1999:

Ongevallen en incidenten:
• 20/04/99 PH-1032 Brditschka HB-23/2400SP Hobbyliner Teuge Harde landing
• 28/07/99 G-PELG Mudrie CAP 231 Teuge Schroef raakte de grond
• 30/08/99 PH-957 PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior Teuge “Te langzaam gelierd, ontkoppeld, grondzwaai”
• 18/09/99 PH-SMD Piper PA-32-300 Cherokee Six Teuge “Noodlanding, brandstofgebrek”

teug oude foto's1999 026.jpg

teug oude foto's1999 027.jpg

Foto’s: Erwin Poll.

Aero Material Association (Aeromatas):
• Op TV (SBS6) was Willibrord Frequin te zien tijdens een demonstratievlucht met de PH-PEP. Volgens ingewijden is het toestel echter de lucht niet in geweest en zijn de close-ups dus vanaf de grond af gefilmd;
• Op donderdag 9 maart werden er televisie-opnames gemaakt voor het programma ‘Now or Neverland’. De vier overgebleven kandidaten (twee Nederlanders en twee Belgen) moesten nadat het een keer (of twee) was voorgedaan zelf het cijfer acht vliegen waarbij halverwege gedraaid moest worden om weer horizontaal te komen hangen.
• Piloot Dick Algra (onder meer bekend van de recente “Uiver” vluchten) bleef telkens na de start vlak boven de baan hangen, trok vervolgens aan het einde stijl op om daarna over rechts weg te draaien. Direct daarna volgden een paar voorbeeld figuren en daarna was het de beurt aan de Kanditaten.
• De eerste (Nederlandse) kandidate deed dit heel mooi en zo op het oog ook heel mooi boven de baan. Ondanks het zakje dat zij gevuld mee terug nam was zij zeer enthousiast en uit de opmerking “once in a lifetime” kun je opmaken dat zij deze ervaring zeer de moeite waard heeft gevonden. De tweede (Belgische) kandidaat slaagde er ook in een heel mooi figuur te maken. Nummer drie (de laatste Nederlander) oogste bewondering door de manier van vliegen. Gewoon de knuppel in één keer naar achter trekken. Het werd dan ook een hele strakke acht, alleen helaas niet helemaal parallel aan de baan.”Ik houd wel van lekker ruig” sprak hij later. Nummer vier verging het helaas niet zo goed als de voorgaande kanditaten en dus werd dit een never.
• De uitslag van de jury (Nico Snip himself) was op zaterdag 25 maart op televisie te zien.

Dutch Air Advertising, Teuge:
• In de jaren negentig was er een samenwerkingverband tussen de reklame sleepbedrijven Air Towing Air Services (A.T.A.S.) en Special Air Services (S.A.S.). Dit bedrijf vormde hier mee het grootse bedrijf in zijn soort. Naast de vliegtuigen die de beide bedrijven zelf ter beschikking hadden, werden nog eens drie vliegtuigen ingezet en wel vanaf vliegveld Hoogeveen.

Beheermaatschappij Het Geldschip B.V.:
• In 1999 werd er gevlogen met de Beech Bonanza PH-KMP.

Mulckhuyse Mobiel B.V.:
• Sinds dit jaar is het bedrijf Mulckhuyse Mobiel aktief op Teuge (in het linker gedeelte van de grote hangaar van Aviation Technics). Dit bedrijf is echter niet (zoals je zou verwachten) een luchtvaartbedrijf, maar een bedrijf dat zich bezig houdt met het in elkaar zetten van GSM antennes.

Photo Holland B.V.:
• In dit jaar was Hans Snelleman 25 jaar aktief als motorvlieger. De Cessna 172 PH-PRO die dit jaar ook 25 werd, werd voorzien van een cartoon met de tekst “Beiden 25 jaar in de wolken”.

Special Air Services:
• In april van dit jaar kreeg dit bedrijf van de RLD het Air Operator Certificaat uitgereikt. Het AOC is een Europese vergunning om binnen de aangesloten landen op commerciële basis personen- en vrachtvervoer uit te voeren.
• Omdat er plannen zijn om binnen een jaar de baan te verlengen, heeft het Teugse bedrijf tot deze aanpak besloten.
• Ook heeft SAS besloten om alle luchtvaartactiviteiten die onder de vergunning vallen uit te voeren en loopt hiermee vooruit op de wetgeving die binnenkort volgens Europese vergunningen het overige vliegverkeer gaat regelen.
• Ter zijner tijd zal het bedrijf de vloot met 12 vliegtuigen uitbreiden en de sterkte komt dan op 25.

Star Air Services VOF:
• In 1999 werden er onderhandelingen gevoerd m.b.t. het verkrijgen van het dealerschap voor de Zlin sport-en lesvliegtuigen. Helaas bleef het bij een demonstratie van twee Zlins.
Zlin Z.143 OK-XYJ en Z.242L OK-YNG. (Foto’s: Erwin Poll).

Stella Aviation Charter en Stella Aviation Maintenance:
• Op 01/09/1999 kocht Air Steltenberg het bedrijf Flight Service.

