2000:

Star Air Services VOF:
• Per 01/01/00 werd de naam Astro vervangen door Raven. Uiterlijk is alleen het fabrieks-kleurenschema gewijzigd. Het belangrijkste verschil tussen de Astro en de Raven is de hydraulische stuurbekrachtiging op de Raven.

A.C. Vliegschool Teuge:
• In het leslokaal (het oude gebouw van de Centrale Vliegschool) liggen naast een vliegtuigmotor (voor lesdoeleinden) en diverse andere kleine onderdelen ook nog een rotorblad van een Alouette III (3160S-11-30-000.03 11167 P.). Deze doet tegenwoordig dienst als kapstok.
• De onderdelen zijn destijds bij het in dienst treden van Cor Hooijberg door hem meegenomen.
• Daarnaast is men in het bezit van een blad van een staartrotor (ser 204-011-702-015 A-2650 BH61). Deze is afkomstig van een MLD Huey (AB.205).

Air Towing Air Service B.V.:
• In januari van dit jaar werden de volgende toestellen te koop aangeboden:
PH-KAN Cessna 172M ƒ 70.000 ex BTW
PH-JBC Cessna 172M ƒ 97.500 ex BTW
PH-OII Cessna 182 ƒ 105.000 ex BTW

K.L.M. Aerocarto:
• Eind februari werd bij KLM Aerocarto voor het eerst de Piper PA-23 Aztec G-BBJT waargenomen. Dit toestel werd ingehuurd omdat de PH-OTH in het buitenland aan het “laserscannen” was en er voor de Nederlandse “voorjaarsfotografie” twee toestellen nodig zijn.
• De “OTK” wordt namelijk alleen voor overboord- / obliquefotografie gebruikt. Het toestel vloog onder het vluchtnummer “Survey 07” en bleef tot eind april.

Special Air Services:
• Op zaterdagavond 1 april 2000 is Gerard Klaver, oud-directeur en oprichter, thans adviseur van Special Air Services, onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
• Door loco-burgemeester v.d. Glind van de Gemeente Apeldoorn werden de versierselen opgespeld in de hangar van SAS, tijdens een feestelijke bijeenkomst waar ruim 200 genodigden waren bijeengekomen.
• Gerard Klaver is een initiatiefrijk ondernemer, die doet wat hij toezegt. Hij houdt de ontwikkelingen in de branche scherp in de gaten, zowel om daaruit voor het eigen bedrijf voordelen te behalen, als ook om de gehele branche op kansen en mogelijkheden te wijzen. Dat laatste doet hij vooral ook in zijn rol als bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen, de branche-organisatie. Namens deze organisatie vertolkt Klaver het standpunt van de branche op diverse bijeenkomsten met belanghebbenden en overheden.
• Zijn bedrijf is volgens diverse collega-ondernemers een voorbeeldbedrijf in de Nederlandse kleine luchtvaart. Niet zonder trots geeft Gerard vaak aan, dat hij er in is geslaagd om het bedrijf helemaal voor zichzelf te hebben, de externe financiers zijn niet meer nodig.
• In de luchtvaart is een vaak gehoorde opmerking dat, wil je aan de werk een klein vermogen overhouden, je met een groot vermogen moet starten. Klaver is één van de ondernemers (en gelukkig lang niet de enige) die het ongelijk van deze opmerking hebben bewezen.
• Door een goed oog te hebben voor kansen en mogelijkheden is het uitvoeren van inspectievluchten voor de brandweer in ons land„ de gewoonste zaak van de wereld geworden. Zo’n 25 jaar geleden was Gerard Klaver de initiatiefnemer op dit gebied. Door het via een vast patroon uitvoeren van de controlevluchten, waarbij de vliegtuigen werden bemand door een vlieger en een regionale brandweerman, werden mogelijke branden in een vroegtijdig stadium opgespoord. Hierdoor bleef de schade aan de natuur in veel gevallen beperkt.
• Klaver is een ondernemer die met zijn tijd mee gaat. De toestellen zien er doorgaans uit alsof ze zojuist de fabriek hebben verlaten. In 1998 werd een zeer geluidarm vliegtuig aan de vloot toegevoegd, daarmee inhakend op de nieuwe eisen die van overheidswege aan vliegtuigen worden gesteld. Aangezien met dit geluidarme vliegtuig veel vluchten voor de overheid gemaakt worden is het toestel voorzien van het logo van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
• Op de luchthaven Teuge speelt Klaver vaak een bemiddelende rol als standpunten ingenomen moeten worden, terwijl de meningen uiteen lopen.
• Daarbij staat bij hem hoog in het vaandel, dat ‘we met elkaar weer verder moeten’ als de besluiten gevallen zijn. Hij slaagt er doorgaans in een brug te leggen tussen uiteenlopende meningen en doet dit overigens zonder gebruik te maken van zijn forse postuur, stevige stem en ferme handdruk. Discussies worden zakelijk gevoerd op argumenten en niet op sentimenten. Bron: nieuwsbrief Luchthaven Teuge.

Frank Versteegh:
• Op vrijdag 14 april sleepte Frank Versteegh een DG 500 zweefvliegtuig op. Dit gebeurde met de Extra 300 D-EZOZ ter gelegenheid van de 10.000-ste sleepstart van een sleepvlieger op Twente.
• Als je als meisje van 15 de wens uit om eens met Frank Versteegh mee te kunnen kunstvliegen, dan loop je natuurlijk de kans dat dit ook een keer gebeurt en is er altijd wel een camaraploeg in de buurt om daar ook nog eens een mooie reportage van te maken. Deze reportage werd op 11 mei op TV Gelderland uitgezonden.
• In Italië heeft aerobatic piloot Frank Versteegh tijdens de Italian Open Freestyle competition in Milaan een zilveren medaille veroverd tijdens “The Reggiani competition”.
• Frank verdedigde met de Extra 300L zijn vorig jaar behaalde gouden medaille.
• De resultaten waren als volgt:
1. Sergio Dallan, pts 2090.00 87.10%;
2. Frank Versteegh, pts 2002.00 83.40%;
3. Maurizio Costa, pts 196.00 81.90%.

