to exposure to chlorine-based chemicals.
• In addition to corrosion on metallic parts, sodium hypochlorite will also damage the heat sinks of airplanes equipped with carbon brakes. One of the brake manufacturers, Honeywell/Bendix, has recently released an alert service information letter discussing the effects of these chemicals on wheels and brakes, with particular emphasis on carbon heat sinks used in some brakes. A copy of this service letter is provided as reference /B/.

RECOMMENDED ACTIONS:
• As a result of the above comments, we recommend that exposure to chlorine based products be discouraged or at least limited to that which is absolutely necessary.
• If sodium hypochlorite or similar chemicals are used, we recommend the following precautions:

1) Do not allow sodium hypochlorite to dwell on the aircraft structure any longer than is necessary.

2) Preferably, the sodium hypochlorite solution should only be applied to the tires and not to the brakes, wheels, or the landing gear structure. The application should be by a controlled method which minimizes overspray or spillage. Note that while these chemicals may also have a detrimental effect on tires, they are easily inspected for damage and are frequently cycled on-and-off the airplane.

3) Any area where sodium hypochlorite is used should be promptly flooded with water to ensure complete removal of all residues. Water should be applied in a low-pressure/high volume manner.

4) For airplanes equipped with carbon brakes, it is important that the brakes be exercised a few times during taxi-out since carbon brakes can freeze solid in flight if they are flooded with water immediately before a takeoff.

5) We recommend that grease zerk fittings on the lower portions of the landing gears be lubricated on a more frequent basis to ensure that water and/or sodium hypochlorite residue is pushed out of joints.

• If you need further information regarding the subject, please direct your request to your local Boeing Field Service Representative. If your local Field Service Representative is not available you may contact Craig Blankenstein – Renton Airline Support Manager at the address noted on the top of this message or call (206) 544-7500.

Chris Dubuque Systems – Renton

Ray Marzullo

Director – Service Engineering

Boeing Service Engineering

Orgn M-7200 M/C 2M-96.

Terlet gesloten door MKZ:
• 22/03/01: Na een onderhoud met Staatsbosbeheer zojuist staat het volgende vast.
• Terlet is, in het kader van de maatregelen die de minister van landbouw neemt om de verspreiding van MKZ tegen te gaan, tot nader order gesloten.
• De slagboom is dicht. Parkeren is mogelijk op de eerste parkeerplaats. Bezoeken te voet zijn voorlopig nog mogelijk tot het SCT en niet verder. De camping is dicht. Ook de stallingsplaatsen van vliegtuigen achter het SCT zijn niet toegankelijk.
• Vervoer van vliegtuigen naar en van het SCT zijn voorlopig nog mogelijk na telefonisch contact met Marco 06-55791794.
• Mijn verzendlijst reikt niet verder maar ik neem aan dat u de verscheidene achterbannen kond kunt doen van het bovenstaande.
• Ik verzoek de SZT, zo mogelijk, berichten op de website te plaatsen.
Allicht is de bar open dit weekend.
Groeten,
Marcel Nijdam.

image-63.jpg

MOND- EN KLAUWZEER:
• Bericht van Luchthaven Teuge (1):
• 22 maart 2001: Zojuist (14.00utc) meldde de RLD dat een NOTAM met een totaal vliegverbod gepubliceerd wordt in het gebied.
• GND / 3,000ft in een gebied met een straal van 10km gecentreerd rond het punt 52 20.18 N en 06 05 03 O.
• De cirkel gaat over de kruising van De Zanden / Zandenallee NO van de luchthaven. De verharde baan is net buiten het gebied gebleven.
• Check NOTAM’s voor de meest recente info!
Met vriendelijke groet
NV LUCHTHAVEN TEUGE
Coert Munk

22 maart 2001:
• In deze notitie gaan wij in op diverse gevolgen van de mond- en klauwzeer epidemie die in ons land is uitgebroken. De hoofdreden hiervoor is dat – naast de landelijk geldende beperkingen – onze luchthaven binnen het gebied ligt waar de strengste verboden van kracht zijn.
• De volgende onderwerpen komen aan de orde:
1    vliegverkeer met het buitenland
2    beperkingen op de weg naar het veld
3    beperkingen op het veld
4    reiniging vliegtuig

1 Vliegverkeer met het buitenland.
• Uit telefonisch contact met de RLD is gebleken, dat er op het moment geen bijzondere regels van kracht zijn.