Aviation Technics BV:
• De grootste AT hangaar werd opgedeeld in twee delen. Rechts werden toestellen van of op bezoek bij Aviation Technics gestald.
• Het linker gedeelte werd in gebruik genomen door het bedrijf Mulckhuyse dat GSM antennes bouwt.
• Halverwege april werd er bij Aviation Technics een Indiase (VT-PVA) Rockwell RC114B afgeleverd. De kist is eigendom van Peeve Holding and Property en draagt het c/n 14616.
• De Piper 42 (D-IHVA) was een bijzondere verschijning op Teuge.

Helico(n):
• In dit jaar werd Helicon verkocht door René op den Buys aan Willem Eikelboom en werd de naam veranderd in Helico.
• Voor dit bedrijf zouden vier R.44’s aangeschaft worden.
• Op donderdag 9 maart 2000 werd de PH-ESP gebruikt voor filmopnames voor het televisieprograma “Now or Neverland”.

Informatie Bureau H.L.W. Holland:
• De huidige eigenaren zijn: H.H. Eckert, N. Gunkel, I. Pohl. Directeur van de Nederlandse vestiging is Enrico H.L.C.M. Evers.
• Het aantal personeelsleden in de drie vestigingen telde in juni 2000 43 personen.
• Naast dealer van Beechcraft is HLW tevens Master Dealer voor Raytheon Aircraft Company (Beech en Hawker) voor Nederland, België, Tjechië en Slowakije en Dealer voor Noord Duitsland. Tevens is dit bedrijf Master Dealer voor Lancair Certified Aircraft (Columbia 300) voor geheel Europa.
• HLW houdt zich momenteel bezig met verkoop, inkoop, service, onderhoud, interieuren, spuitwerk, reparatie (heavy structural), instrumenten en avionica voor alle General-Aviation vliegtuigen.

Nationaal Paracentrum:
• DEN HAAG – De Raad van State vindt dat minister Netelenbos van verkeer en waterstaat het aantal vluchten met de Cessna 208B van het Nationaal Parachutistencentrum Teuge in de weekeinden terecht heeft beperkt. Deze uitspraak heeft de Raad van State gedaan na bezwaren van het parachutistencentrum.
• Het rechtscollege vraagt zich echter af waarom de minister wel de parachutistenvluchten heeft aangepakt , maar voor circuit- en rondvluchten met de Cessna 208B niet dezelfde beperkingen heeft aangekondigd. De uitspraak van de Raad van State is voorlopig.
• Over een aantal maanden komt deze kwestie aan de orde in een bodemprocedure. Bij de aanwijzing van het luchtvaartterrein Teuge bepaalde de minister dat de Cessna 208B van het parachutistencentrum in de periode tussen half april en half september op zaterdagen alleen tussen 09.00 en 18.00 uur mag opstijgen en op zon- en feestdagen alleen ’s middags.
• De Cessna 208B voldoet niet aan de geluidsnorm van 65 decibel.
• Het Parachutistencentrum stelt dat de minister deze norm willekeurig heeft vastgesteld.

Stichting Historische Vliegtuigen Teuge:
• Op 1 mei werd de naam van de Stichting Historische Vliegtuigen Teuge veranderd in ‘Stichting Promotie Luchthaven Teuge’. Het bestuur werd gevormd door Coert Munk (voorzitter), mr. Herman Ribbink (secretaris), Ronald Jansen (penningmeester) en verder Nico Snip, Bas Mulder en Paul Weststrate.
• Deze stichting houdt zich bezig met het organiseren van leuke en vooral luchtvaartbevorderende evenementen. Het eerste evenement dat door deze stichting georganiseerd werd is het vliegfeest op 29 juli 2000. Daarnaast houdt men zich onder andere met de Young Eagles vluchten bezig.

Alphatronics BV:
• Dit bedrijf had in juni 2000 30 man personeel in dienst en er werd gevlogen vanaf Teuge met de PH-GLG.

Vliegclub Teuge:
• Tijdens de uitwisselingsdag op zaterdag 24 juni konden clubleden van de ene afdeling kennismaken met een andere afdeling. Een (zoals altijd) grote groep zwevers maakte hier graag gebruik van door mee te gaan in één van de club Cessna’s.
• Daarnaast werd er ook druk gevlogen met de motorzwevers PH-890 en later ook de PH-1032.
• Later op de dag kon er gelukkig ook nog gezweefd worden. Hiervoor werd onder andere de K.7 PH-1002 gebruikt.

United Aeroskill:
• Per 1 oktober is dit bedrijf gestopt.

HOAC DV-20 Katana voor Vliegclub Teuge?:
• Op zoek naar een geschikte vervanger voor de Cessna 150 PH-JOS, die overigens al op 28 januari 1999 verkocht werd, konden leden van de Vliegclub Teuge op zaterdag 3 maart kennis maken met de DV-20 Katana PH-USJ.
• Dit type was eerder door een commissie van de Vliegclub Teuge (bestaande uit Gerard Riensema, Piet van der Made en Aad Vos) voorgedragen aan het MVA bestuur.
• Door de enorme belangstelling (van maar liefst 38 personen) moest er zelfs een extra vliegdag worden ingepland.
• Vanwege het ongeval met de Yak-52 RA02080 heeft het bestuur van de Vliegclub Teuge besloten de Katana vliegdag van zondag 11 maart te verschuiven naar zaterdag 17 maart.

Omdat de Cessna PH-GRA op downwind voor ons zat, moest de landing eventjes uit worden gesteld… (Foto: Roy P. Wassink)

Nog maar eens proberen… (Foto: Roy P. Wassink)

Cessna PH-JBG te koop aangeboden:
• De Cessna 172 PH-JBG wordt (voor ƒ 113.750,-) te koop aangeboden en leden van de Vliegclub hebben hierbij uiteraard recht van eerste koop en hopelijk blijft deze Cessna uit de “Janus Bauling” serie dan ook voor Teuge behouden.

Socata MS-200 of Katana Extreme voor Vliegclub Teuge?:
• Ook is men al drie jaar bezig met de aanschaf van een nieuwe Socata. Tot voor kort werd er uit gegaan van een MS-180, maar dit is inmiddels veranderd in een MS-200.
• Mocht het allemaal toch nog te lang gaan duren (de certificering van de diesel motor laat namelijk nog steeds op zich wachten), dan zal er gekozen gaan worden voor de 4-zits versie van de Katana.