Wij adviseren:
– voor de vlucht met het betreffende buitenlandse veld contact op te nemen en te checken of bijzonderheden op dat veld van kracht zijn.
– NOTAM’s op dit punt goed te lezen.
• De havendienst kan aangeven welke informatie wij hebben over beperkingen in het buitenland. Graag horen wij van vliegers over beperkingen die zij in het buitenland tegenkomen.
• Op grond van de “Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 d.d. 21-03-2001 19:15u” is ondermeer het vervoer van vleesproducten, melk en melkproducten uit Nederland verboden. Een broodje kaas of ham voor onderweg meenemen kan dus niet!

2 Beperkingen op de weg naar het veld
• De luchthaven ligt binnen het Toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst en Oosterwolde 2001. Die regeling verbiedt vrijwel alle bezoek aan o.a. veehouderijen. Dit heeft gevolgen voor de luchthaven omdat de veehouderij van Albers op de luchthaven ligt.
• Het is ten strengste verboden de boerderij te betreden. Bel – als dat nodig is – eerst even met Albers. Gebruikers van de luchthaven die op/van een veehouderij komen hebben een verhoogd risico. Aan hen wordt met name gevraagd goed de ontsmettingsmaatregelen op te volgen bij de betreffende veehouderijen.

3 Beperkingen op het veld
• Er zijn geen redenen om op het luchthaventerrein bijzondere maatregelen te nemen. Zodra dit door de overheid wordt gevraagd geven wij dat door.
• Omdat een van de mogelijke vormen van besmetting door de lucht gaat verzoeken wij het betreden van het terrein tot het noodzakelijke te beperken.

4 Reiniging vliegtuig
• Boeing heeft een memo uit doen gaan over de gevolgen van chemicaliën die gebruikt worden bij het reinigen van vliegtuigen. Een kopie is bijgevoegd.
• Voor het overige: als een ieder gewoon “de kop er bij houdt” komen we er wel doorheen.
Met vriendelijke groet
LUCHTHAVEN TEUGE
Coert Munk

Bericht van Luchthaven Teuge (3):
• 23 maart 2001 – 11.00: Bij deze regen is het goede nieuws:
Om 09.35utc het tijdelijk vliegverbod N van het veld is opgeheven, Notam I-M1382/ is niet meer geldig.
Overige adviezen en maatregelen uit de notitie van gister blijven wel geldig.
Ook de Notam voor Beesd is ingetrokken.
Met hartelijke groet
NV LUCHTHAVEN TEUGE
Coert Munk.

Bericht van Luchthaven Teuge (4):
• 23 maart 2001 – 18.00: In een eerdere e-mail brachten wij u op de hoogte van het opheffen van de NOTAM betreffende het totale vliegverbod in 5 mijl area rond de besmette gebieden bij Oene en Welsum tot 3000 ft.
• Deze NOTAM is echter onterecht ingetrokken en vanmiddag opnieuw geactiveerd.
• Tevens is besloten de luchthaven Teuge de PPR status te geven.
• Alle overlandverkeer naar Teuge dient eerst bij onze havendienst instructies te ontvangen over de te volgen procedures.
Met vriendelijke groet,
Teuge Airport

Bericht van Luchthaven Teuge (5):
• 23 maart 2001 – 21.23: In tijden van nood blijkt de kwaliteit van systemen. Eerder vandaag ontvingen wij van de FIO Amsterdam het bericht, dat Dutch Mil op verzoek van de autoriteiten de Notam met het vliegverbod bij Olst en Welsum had ingetrokken. In de loop van de middag werd bekend, dat dit op een triest misverstand berust. Immers, het vliegverbod zou opgeheven worden op het moment dat alle bedijven die daarvoor zijn aangewezen, geruimd zijn. Dat blijkt nog niet het geval te zijn. Het opheffen van het vliegverbod – eigenlijk alleen ingesteld om pottenkijkers vanuit de lucht te weren – was daarmee voorbarig. Om deze reden geldt nog steeds de volgende Notam:
• PROHIBITED AREA ACTIVATED 522018N0060530E RAD 5NM OLST AND WELSUM PROH, FOOT AND MOUTH DISEASE GND/3000FT AGL 22 MAR 11:45 UNTIL 27 MAR 12:00 ESTIMATED.
• Morgenochtend fax ik het kaartje met locale procedures wederom aan de Teuger bedrijven en NL velden. Andere belangstellenden kunnen zich per e-mail melden.
• Vervelend, die miscommunicatie, wij staan daarbuiten.
m.vr.gr.
Coert Munk

Bericht van Luchthaven Teuge (6):
• 25 maart 2001: Dames en heren. Naast de NOTAM voor het gebied N van het veld zijn nieuwe NOTAM’s ingesteld bij twee gebieden op groter afstand van EHTE.
• De lokale procedures i.v.m. verbod N van het veld blijven van kracht, check deze voor departure s.v.p. bij de Havendienst van EHTE. Helaas mochten wij gister constateren, dat veel vliegers niet – door het kennisnemen van NOTAM’s voorafgaand een vlucht – van de beperkingen in de direkte omgeving op de hoogte zijn.
• Geef derhalve de beperkingen zoveel mogelijk door via mededelingenborden etc!!
• Wij hebben de Luchtvaartpolitie verzocht ons vooraf in te lichten in het geval het vliegveld in een Prohibited Area komt te liggen. Dit biedt de operators op het veld de mogelijkheid vliegtuigen naar andere vliegvelden over te brengen.

PROHIBITED AREA ACTIVATED AT OVERBERG PSN 5202.30N 00530.00E RAD 5NM DUE FOOT AND MOUTH DISEASE GND 3000FT 25 MAR 05:16 UNTIL 25 MAR 18:17
PROHIBITED AREA ACTIVATED AT DOORNSPIJK PSN 5223.20N 00547.40E RAD 6NM DUE FOOT AND MOUTH DISEASE GND 3000FT 25 MAR 05:16 UNTIL 25 MAR 18:17

Bericht van Luchthaven Teuge (7):
• 27 maart 2001 – 00:40: Kort voor het einde van de maandag ontving ik van de Luchtvaartpolitie het bericht, dat op verzoek van de Minister van Landbouw en Visserij, na overleg met de NLA is besloten het volgende luchtruim voor alle luchtvaartuigen te sluiten:
RAD 5NM rond 52.17′.10″ N en 005.57’25” O [Vaassen].
GND / 3,000ft gedurende de daglichtperiode van 27 maart 2001.
• De definitieve beeindiging van de sluiting zal door de LuPo onmiddellijk worden gemeld.
• Op mijn verzoek om bedrijven de mogelijkheid te bieden met hun vloot of delen daarvan het vliegveld te kunnen verlaten wordt op dinsdag om 08.00uLT gesproken.
• Check vanaf 07.30u de info bij de havendienst waar ik dan zal zijn.

Bericht van Luchthaven Teuge (8):
• 27 maart 2001 – 7:59 : Goedenmorgen. EHTE heeft vandaag vanwege NOTAM I-M1433 alleen verkeer in-outbound via Z-circuit en gebruik Z-circuit.

Bericht van Luchthaven Teuge (9):
• 27 maart 2001 – 10:26: Goedenmorgen
• Telefonisch overleg met de NLA te Hoofddorp heeft opgeleverd, dat het zuidelijke circuitgebied geheel gebruikt kan worden, dus zowel voor inkomend als vertrekkend verkeer als voor circuitverkeer. De gebieden met beperkingen in de regio blijven geheel actief (Olst-Oene-Welsum, Vaassen, Kootwijkerbroek)

Bericht van ministerie van LNV:
• 27 maart 2001 – 19:33: Geachte heer Munck,
• Gisteravond werd het dringende verzoek gedaan van het ministerie van LNV om weer enkele gebieden verboden te verklaren in verband met het ruimen van boerderijen met MKZ of verdacht MKZ.
• De virologen van LNV stellen dat luchtverkeer de verspreiding van het virus kunnen bewerkstelligen wanneer er over een lokatie wordt gevlogen wanneer daar besmet vee buiten loopt tijdens een ruiming.
• Een van de lokaties betreft Vaassen. Binnen het daarbij behorende gebied met een straal van 5 NM ligt uw vliegveld. In- en uitvliegend verkeer blijft vandaag mogelijk, mits dat gaat via de kortste route binnen het verboden gebied en gebruik wordt gemaakt van het zuid circuit. De tekst van de min regeling treft u hierbij aan.

> <<Sluiting luchtruim MKZ4>
Datum 26 maart 2001
Nummer NLA/Infra/01.540210
• Onderwerp Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende tijdelijke sluiting van het luchtruim voor burgerluchtverkeer i.v.m. MKZ
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
• Gelezen het verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 maart 2001 om sluiting van het lucht-ruim voor burgerluchtverkeer op 27 maart vanwege het verspreidingsgevaar van mond- en klauwzeer;

Besluit:

Artikel 1

• Teneinde verdere verspreiding van de uiterst besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer te voorkomen wordt in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 10 kilo-me–ter beschreven om het geografische punt
– 52°90’20″ NB en 005°40’00″ OL (Kootwijkerbroek)
– 52°17’10″ NB en 005°57’25″ OL (Vaassen)
– 51°40’20″ NB en 005°02’40″ OL (Sprang Capelle)
– 51°46’30″ NB en 005°34’30″ OL (Berghem)
• tijdens de daglichtperiode van 27 maart 2001 het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden vanaf de grond tot en met 3000 voet, met dien verstande dat luchtverkeer van of naar vliegveld Teuge toegelaten is mits gebruik wordt gemaakt van het zuid circuit en voor het naderen of wegvliegen uit dat circuit een traject wordt genomen waarbij zo min mogelijk binnen het verboden gebied wordt gevlogen.