TB-10GT voor Vliegclub Teuge:
• Onlangs werd bekend gemaakt dat de Vliegclub Teuge een Socata TB-10GT heeft aangeschaft. De papieren moeten nog getekend worden, maar nu al is bekend dat er op 27 maart naar Frankrijk afgereisd zal gaan worden om een dag later met deze spiksplinter nieuwe aanwinst naar Lelystad te vliegen.
• Zo’n twee weken later (op een zaterdag) zal de nieuwe trots van de Vliegclub Teuge feestelijk worden onthaald met champagne op haar nieuwe thuisbasis Teuge.
• Doordat de MS.200 met diesel motor (waarop de Vliegclub Teuge nog steeds twee opties heeft) pas over zo’n twee jaar leverbaar is, werd er besloten tot de aanschaf van de vijf-zits TB-10GT.
• Deze 180PK sterke Socata met vast landingsgestel zal de toepasselijke registratie PH-DVT gaan dragen.
• Het kleurenschema wordt: blauw (onderkant), rode biezen en de bovenkant wit.
De vloot voor de afdeling motorvliegen komt er dan als volgt uit te zien:
Registratie: Type: C/n: Bouwjaar:
PH-AVB Reims/Cessna F.172P Skyhawk II F17202185 1982
PH-AVT Piper PA-28-181 Archer II 28-7990075 1978
PH-BVT Piper PA-28-181 Archer II 2890086 1988
PH-CVT Cessna 172P 17275333 1981
PH-DVT Socata TB-10GT 2062 2001

Opmerkingen:
• Als vervanger voor de tweezits PH-JOS is men nog opzoek naar een geschikte kandidaat en de Katana (DV-20) is hierbij een mogelijkheid;
• Ook heeft de Vliegclub twee Socata MS-200’s in optie staan. Aanvankelijk werden deze toestellen (met constructienummers: 26 en 46) gemeld als MS.180;
• Tevens denkt men aan een een vier-zits Katana (DA-40);
• Als mogelijke registraties wordt gedacht aan: PH-EVT, FVT en GVT.
• De PH-JBG zal binnenkort naar Lelystad gaan, maar staat nog steeds te koop.

Overdracht van de PH-890 (Foto: via Frans van Rossum).

Overdracht Dimona PH-890:
• De Dimona H36R van de MZA met registratie PH-890 is overgedragen aan de nieuwe eigenaren van de Eerste Zeeuws-Vlaamse Aeroclub. Deze motorzwever was ten tijde van de oprichting van deze (toen) afdeling in oprichting aangeschaft om de zweefvliegers die overstapten op motorzweven perspectief te bieden. Gezien z’n vlieg- en zweefeigenschappen een goede keus. Geleidelijk aan, echter, veranderde het karakter van de gemiddelde motorzwever in dat van motorvlieger, en werden de vliegeigenschappen van de Dimona eerder een nadeel dan een voordeel. Dat leidde tot een sterke teruggang van het aantal vlieguren en een exploitatie die niet meer sluitend te maken was. Dat heeft het MZA-bestuur er toe gebracht om de kist te koop aan te bieden, wat al snel tot resultaat leidde.
• Tussen een lange slecht-weerperiode en dreigende sluiting van Vliegveld Teuge door de MKZ-kwestie door konden de nieuwe eigenaren uit Axel hun bezit komen ophalen. Na een paar instructierondjes werd de Dimona door een delegatie van het instructeurskorps en bestuur uitgezwaaid. Een MZA-commissie is inmiddels begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden om een andere kist te kopen.

Para’s:
• 25 en 26 maart: FS8 Mystery weekend.
• 8 en 9 april: CF2 wedstrijd
• 22 tot 24 april: FS10 speedstar formation
• 6 en 7 mei: CF4 Rotatie wedstrijd.

Baanverlenging:
• Op maandag 21 februari bereikte mij het bericht dat de Rijksluchtvaartdienst aan de directie van de Luchthaven Teuge heeft medegedeeld dat de minister van VROM akkoord was gegaan met de nieuwe aanwijzing van Teuge als vliegveld. De besluiten van de RLD over dit onderwerp dienen door het VROM (mede) geparafeerd te worden.
• De nieuwe aanwijzing staat de luchthaven toe om de huidige verharde start- en landingsbaan te verlengen tot 1199 meter. Door deze verlenging kunnen er meer zakelijke (tweemotorige) taxi- en cartervluchten worden uitgevoerd. Hiernaar is in de regio een toenemende vraag.
• Verwacht wordt dat deze aanwijzing (de zogenaamde ‘beslissing op bezwaar’) binnenkort door de RLD gepubliceerd zal gaan worden. Na deze publicatie hebben de partijen die tegen de voorgaande aanwijzing bezwaar hebben gemaakt, een aantal weken de tijd om te beslissen of zij in hoger beroep gaan. Deze bezwaren worden op een later tijdstip bij de Raad van State behandeld (dat kan ongeveer een jaar gaan duren).
• Luchthaven directeur Coert Munk hoopt dan ook dat er al in het begin van 2001 een start kan worden gemaakt met de verlenging van de baan.

Nieuwe telefooncentrale voor Luchthaven Teuge:
• Op dezelfde dag werd er door de havendienst een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen:
Algemeen telefoonnummer: 055 – 3238585 (voice-respons systeem);
Havendienst: telefoon 055 – 3238586, fax 055 – 3232509;
Luchthavendirectie: telefoon 055 – 3238580, fax 055 – 3238581;
Administratie: telefoon 055 – 3238582;
Klachtentelefoon: 055 – 3232511.

Moeder van Teuge overleden:
• Op zaterdag 11 maart bereikte mij het trieste nieuws dat mevrouw Jannetjen de Groot-Harmsen, weduwe van oud havenmeester Berend Hendrik de Groot op donderdag 9 maart op 90-jarige leeftijd is overleden.