Artikel 2
• Het verbod, genoemd in artikel 1, geldt niet na verkregen toestemming van het Crisis-team mond- en klauwzeer van het Ministerie van LNV of de burgemeester van de betreffende gemeente
a. voor vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;
b. voor hefschroefvliegtuigen ten behoeve van het vervoer van traumateams.

Artikel 3
• Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekend-stel-ling via de Notice to Airmen (NOTAM).

Artikel 4
• Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sluiting luchtruim MKZ Kootwijkerbroek, Vaassen, Sprang Capelle en Berghem.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA)
BERICHT AAN EIGENAREN, HOUDERS EN GEBRUIKERS VAN LUCHTVAARTUIGEN, ALSMEDE AAN LUCHTVAARTONDERHOUDSBEDRIJVEN EN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
• Dit bericht is bedoeld om de aandacht van gebruikers van luchtvaartuigen te vestigen op de potentiële luchtwaardigheidsproblemen die kunnen ontstaan door het gebruik van desinfecterende chemicaliën op onderdelen van luchtvaartuigen.
• Na de uitbraak van “Mond- en Klauwzeer” (MKZ) hebben verschillende overheden in Europa, maar ook andere landen in de wereld, procedures ingesteld om verdere verspreiding van het MKZ-virus tegen te gaan. Eén van de maatregelen waarmee u geconfronteerd kunt worden betreft het behandelen van landingsgestellen van luchtvaartuigen met desinfecterende middelen. Dit is op dit moment in Nederland niet aan de orde (23 maart 2001, 17.30 uur).
• De chemische samenstelling van deze middelen kan componenten bevatten die mogelijk het materiaal aantasten waaruit luchtvaartuigen zijn gebouwd, bijvoorbeeld landingsgestellen, skids (zweefvliegtuigen) en gerelateerde onderdelen, systemen en de omringende structuur. Het naar binnen zuigen van dergelijke chemische componenten kan ook nadelige gevolgen hebben voor turbinemotoren
• Wanneer er desinfecterende middelen op het luchtvaartuig moeten worden aangebracht zal er grote zorg moeten worden besteed om te verzekeren dat het aanbrengen van chemicaliën tot een minimum wordt beperkt, consistent met de noodzaak voor desinfectie.
• In alle gevallen dient het advies van de Type Certificaat houder van het luchtvaartuig te worden ingewonnen voor wat betreft het gebruik en de potentiële schadelijke (corrosieve) werking van de specifieke desinfecterende chemicaliën. Over het algemeen is aan te bevelen om zo spoedig mogelijk na het bereikte effect de chemicaliën er weer grondig af te spoelen. Het gebruik van hoge-druk reinigingsapparatuur dient vermeden te worden (tenzij anders wordt aanbevolen door de Type Certificaat houder).
• Aantasting van vliegtuig- en helikoptermotoren dient vermeden te worden. Het advies van de houder van het Type Certificaat van de motor dient te worden ingewonnen. Over het algemeen zijn regelmatige motor was-beurten, zoals gebruikelijk na zeewater/off-shore vluchten, als bescherming afdoende.
• Vliegtuig gebruikers (piloten, luchtvaartmaatschappijen, e.d.) worden aangeraden advies in te winnen bij het onderhoudsbedrijf.
• Nadere informatie over dit bericht kan worden opgevraagd bij de heer Paul van Eenige van de Unit Luchtvaartuigen, Nederlandse Luchtvaart Autoriteit, telefoonnummer 023-566 3155.
drs. S. Veenstra, Hoofd Unit Luchtvaartuigen

Bericht van Luchthaven Teuge (10):
28 maart 2001 – 00:23: Luchtvaartvrienden,
• Het is weer na twaalven en ook ditmaal gelden beperkingen in het vliegen rond luchthaven Teuge.
• Het goede nieuws
de operatie gaat door zoals dat in de loop van de dinsdag werd overeengekomen met NLA.
• Het andere nieuws
Er geldt een nieuw vliegverbod vanwege het verspreidingsgevaar van MKZ:
52.04.00N 005.40.20E Ede
52.21.20N 005.55.00E Tongeren
52.16.30N 006.06.00E Terwolde
52.20.00N 006.05.20E Welsum
tijdens udp op 28 maart 2001 GND / 3,000ft AGL en evenals op 27 maart 2001 is het verkeer van, op en naar Teuge via het zuidcircuit toegestaan.
• De Notams wijzen morgen de definitieve redactie van de regeling uit. Er is voorshands geen reden om aan te nemen dat deze afwijkt van hetgeen vorenstaand is vermeld.
• Ik ben in de loop van de woensdag op het veld. Des ochtends worden de kaartjes met de nieuwe beperkingen gemaakt. Het begint gewoon te worden.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA)
BERICHT AAN EIGENAREN, HOUDERS EN GEBRUIKERS VAN LUCHTVAARTUIGEN, ALSMEDE AAN LUCHTVAARTONDERHOUDSBEDRIJVEN EN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN
• Dit bericht is bedoeld om de aandacht van gebruikers van luchtvaartuigen te vestigen op de potentiële luchtwaardigheidsproblemen die kunnen ontstaan door het gebruik van desinfecterende chemicaliën op onderdelen van luchtvaartuigen.
• Na de uitbraak van “Mond- en Klauwzeer” (MKZ) hebben verschillende overheden in Europa, maar ook andere landen in de wereld, procedures ingesteld om verdere verspreiding van het MKZ-virus tegen te gaan. Eén van de maatregelen waarmee u geconfronteerd kunt worden betreft het behandelen van landingsgestellen van luchtvaartuigen met desinfecterende middelen. Dit is op dit moment in Nederland niet aan de orde (23 maart 2001, 17.30 uur).
• De chemische samenstelling van deze middelen kan componenten bevatten die mogelijk het materiaal aantasten waaruit luchtvaartuigen zijn gebouwd, bijvoorbeeld landingsgestellen, skids (zweefvliegtuigen) en gerelateerde onderdelen, systemen en de omringende structuur. Het naar binnen zuigen van dergelijke chemische componenten kan ook nadelige gevolgen hebben voor turbinemotoren
• Wanneer er desinfecterende middelen op het luchtvaartuig moeten worden aangebracht zal er grote zorg moeten worden besteed om te verzekeren dat het aanbrengen van chemicaliën tot een minimum wordt beperkt, consistent met de noodzaak voor desinfectie.
• In alle gevallen dient het advies van de Type Certificaat houder van het luchtvaartuig te worden ingewonnen voor wat betreft het gebruik en de potentiële schadelijke (corrosieve) werking van de specifieke desinfecterende chemicaliën. Over het algemeen is aan te bevelen om zo spoedig mogelijk na het bereikte effect de chemicaliën er weer grondig af te spoelen. Het gebruik van hoge-druk reinigingsapparatuur dient vermeden te worden (tenzij anders wordt aanbevolen door de Type Certificaat houder).
• Aantasting van vliegtuig- en helikoptermotoren dient vermeden te worden. Het advies van de houder van het Type Certificaat van de motor dient te worden ingewonnen. Over het algemeen zijn regelmatige motor was-beurten, zoals gebruikelijk na zeewater/off-shore vluchten, als bescherming afdoende.
• Vliegtuig gebruikers (piloten, luchtvaartmaatschappijen, e.d.) worden aangeraden advies in te winnen bij het onderhoudsbedrijf.
• Nadere informatie over dit bericht kan worden opgevraagd bij de heer Paul van Eenige van de Unit Luchtvaartuigen, Nederlandse Luchtvaart Autoriteit, telefoonnummer 023-566 3155.
drs. S. Veenstra, Hoofd Unit Luchtvaartuigen

Bericht van het Nationaal Parachutistencentrum (1):
Hallo luitjes,
• Helaas deze keer geen prettige aanleiding om gebruik te maken van jullie aangeleverde e-mailadressen. De MKZ-problematiek is ons forse problemen aan het opleveren, we zijn zelf nog net niet geruimd. In het bijgevoegde bestandje dat overal aangeplakt hangt kun je de beperkende voorwaarden lezen. We hopen dat de ellende zo snel mogelijk voorbij is maar het is niet anders.
MKZ-vrije Skies, Staf NPCT