Kans op rondvlucht voor opruimers van zwerfvuil: 
• Op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart zullen ruim 200 personen, onder wie veel scholieren, samen met medewerkers van de gemeente, de wildbeheerseenheden IJsselvallei en Voorster Beken, Van Gansewinkel en de VAR speelterreinen, uiterwaarden, open velden en bermen langs wegen schoonmaken. De luchthaven Teuge stelt een gratis rondvlucht beschikbaar voor drie deelnemers aan de ‘zwerfvuilopruimdagen’ in de gemeente Voorst.

Registernieuws:
• Gedurende vier maanden stond bij het bedrijf Star Air-Service de Schleicher K.8B D-5191 DY (8028).
• Deze K.8 is de ex D-KEBT en daarvoor was hij ook al D-5191 geregistreerd. Eén van de eigenaren is Eric Munk uit Zwolle.
• De D-5191 werd op 14/03/99 naar Nederland getransporteerd en op 16 maart vertrok de kist weer naar Enschede.

Para-demonstraties:
• Op zondag 26 maart werd het nieuwe parachutisten-seizoen geopend. Dit gebeurde op een wel heel bijzondere wijze, namelijk door het springen met in Amerika ontwikkelde pakken die het mogelijk maken om met een grotere snelheid (tot 150 km/u) voort te bewegen dan te dalen. Volgens Instructeur Peter Smit is het zo zelfs mogelijk om boven de IJssel te springen om vervolgens naar Teuge te ‘vliegen’ en daar te landen. Ervaren springers (onder wie Henny Wiggers) maakten zondag omstreeks 13.00, 14.30 en 16.00 uur een demonstratiesprong.
• Bij goed weer is het de bedoeling om elk weekend “demonstraties vliegende mensen” te geven. Later is het de bedoeling om dit ook doordeweeks te gaan doen.

Tariefsverhoging:
• Per 1 april (géén grap aldus de Luchthavendirectie) zullen de tarieven van de luchthaven worden verhoogd. Het concept hiervan is voor commentaar toegezonden aan de Vereniging van Gebruikers Luchthaven Teuge.
• Het betreft hier een algemene teriefsverhoging en een toeslag voor landingen ná 19.00 uur (LT) en in het weekend.

Jet Provost op Teuge:
• Op donderdag 6 april kreeg Teuge bezoek van een historische Jet en wel in de vorm van een Jet Provost. Deze veertig jaar oude Jet was naar Teuge gehaald door de heer Martin Blokland van A.C. Vliegschool Teuge. Het is de bedoeling om hiermee in de toekomst vluchten vanaf Lelystad en Twente te gaan uitvoeren.
• Als eerste werd echter Teuge aangedaan. Na een hoop rekenwerk bleek het allemaal net te kunnen en dus kreeg Teuge bezoek van een echte Jet. Na de landing werd de RAF trainer tussen de pompen gezet en konden de aanwezige belangstellenden kennis maken met deze (zeker voor Teuge) unieke kist.
• Na een grondige briefing ging Sandra (Beyneveld) mee met piloot Frank ‘Ice’ Heneghan voor een vlucht van zo’n vijfentwintig minuten. Uiteraard diende hierbij ook zelf te worden gevlogen…
• De Hunting Jet Provost T.3A, die later verder door werd ontwikkeld tot Strikemaster, heeft onder andere gevlogen bij het RAF Support Command 1 FTS en het RAF No 1 FTS op Linton-on-Ouse. De kist voert de militaire registratie XM365 en is gebouwd in 1960. Het type T3 werd later vervangen door de T5 variant welke is voorzien van een drukcabine. De bewapende Strikemaster is, in tegenstelling tot de Jet Provost, standaard voorzien van tiptanks.

Orion:
• Op 19 april kwam de Orion “Navy 177” een low-pass maken.

NIEUWE TARIEVEN LUCHTHAVEN TEUGE PER 3 MEI 2000:
• De reeds eerder aangekondigde verhoging van de tarieven zal nu definitief ingaan op woensdag 3 mei 2000.
• Naast een algemene prijsverhoging van ongeveer 4 procent bestaat de belangrijkste wijziging uit de toeslagen, die zullen worden geheven op werkdagen ná 19.00 uur en op weekend- en feestdagen.
• De toeslag voor een landing na 19.00 uur bedraagt fl. 7,50 en op weekenddagen fl. 10,00. Dit geldt voor iedere landing !!
• Voor een landing in het weekend na 19.00 uur wordt derhalve een toeslag van fl. 17,50 geheven.
• Met het ingaan van deze tarieven zijn tevens de zgn. passagierstoeslagen afgeschaft, evenals de toeslagen voor milieuvluchten en fotovluchten en de afhandelingskosten.
• Reden voor deze toeslagen is de zonering van de luchthaven. Deze is gebaseerd op een totaal van 80.000 bewegingen. In het kort komt het er op neer dat voor 1 landing in het weekend 5 landingen kunnen worden gemaakt op werkdagen vóór 19.00 uur. Voor 1 landing in het weekend ná 19.00 uur zelfs 15.

Parachutist verongelukt?:
• Op 7 mei werd er door een toeschouwer aan de politie gemeld dat er een parachutist zou zijn verongelukt. De uitgerukte politie en ambulance konden echter niets vinden en konden dan ook weer onverrichtte zaken terugkeren.
• Gelukkig bleek het hier ‘slechts’ om een afgeworpen hoofdchute te gaan…

Meer en meer Jet Provosts:
• Van 10 t/m 13 mei zullen op vliegveld Lelystad maar liefst 5 Jet Provosts te bewonderen zijn, te weten drie T3’s, één Mk 4 en één Mk 5 (met drukcabine).
• Twee kisten gaan op 11 en 12 mei introductievluchten uitvoeren en de rest zal gebruikt gaan worden voor instructie doeleinden en als “spare” kisten.
• Op donderdag 20 april kwam de tweede Jet Provost naar Teuge. Ditmaal was het de beurt aan de T.5 XW-423 met als toepasselijk callsign “Strike 5”. Na een op een doellanding lijkende “missed approach”, waarbij de letters 0 en 9 aan het begin van de baan als doel diende, volgde een keurige landing… Enkele uren later werd er al weer naar Lelystad vertrokken.