BESTE SPRINGERS
• I.V.M. DE MKZ-PROBLEMATIEK KUNNEN WIJ TOT NADER ORDER SLECHTS ONDER ZEER STRIKTE VOORWAARDEN SPRINGEN. EEN BUITENLANDING VAN EEN SPRINGER LEIDT ABSOLUUT TOT HET DOOR OVERHEIDSWEGE VOLLEDIG PLAT LEGGEN VAN HET CENTRUM EN MOGELIJK HET VLIEGVELD. DE GROEPEN DIE WIJ HELAAS MOETEN UITSLUITEN VAN DEELNAME AAN HET SPRINGEN ZIJN:
– SPRINGERS MET MINDER DAN 200 SPRONGEN
– SPRINGERS MET EEN RONDE BOL RESERVE
– SPRINGERS VAN BUITEN TEUGE MET MINDER DAN 400 SPRONGEN
• HET OORDEEL VAN DE DIENSTDOENDE INSTRUCTEUR IS UITEINDELIJK BEPALEND.
• VERDER ZULLEN DE NORMALE INVLIEG EN DROPPROCEDURES STERK AANGEPAST WORDEN. DRAAG ER ZORG VOOR DAT JE HIERVAN OP DE HOOGTE BENT.
STAF NPCT

Bericht van het Nationaal Parachutistencentrum (2):
Beste springers,
• Iedereen die erover dacht om deel te nemen aan die leuke CF-2 competitie van 7 en 8 april moeten we helaas teleurstellen, i.v.m. de MKZ-stress hebben we dit evenement alvast moeten cancellen. Als er een nieuwe datum komt laten we dat uiteraard weten.
Met droeve groeten, Staf NPCT

Bericht van Luchthaven Teuge (11):
30/03/01 – 07:16 Goedenmorgen
• Ook vannacht zijn de dagelijkse beperkingen (prohibited areas) van kracht geworden, ondermeer bij Terwolde, Nijbroek en Emst, alle N van het veld. De tekst van de Regeling wijkt echter af van de sinds j.l. dinsdag gehanteerde formuleringen. In de nu voorliggende txt [zie attachment] is het alleen toegestaan dat het luchtverkeer van of naar Teuge van het zuidelijk circuit gebruik maakt. Het verkeer OP het terrein wordt niet meer genoemd en is dus verboden!
• Ik heb hierover vannacht contact gehad met de NLA en daar bezwaar tegen gemaakt. Hun voorlopige standpunt (hedenochtend 01.52uLT) was dat de beperkingen op de weg ernstig zijn uitgebreid en dat overleg met het crisisteam noodzakelijk is alvorens aan mijn verzoek gevolg gegeven kan worden.
• Dat betekent voorlopig: alleen outbound en inbound verkeer op 30 maart 2001.
• Ik ben vanaf 10.00u LT op het veld, de NLA weet mij tussentijds op diverse telefoonnummers te bereiken om betere berichten te laten horen. Check nieuws via de havendienst, waar vanochtend Jan Koenegras aanwezig is.
• Gebruik s.v.p. de aangehechte txt van de Regeling voor het maken van bezwaar en indienen van schadeclaims.
M.vr.gr.
Coert Munk

Bericht van De Minister van Verkeer en Waterstaat:
Datum 29 maart 2001
Nummer NLA/Infra/01.540210/6
Onderwerp Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende tijdelijke sluiting van het luchtruim voor burgerluchtverkeer i.v.m. MKZ

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
• Gelezen het verzoek van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 26 maart 2001 om sluiting van het luchtruim voor burgerluchtverkeer op 30 maart 2001 vanwege het verspreidingsgevaar van mond- en klauwzeer;
Gelet op artikel 5.10, eerste lid van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

• Teneinde verdere verspreiding van de uiterst besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer te voorkomen wordt in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 10 kilometer beschreven om het geografische punt
– 51°40’20″ NB en 005°02’40″ OL (Sprang Capelle)
– 51°39’30″ NB en 005°01’40″ OL (Kaatsheuvel)
– 52°28’00″ NB en 005°53’45″ OL (Oosterwolde)
– 52°16’30″ NB en 006°06’00″ OL (Terwolde)
– 52°18’55″ NB en 005°58’40″ OL (Emst)
– 52°17’35″ NB en 006°03’50″ OL (Nijbroek)
tijdens de daglichtperiode van 30 maart 2001 het uitoefenen van het burgerlucht-verkeer verboden vanaf de grond tot en met 3000 voet, met dien verstande dat het luchtverkeer van of naar het luchtvaartterrein Teuge toegelaten is mits gebruik wordt gemaakt van het zuid circuit en voor het naderen of wegvliegen uit dat circuit een traject wordt genomen waarbij zo min mogelijk binnen het verboden gebied wordt gevlogen.

Artikel 2
• Het verbod, genoemd in artikel 1, geldt niet na verkregen toestemming van het Crisis-team mond- en klauwzeer van het Ministerie van LNV of de burgemeester van de betreffende gemeente
a. voor vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;
b. voor hefschroefvliegtuigen ten behoeve van het vervoer van traumateams.

Artikel 3
• Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot het moment van bekend-stel-ling via de Notice to Airmen (NOTAM).
Artikel 4
• Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sluiting luchtruim MKZ Sprang Capelle, Kaatsheuvel, Oosterwolde, Terwolde, Emst en Nijbroek.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos

Bericht van Luchthaven Teuge (12):
30/03/01 – 09:44 Goedenmorgen weer,
• Onderstaand de reactie van de NLA op mijn verzoek. Circuit-verkeer is weer toegestaan.
m.vr.gr. Coert Munk

30/03/01 – 11:36 Goedenmorgen:
• Nu de situatie voor deze vrijdag weer duidelijk is, zijn wij bezig met het uitwerken van plannen voor het onverhoopte geval, dat het vliegveld geheel of gedeeltelijk gesloten wordt wegens MKZ gevallen in de directe omgeving van de luchthaven. Daarvoor hebben wij enkele afspraken gemaakt en hebben we nog aanvullende info nodig.
• De NLA coördineert de ‘lijn’ tussen luchtvaart en LNV / crisisteam. Met de NLA is besproken, dat bij een onverhoopte tijdelijke sluiting van (het luchtruim boven) de luchthaven teuge er een vooraanmelding zal komen. Dit biedt de bedrijven op de luchthaven de mogelijkheid (delen van) hun vloot naar elders te verplaatsen. Voor dat doel zullen dan door ons, in overleg met NLA, slots worden vastgesteld waarbinnen uitgevlogen kan worden. Het bepalen van die slots is mede afhankelijk van de plaats van de MKZ besmetting.
• In het geval een sluiting wordt aangekondigd, zullen wij de bedrijven daarover telefonisch, per fax en e-mail informeren. Omdat die discussie – en dat is de ervaring van de afgelopen week – zich veelal buiten de openstellingstijden van de luchthaven zal afspelen, ontvangen wij graag van alle bedrijven een telefoon- of faxnummer dat dan gebruikt kan worden.
• Stuur daarom per fax of e-mail een telefoon- of faxnummer dat des avonds van 19.00u tot middernacht en vanaf 06.30u gebeld kan worden. Wij maken slechts in het hoogstnodige geval gebruik van deze nummers, de nummers worden niet aan derden kenbaar gemaakt.
• Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, ik ben de gehele dag op het veld bereikbaar.
Vertrouwende op aller medewerking,
m.vr.gr.
LUCHTHAVEN TEUGE

Bericht van Luchthaven Teuge (14):
30/03/01 – 17:51 Goedenmiddag
• Gedurende het afgelopen uur heb ik met diverse gebruikers van de luchthaven telefonisch contact gehad om een bericht van de NLA door te geven. De afspraak met NLA was, dat wij tijdig over een mogelijke sluiting van het luchtruim ingelicht zouden worden om de gebruikers en bedrijven de kans te geven (delen van) hun vloot naar een ander veld te brengen. Tot vanavond 20.00uLT maakt een aantal bedrijven van deze mogelijkheid gebruik.
• De mededeling die de NLA ruim een uur geleden (rond 16.45uLT) deed, was dat zij van het Ministerie van LNV bericht hadden ontvangen dat het luchtruim boven teuge morgen met grote waarschijnlijkheid niet langer open te houden is. Daarom adviseert NLA om vliegtuigen te verplaatsen naar andere velden. NLA en LNV kunnen niet aangeven hoe lang een mogelijke / waarschijnlijke sluiting gaat duren, dit is afhankelijk van de plaats en omvang van de aangetroffen MKZ besmetting. Het kan – zoals gister bij Kootwijkerbroek – eerst een dag duren voor het ruimen van het besmette bedrijf, er zijn ook scenario’s waarbij het langer kan duren.
• Definitieve beslissingen over de mogelijkheden van vliegen van, op en naar teuge worden later vandaag genomen. Ik verwacht deze vanavond te ontvangen, waarna zij zo spoedig mogelijk per e-mail doorgegeven worden. Morgenochtend vanaf 08.30uLT volgen dezelfde berichten per fax.
• Denk vooral aan de boeren die getroffen zijn of in spanning zitten, inclusief boer Albers op ons terrein.
• Vertrouwende u allen voor het moment van de nodige info te hebben voorzien,
met vriendelijke groet, Coert Munk