• Registratie: G-BXBH
Type: Hunting Percival P.84 Jet Provost T.3A
Constructienummer: PAC/W/9241
Vorige registratie: XM365
Ingeschreven: 29/01/97 Provost Ltd Douglas, IOM
Registratie: G-BWUW
Type: BAC 145 Jet Provost T.5A
Constructienummer: EEP/JP/1045
Vorige registratie: XW423/14
Ingeschreven: 18/07/96 Lorch Airways (UK) Ltd, Norwich.

Parachutisten:
• Net als vorig jaar was er ook dit jaar weer de mogelijkheid om een zogenaamde tandem-sprong te maken. Na maanden van ronselwerk door Jan v.d. Kamp was het op zaterdag 13 mei dan weer zo ver.

Jim Bodin uit Apeldoorn was één van de gelukkigen…

 Nationale Reserve oefent op Teuge:
• Van woensdagavond 24 mei t/m zaterdagochtend 27 mei hield het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht een oefening op en rond het vliegveld Teuge. Hierbij werd Teuge als uitvalsbasis gebruikt.
• Op Teuge ‘west’ en in het noorden werden ter hoogte van de Saksische schuur een aantal boogtenten opgezet. Ook werd er ’s nachts gepatrouilleerd.

Hemelvaart:
• Hemelvaart leverde ook dit jaar weer de bekende Pilatus op. Dit maal was het de L-11 “Diamond 19”. Ook was er de YAK G-BWVX (‘866811’).

Commissaris der Koningin op Teuge:
• Op donderdag 8 juni werd de Commissaris der Koningin dhr. J. Kamminga vanaf Terlet opgehaald door de zweefvliegende burgemeester van Voorst Mr. J.H.J. van Blommestein. Hij gebruikte hiervoor de PH-1001 die werd opgetrokken door de Piper Super Cub PH-KLA.
• Na o.a. kennis te hebben gemaakt met de heren C. Munk (directeur/havenmeester van de luchthaven Teuge) en G. Voortman (de kersverse voorzitter van de Vliegclub Teuge) volgde er een bespreking in de clubsalon van de Vliegclub.
• Of het iets met mijn opmerking te maken had weet ik niet, maar een clubzwever die opgetrokken wordt door een niet clubkist kan natuurlijk niet en de Acro werd dan ook promt opgesleept met de eigen club Piper de PH-KNE.

Young Eagles 2000:
• Op zaterdag 10 juni vond op de Luchthaven Teuge wederom de jaarlijkse “Young Eagles” dag plaats. Hierbij worden kinderen uit groep 7 en 8 van steeds wisselende scholen in de wijde omgeving van de luchthaven uitgenodigd om kennis te maken met de luchtvaart in al haar facetten.
• Dit jaar was het de beurt aan scholen uit Apeldoorn, Nijbroek, Beemte en Voorst. De deelnemende scholen waren:
De Rank, De Beemte, Koningin Juliana, Berg en Bos, Oosterhuizen, Prinses Beatrix, Zonnewende, De Wiekslag, De Hagewinde, Holtens Erve, Comenius, Sjalom.
• Zo’n 250 kinderen hebben op Teuge genoten van luchtvaart in een programma dat uit vier delen bestaat: Briefing over vliegen, het seinenvierkant en rondleiding over het veld, uitleg en video over parachutespringen en zweefvliegen en uiteraard een rondvlucht.
• Door vele vrijwilligers, onder de bezielende leiding van Bas Mulder van de firma Escape Lines, is de hele dag gewerkt om het iedereen naar de zin te maken. Vele vrijwilligers en vliegers hebben hieraan belangeloos meegewerkt. De Vliegclub Teuge, Special Air Services, Vliegschool Rob v.d. Sigtenhorst, Vliegschool ACVT en vele particuliere vliegtuigbezitters hebben hun vliegtuigen beschikbaar gesteld. Ook Shell Nederland gaf medewerking door olie en benzine beschikbaar te stellen.
• We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, aldus luchthaven directeur Coert Munk.

Beech Duchess:
• Zondag 11 juni kwam er een Engelse Beechcraft 76 Duchess naar Teuge. Dit is de G-JLRW (ME-165) en deze kist is sinds 04/11/87 eigendom van Moorfield Developments Ltd op Elstree.

Euroglide:
• Werd gehouden van 12 tot 24 juni. Hugo Drijver en Wim Hogenkamp deden hieraan mee met de ACRO.

Extra 400 op Teuge:
• Op donderdag 15 juni was er voor het eerst een Extra 400 op bezoek op Teuge. De D-EWCO draagt c/n 03.

Freeflight Boogie (+coach):
• 1 tot 4 juni.

Parachutisten gewond bij landing:
• Twee parachutisten zijn op 3 juli gewond geraakt bij een onfortuinlijke landing. Een 45-jarige parachutist uit Heeze kwam bij de landing tegen een gebouw op het vliegveld terecht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend. Volgens een politiewoordvoerder verkeert hij niet in levensgevaar.
• De andere parachutist, een 23-jarige Rotterdammer, brak zijn been nadat hij ongelukkig op het vliegveld was geland. De parachutisten maakten deel uit van de laatste groep die maandag een parachutesprong maakte boven vliegveld Teuge.
• Dat uit een groep twee parachutisten ongelukkig zijn geland, wijt de politie aan toeval. De politie vermoedt dat beide ongelukken zijn toe te schrijven aan inschattingsfouten tijdens de landing. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is in handen van de Rijksluchtvaartdienst. Bron: Deventer Dagblad 04/07/00.

Ongeval met de Piper Super Cub PH-ZCT:
• 10/06/00 Beschadigd na ongeval. Beide inzittenden stonden binnen vijf seconden, ongedeerd, naast het toestel.

FS Teuge:
• 10 tot 12 juni.

Teuge Tulip Trophee:
• 24-25 Juni.

Familiedag Vliegclub Teuge:
• Zaterdag 1 juli: Familiedag voor nieuwe leden

Handicap scoring:
• 1 en 2 juli: Dutch League FS4.

Internationaal CF Spektakel (inclusief coaches):
• 8 tot 16 juli.

Zweefvliegcursus:
• 10 tot 15 juli:1e week 6 daagse zweefvliegcursus (onder voorbehoud)
• 17 tot 22 juli: 2e week 6 daagse zweefvliegcursus (onder voorbehoud)

Touch and Go dag, MVA.
• Zaterdag 22 juli: Touch and Go dag, MVA

Zomerkamp Oeventrop:
• 29 juli tot 5 augustus

Houseparty in hangar Teuge afgeblazen:
• Deventer Dagblad: TEUGE – In een hangar op vliegveld Teuge is zaterdag een geplande illegale houseparty ruim voor aanvang afgeblazen.
• Agenten, die na een tip van vliegvelddirecteur Munk de luchthaven bezochten, droegen de organisatie op de in volle gang zijnde voorbereidingen te staken en de boel op te ruimen.
• De twee uit Apeldoorn en Deventer afkomstige organisatoren gaven zonder protest gehoor aan deze eis van de sterke arm. Voor de houseparty, die van 22.00 tot 02.00 uur zou duren, waren 600 uitnodigingen verstuurd.
• Slechts een man of tien kwam zaterdagavond voor niets naar Teuge. De rest kon tijdig van het niet doorgaan van het feest op de hoogte worden gesteld.

Vliegfeest 29 juli 2000!!!
• Op zaterdag 29 juli was het dan eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding konden enkele duizenden bezoekers genieten van een vliegfeest waarbij naast een groot deel van de Teuger luchtvloot ook een groot aantal bezoekers te bewonderen waren…

De DC-2 ‘Uiver’ tijdens de landing…
• In de loop van de ochtend kwamen de eerste bezoekende vliegtuigen namelijk al binnen en een groot deel van het veld was dan ook nodig om al dit moois te kunnen herbergen. Vroege bezoekers konden (ondanks een paar buien) naast het normale vliegverkeer dan ook al genieten van de vele binnenkomende gasten.
• De door A.C.Vliegschool Teuge naar Teuge gehaalde Jet Provost kwam eerst even gedag zeggen…
• Het weer dreigde tijdens het vliegprogramma roet in het eten te gooien. Een onweersbui zorgde er namelijk heel eventjes voor dat het vliegverkeer stil werd gelegd. “Safety first” zoals commentator en erelid van de Vliegclub Teuge Theo Hegeman dan ook terecht opmerkte. Gelukkig bleek het (in tegenstelling tot grote delen van het land) mee te vallen.
• Tijdens het vliegprogramma kon er genoten worden van veel bekende Teuge kisten. Zo waren er vliegdemonstraties van de Sukhoi 29, Pitts Special en natuurlijk liet Frank Versteegh ‘eventjes’ zien waarom hij al vele jaren Nederlands kampioen is. Met genoegen heb ik, en met mij vele anderen, kunnen genieten van het door hem ontwikkelde SKY-DANCING waarbij er synchroon op muziek gevlogen wordt.

Foto via Frank Versteegh…

• Natuurlijk was ook de ‘Blue Formation’ te zien. Op het Teuge Vliegfeest werd er echter niet (zoals gebruikelijk) met alleen twee Piper Archers gevlogen, maar werden er hiervoor ook nog twee Cessna 172’s van de Vliegclub Teuge ingezet.

‘Blue Formation’ vlak voor de start…

En verzorgde een demonstratie met 4 i.p.v. de gebruikelijke 2 toestellen…

Het toegestroomde publiek kon er maar geen genoeg van krijgen…

• De pers liet zich ook massaal zien. Zo kwamen onder andere de Locale Omroep Voorst, de st. Joseph Stichting, Deventer Dagblad, Deventer Nieuws T.V., ANP, De Telegraaf en Veronica (de uitzending was op maandagavond 7 augustus) op het Teuger vliegfeest af!

• Naast de vele eigen Teuge kisten wist ook een groot aantal gasten Teuge te vinden… Dit is echter te veel om op te noemen en een compleet overzicht zal hopelijk in de loop van de eerste helft van augustus beschikbaar komen.

• Absolute klappers waren:

De Spitfire met zijn rechte vleugeltips…

Natuurlijk kwam ook de Mustang even langs…

Uiteraard was ook de B-25 Mitchell van de partij.

De vliegers maakten op de grond ook nog even een ererondje…

• Tegelijkertijd met het vliegfeest op Teuge, werd er ook op vliegveld Hilversum een soortgelijk festijn gehouden. Helaas was het weer daar aanmerkelijk milder gestemd en viel het feest daar dan ook letterlijk in het water. Het was zelfs zo erg dat de ‘Uiver’ vast kwam te zitten in het gras. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk een verharde baan en taxistelsel is voor een veilige vluchtuitvoering;

• De C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht kwam enkele tientallen parachutisten droppen. Na twee ‘runs’ kwam het toestel nog even op 500 voet over;

De C-130 Hercules kwam na het droppen nog even op 500 voet over…

• Hierna volgde als afsluiting door het oplaten van zo’n 1500 ballonnen, na het startsein van de Burgemeester J.H.J. van Blommestein van Voorst, waarvan Teuge deel uit maakt.

• Het was een zeer geslaagde dag, die dan ook zeker over een aantal jaar een vervolg zal gaan krijgen. Zo wordt er al weer hard gewerkt door de Stichting Promotie Teuge aan een volgend evenement.

• Wat dit zal worden zal de tijd leren, maar een skeelerwedstrijd én een flightsimulatordag behoren tot de vele mogelijkheden.