Bericht van Luchthaven Teuge (15):
• 31/03/01 – 08:52 Goedenmorgen
• Uit de meest recente info van NLA en LuPo blijkt dat EHTE / Luchthaven Teuge vandaag gewoon geopend is.
• Check NOTAMs voor detailgegevens.
• Check de Prohibited Areas via de Havendienst.
• De situatie wordt van dag tot dag bekeken.
m.vr.gr. LUCHTHAVEN TEUGE, Coert Munk

Bericht van het Nationaal Parachutistencentrum (4):
BESTE SPRINGERS
• I.V.M. DE MKZ-PROBLEMATIEK KUNNEN WIJ TOT NADER ORDER NIET SPRINGEN.
(dit in tegenstelling van het bericht van 29-03-2001)
STAF NPCT

Bericht van het Nationaal Parachutistencentrum (5):
BESTE SPRINGERS
• Vanwege de uitbraak van MKZ in de omgeving van het vliegveld is het springen op Teuge momenteel zeer beperkt.
• Zondag 1 april (en dit is geen grap!) vliegt onze jump op Eelde.
Wil je morgen graag springen kom dan naar het NNPC in Eelde!!!! (op Teuge wordt zondag niet gesprongen)
Dit geldt alleen voor springers met eigen materiaal. Vanaf 10.00 uur kan er gesprongen worden.
• Je kan wanneer je met iemand mee wil rijden of springers mee wil nemen naar Eelde, je melden op het Paracentrum Teuge (zondag 01-04-2001) om 09.00 uur vertrekken we, dus kom op tijd!
STAF NPCT

Bericht van Luchthaven Teuge (16):
01/04/01: Goedenavond,
• Eerder vanmiddag werd bekend, dat een twaalfde MKZ besmetting in onze regio is geconstateerd. Dit betreft een bedrijf in Vaassen, dat reeds eerder werd geruimd, maar waarvan de onderzoeksuitslagen nu definitief bekend zijn.
• Contact met de NLA heeft geleerd, dat
1 de situatie rond Teuge op maandag 2-4-2001 waarschijnlijk dezelfde is als die van vandaag;
2 in de komende week vooral het gebied Kootwijkerbroek gesloten zal zijn;
3 op maandagmiddag meer concrete verwachtingen voor de rest van de week bekend zullen worden via LNV, crisisteams etc;
4 het gehele proces – o.a. vanwege de hoeveelheid te ruimen bedrijven – zeer lang zal gaan duren. Vele weken, enkele maanden wellicht.
• Voor wat betreft het naar Teuge terughalen van vliegtuigen die j.l. vrijdag werden “geëvacueerd” kan op dit moment niet anders geadviseerd worden, dan nog een dag te wachten tot meer duidelijke info beschikbaar komt.
• Mochten in de tussentijd nadere berichten komen, dan worden zij via e-mail en morgenochtend per fax rondgestuurd aan belanghebbenden.
m.vr.gr. LUCHTHAVEN TEUGE, Coert Munk

Bericht van het Nationaal Parachutistencentrum (6):
BESTE SPRINGERS
• I.V.M. DE MKZ-PROBLEMATIEK KUNNEN WIJ TOT NADER ORDER OP TEUGE NIET MEER SPRINGEN. DE SPRINGACTIVITEITEN WORDEN DOOR DE WEEK VERLEGD NAAR VLIEGVELD HILVERSUM, IN HET WEEKEND NAAR EELDE/HOOGEVEEN. STATIC LINERS EN MENSEN ZONDER NIEUW A-BREVET KUNNEN HELAAS OP DEZE LOCATIES NIET TERECHT.
• DE OPENINGSTIJDEN VOOR HILVERSUM VOLGEN NOG.
• OVER DE DUUR VAN DEZE MAATREGEL KUNNEN WIJ HELAAS GEEN ENKELE ZINNIGE UITSPRAAK DOEN.
STAF NPCT

Bericht van Luchthaven Teuge (17):
• Naar aanleiding van ons initiatief om op de ‘Teuge Site’ de mogelijkheid te bieden om Albert Albers, de melkveehouder op ons vliegveld, te steunen in de voor hem onzekere tijd i.v.m. MKZ, kregen wij van hem de volgende reactie binnen:

Hallo luitjes,
• Na een “kleine hint” van de buurvrouw maar eens gekeken op de site van Teuge Airport. Zien we daar tot onze verbazing “steun albert” staan. In een woord KLASSE !!!!

Verkoop PH-KAN:

 

Naamloos.jpg

Fax: Directie Luchthaven Teuge.

Air Tour:
• 16 september – Airtour Teuge (winnaar Cocuyt / Ovink) (2e Lustrum).