Hier kan ik me alleen maar bij aansluiten…

Doe Een Wens Stichting op Teuge:
• Op 1 augustus bezorgde de “Doe Een Wens Stichting Nederland” de achtjarige Roy Lijnsveld de dag van zijn leven. Op deze dag kreeg de aan botkanker lijdende jongen niet alleen een rondvlucht aangeboden, maar kon hij ook nog eens kennismaken met zijn grote idool, Patrick Kluivert.
• Om 09:15 kwamen Ria Jansen en Francyn Keesmaat van de “Doe Een Wens Stichting Nederand” aan bij Roy thuis;
• Vijf minuten later treffen politie en de limousine van Limousine Service Royal Dutch elkaar bij De Cantharel in Ughelen om vervolgens om 09:30 bij Roy thuis te verschijnen. De politie gebruikte hierbij uiteraard de sirene.
• Om 09:40 vertrokken zij naar Teuge, alwaar ze om 10:00 aan kwamen. In het restaurant konden Roy (8), vader Jan Lijnsveld, moeder Jannita Lijnsveld – Van de Ham, broer Henk (18), Broer Erik-Jan (15), broer Michel (12), zus Debora (11) en tante Marja wat drinken en kreeg Roy enkele cadeautjes uit handen van Bjorn Naberhuis van AC Vliegschool Teuge.
• Binnen werden ook nog even de tentoongestelde petjes bewonderd (die hij zelf ook spaarde en waarna het tijd was voor een rondleiding en uitleg over de rondvlucht, die hij door AC Vliegschool Teuge aangeboden kreeg. De brandweer had er voor gezorgd dat het huis vanuit de lucht herkenbaar was.
• Rond 12:00 vertrok de hele groep onder begeleiding van enkele bodyguards naar het Victoriahotel in Hoenderloo waar ze zo omstreeks 13:00 uur aankwamen om een hapje te eten.
• Omstreeks 14:15 volgde daar een ontmoeting met Patrick Kluivert waar hij natuurlijk een potje mee moest voetballen en later wat is gaan drinken. Hierna heeft hij kaartjes gekregen voor de wedstrijd van Barcelona de zaterdag hierna in de Arena (na deze wedstrijd kreeg hij overigens het shirtje van Patrick Kluivert).
• Om 16:30 Vertrokken ze richting Otterlo alwaar ze om 17:00 uur in restaurant De Koperen Kop gingen dineren en om 18:30 vertrok het gezelschap tenslotte weer naar huis.
• Na aanleiding van deze wens heeft er een stuk in het Apeldoorns Dagblad gestaan. Iemand die dit stuk gelezen heeft, heeft er toen voor gezorgd dat Roy als eerste de bal mocht wegtrappen bij de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en AGOVV (9-0). Ook had hij een ontmoeting met Bondscoach Louis van Gaal en liep hij na afloop van de wedstrijd apetrots aan de hand van de Oranje- en Barcelona-spits Patrick Kluivert het door 12.000 toeschouwers omzoomde veld af.
• Op vrijdag 6 oktober mocht hij koningin Beatrix een boekje aanbieden tijdens het congres van de International Society of Pediatric Oncology in het RAI-congrescentrum in Amsterdam.

Bekende Nederlanders op Teuge:
• 11/08/99: Tja, hen kom je natuurlijk ook niet elke dag tegen… FOTO!!!

Veteranen zweefvliegkamp:
• 19 tot 29 augustus: Veteranen zweefvliegkamp Tsjechië.

Paradropping vanuit Dakota:
• Op zaterdag 16 september werden er parachutisten gedropt vanuit een Dakota. De Dakota die hiervoor gebruikt werd was de N47FK. De “292912” is ex USAAF C47A 42-23838 (c/n 9700 ).

AIRTOUR “TEUGE” 2000 17 September:
• Airtour “Teuge” is een puzzeltocht door de lucht waarbij het aankomt op nauwkeurig vliegen en navigeren. Toch hoef je echt geen kei te zijn om mee te doen; de tocht is zo in elkaar gezet dat de puzzels steeds eindigen bij een niet over het hoofd te zien kenmerk als bijvoorbeeld een spoorlijn of een rivier. Naast ervaren vliegers kunnen daarom ook beginners en leerlingen (met instructeur of als navigator) meedoen*.
• De Airtour wordt gehouden op 17 september met als uitwijkdatum 24 september.
• De opdracht omvat ongeveer 1 vlieguur. Er zijn drie briefings, ’s ochtends om 9:00 uur en 11.30 uur en ’s middags om 13:00 uur.
• De kosten voor deelname bedragen f 30,- per team. (bij opgave alleen f 15,-) Dit is exclusief de huurprijs van het toestel en de landingsgelden.
• We gaan er vanuit dat de tour per team wordt gevlogen bestaande uit minimaal een vlieger en een navigator. De opdrachten zijn moeilijk alleen uit te voeren. Heeft u geen teamgenoot maar wilt u toch meedoen geef u dan gewoon op, wij zullen dan proberen een teamgenoot voor u te vinden. We gaan er daarbij van uit dat de kosten gedeeld worden.
• In een motorvliegtuig kunnen de overige plaatsen uiteraard worden gebruikt voor passagiers/waarnemers.
• In verband met de veiligheid en de organisatie is het aantal deelnemers beperkt.
• Airtour “Teuge” wordt georganiseerd door de afdelingen Motorvliegen en Motorzweven van Vliegclub Teuge.
• Ook vliegers die niet lid zijn van de VCT worden uitgenodigd mee te doen*.
*) Zie voorwaarden in de folder

Tekst: Jaap Daniëlse, Vliegclub Teuge.

• Vanwege het slechte weer werd de tour op 24 september gevlogen.

Geen Flight Simulator dagen op Teuge:
• Na enige tijd geprobeerd te hebben om z.g. flight simulatordagen op Teuge te organiseren heeft de Hobby Computer Club hier toch vanaf gezien en voor Lelystad gekozen. In de clubsalon van de vliegclub kom je tegenwoordig ook al een heel eind, als er tenminste geen race wordt uitgezonden op TV of iemand het nodig vindt om zijn typerating bij te spijkeren…

Baan gesperd door pelikaan:
• Zondag 27 augustus kwam het water al weer met bakken naar beneden en werd de baan zelfs eventjes gesperd. Dit kwam echter niet door het weer, maar door een pelikaan van een meter (volgens één van de dienstdoende havenmeesters) die het nodig vond om een landing te maken op de baan.

Manta Precisie Wedstrijd:
• 23 en 24 september.
Beperkingen beëindigd:
• De aanwijzing voor de luchthaven geeft een aantal beperkingen in het gebruik van de luchthaven voor de periode van 15 april t/m 15 september.
• Hierbij valt te denken aan een verbod op touch-and-go’s op zaterdag na 18.00 uur en op zondag na 17.00 uur.
• Omdat de laatste dag van de periode inmiddels is verstreken, zijn die beperkingen nu dus niet meer van kracht.

Avond- en weekend toeslagen:
• In het zogeheten ‘rekenmodel’ voor de berekening van de geluidszone van een vliegveld zijn straffactoren opgenomen voor de drukste 6 maanden van het jaar (de periode april t/m september).
• Die straffactoren gelden voor het vliegen in de weekeinden en in de avonduren na 19.00 uur.
• Om een verschuiving teweeg te brengen van de weekend- naar werkdagen wordt op die tijdstippen door de meeste luchthavens een toeslag op de landingsgelden berekend.
• Omdat vanaf 1 oktober tot 1 april de straffactor niet meer geldt, worden dus vanaf 1 oktober de avond- en weekendtoeslagen niet meer berekend.

Planjaar:
• Per 31 oktober is het gebruiksplanjaar 1999 / 2000 van de Luchthaven Teuge afgesloten.
• Gedurende dit gebruiksplanjaar zijn in totaal 71.975 vliegbewegingen gemaakt.
• Hiervan zijn er 68.700 gemaakt met vleugelvliegtuigen, waarmee wij ruimschoots binnen het gebruiksplan zijn gebleven.
• De oorzaken voor het lagere aantal bewegingen zijn o.a. de matige zomer van 2000 met weersomstandigheden die vaak niet uitnodigden om te gaan vliegen, en het invoeren van toeslagen voor het vliegen op de duurdere momenten: ’s avonds na 19.00 uur en in het weekend.
• De bewegingen voor straalvliegtuigen en vliegtuigen zwaarder dan 6 ton zijn vrijwel alle benut. De helibewegingen bleven vooral achter vanwege een lager aantal lesvluchten dan verwacht.
• Op 1 november 2000 vond de notariële levering plaats van het voormalige militaire Kamp Teuge aan de N.V. Luchthaven Teuge.
• Met de aankoop van deze 4.7911 ha maakte de luchthaven een eerste start met de tweede fase van de uitbreiding.
• Het voormalige militaire complex zal worden gecultiveerd en geschikt gemaakt voor een bedrijventerrein t.b.v. luchtvaartverwante bedrijven.
• De tweede fase wordt eerst verder vervolgd op het moment dat alle procedures bij de Raad van State zijn afgewikkeld.
• Dit is voorzien voor het voorjaar van 2001.

CF8 speed formatie:
• 7 en 8 oktober.

05/11/00: Zo zie je haar niet vaak boven Teuge, en zo zul je haar ook niet vaak meer zien… 14 november was hij ook weer in de buurt… Vorig jaar (16 december) kwam hij overigens ook al een keer langs.

Dodelijk ongeval:
• Op donderdag 30 november is de motorzwever PH-1158 tijdens de landing gecrasht.
• Het toestel, een Diamond HK 36 TTC Super Dimona uit 1999 was afkomstig van Hoogeveen.
• Ondanks de snelle en massale inzet van politie, brandweer en ziekenwagens overleefde één van de inzittenden dit ongeval niet. De tweede vlieger is naar het Lukas ziekenhuis in Apeldoorn overgebracht.
• 5 december: De situatie van de vlieger, die met inwendig letsel opgenomen werd, is stabiel en hij is – inmiddels buiten levensgevaar – overgebracht naar een ziekenhuis in België.
• 12 december: Inmiddels is de vlieger weer thuis en revalideert hij van 2 gebroken rugwervels.

Kleiduiven schieten:
• November: Kleiduiven schieten, MVA

Werkzaamheden op / bij het terrein:
• Hiermee informeren wij u over diverse werkzaamheden, die binnenkort op de luchthaven zullen worden uitgevoerd.
Wegwerkzaamheden: binnenkort wordt gestart met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan wegen op Teuge. In het kort houden de werkzaamheden het volgende in:
• het uitvoeren van wegdekreparaties ter hoogte van De Zanden 11.
• het verharden van twee aansluitingen van de parkeerplaats op Teuge-W met de weg die achter de Spinix hangar loopt.
• het aanbrengen van een 30 km/u verkeersdrempel bij de in- / uitrit van het vliegveld naar de weg De Zanden.
• het verbeteren van waterafvoer en aanpassen van de bestrating tussen de UA hangar en de oude brandweergarage.
• In het voorjaar van het jaar 2001 zal een nieuwe toplaag op het wegdek aangebracht worden. Getracht wordt de werkzaamheden van Bruil Ede zodanig te laten uitvoeren, dat de overlast tot het hoogst noodzakelijke wordt beperkt.

Hek vervangen:
• Het toegangshek naast de havendienst en het hek rond de oude spotterhoek wordt binnenkort vervangen.

Aero Material Association (Aeromatas):
• Per 1 november 2000 is de naam van Aero Material Association (kortweg Aeromatas) veranderd in Redstar.
• Er werd onder andere gevlogen met de Stampe PH-OPA.

Vliegangsttherapie:
• Mensen met vliegangst kunnen sinds kort op Teuge op een vliegsimulator kennis maken met vliegen.
• Tijdens een vliegangsttherapie van psychotherapeut Jan van Gent en zijn collega’s wordt er informatie over vliegen, vliegtuigen en de luchtvaart in het algemeen verstrekt, worden er foto’s en vliegmaterieel bekeken en ook worden er hangaars bezocht en startende en landende vliegtuigen bekeken.
• Hierna worden angstgevoelens geanaliseerd en lichamelijke spanningen zouden door middel van angstmanagement moeten worden weggenomen.
• Daarna volgen zo’n twintig uren in de vliegsimulator en zal er tenminste één uur daadwerkelijk gevlogen gaan worden. Verwacht wordt dat er uiteindelijk 90 à 95% daadwerkelijk zal gaan vliegen.

Stella Aviation Charter en Stella Aviation Maintenance:
• Eind 2000 volgde de naamsverandering in Stella-Air.
• Naast het uitbreiden van haar vliegactiviteiten wil men (door middel van de aanschaf van een derde toestel) de zakelijke markt op voor het uitvoeren van charters voor passagiers en vracht.
• Directeur: F.G. Hilgeman. Hoofd vliegdienst: M.H. Spee. Operations Manager: D.D. Ling. Maintenance Manager M. van de Maasakker. Quality Manager P.J. Bekker.

Verkoop Hobbyliner:
• In dit jaar werd de Hobbyliner verkocht.

VerkoopHobbyliner 005.jpg

VerkoopHobbyliner 011.jpg

VerkoopHobbyliner 013.jpg

Foto’s Frans van Rossum.