Air Tour Teuge:
• 16 september – Airtour Teuge (samen met de MVA) (winnaar Reyers / van Gent).

Stichting Historische Vliegtuigen Teuge:
• Op 15 november werd Stichting Historische Vliegtuigen Teuge opgericht. De stichting is ondergebracht in het 3 verdiepingen tellende kantoorgebouw (á ƒ 600.000,=) van A.T.A.S. die hier zelf een 20 vierkante meter tellende kantoorruimte heeft. De stichting is een initiatief van Nico Snip, de stichting (de naam zegt het al) maakt geen deel uit van de S&Z Holding B.V.
• Opgericht op 31 juli 1990 en heeft ten doel:
– het bevorderen van de bestudering van de geschiedenis van de luchtvaart;
– het bewaren en vliegklaar houden van historische vliegtuigen;
– het verzamelen van documentatie met betrekking tot de geschiedenis van de luchtvaart;
– het inrichten van een bibliotheek;
– het uitgeven van een periodiek;
– het verzorgen van publicaties op luchtvaart-historisch gebied;
– het verzorgen van excursies naar luchtvaart-evenementen en luchtvaart-musea.
• Voor lezingen en filmvoorstellingen werd gebruik gemaakt van het kantorengebouw aan de Zanden 17a.

Lelykopters:
• Begin februari kwam het bericht dat de heren Jan Oudshoorn en Rijk Ploeg naar vliegveld Lelystad zouden vertrekken. Met hulp van de heer Van der Steen en zijn helikopter, de Robinson 22 PH-JGS en de Robinson 22 PH-AJK startten zij daar Lelykopters BV.

Reklamesleep:
• In de maand februari werden door de Rallye PH-IBU diverse reklamesleepvluchten uitgevoerd. Zo werd deze kist waargenomen met teksten van o.a. 33 en maar liefst 43 letters er achter.

Geluidsarme toestellen:
• 17 maart – Betere isolatie van motoren, betere dempers en het vervangen van tweebladige propellers door 3- of 4-bladige (die maken minder lawaai) en meer werken met geluidsarme toestellen. Hiermee wilde de Luchthaven Teuge de geluidsbelasting van “zijn” veld beperken.
• Dit vertelde directeur Coert Munk tijdens een bijeenkomst in ‘De Hereeniging’ in Deventer. Hij gaf daar een lezing met de titel ‘de toekomst van de kleine luchtvaart en de rol van Teuge’. Hij deed dit op uitnodiging van het departement Deventer van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
• Vanaf 1 januari 2000 werden de landingsgelden in de kleine luchtvaart afhankelijk van het geluid. Voordien speelde het gewicht van de toestellen nog een belangrijke rol. ‘We gaan naar een milieuvergunning toe die zich toespitst op de activiteiten op het vliegveld. Overdag mogen we zestig decibel aan geluid gaan produceren, tijdens de avonduren 55 en ‘s nachts vijftig’, verwachtte Munk.
• De directeur zei verder te verwachten dat de uitbreidingsplannen van zijn vliegveld dat voorjaar weer op de politieke agenda zouden komen en de bedoeling was dat de verharde landingsbaan die zo’n 700 meter lang was met 500 meter zou worden verlengd in oostelijke richting. Op lange termijn zou de verlengde baan mogelijk ook verlicht worden.
• Hiervoor (wil men toestemming krijgen) is actieve verkeersleiding nodig en andere aspecten zijn een nieuw havendienstgebouw met vergaderzaal en restaurant en de aanleg van een rotonde aan de Rijksstraatweg in Teuge ter hoogte van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein.
• In oktober van het voorgaande jaar kreeg de luchthaven Teuge door de Rijksluchtvaartdienst een tijdelijk verbod op helikoptervluchten opgelegd omdat deze had geconstateerd dat het vliegveld het maximum aantal toegestane vliegbewegingen met helikopters had bereikt. Voor helikopters gold op Teuge een limiet van 4500.
• Op de vraag hoe de vliegveldleiding zo’n verbod voortaan dacht te kunnen voorkomen zei Munk: “We willen bepaalde lesactiviteiten met helikopters zoals het hoveren elders uitvoeren. Verder is de RLD bezig met de discussie om mogelijk te komen tot een onderscheid tussen zware en lichte helikopters. Op Teuge zitten in helikopters immers dezelfde motoren als in onze lesvliegtuigjes. Ook de geluidskarakteristiek is hetzelfde”. Munk wilde hiermee aangeven dat lichte helikopters zijns inziens tot dezelfde categorie moeten behoren als de categorie waar de lesvliegtuigen onder vallen. Zou de RLD besluiten tot een onderverdeling van heli’s dan zou dat Teuge goed uitkomen. De vliegbewegingen van helikopters zouden in dat geval gewoon deel gaan uitmaken van het jaarlijkse quotum van 80.000 toegestane vliegbewegingen dat voor Teuge gold.

BNN op Teuge:
• Rond 24 maart werden er bij het Nationaal Paracentrum televisie-opnames gemaakt voor BNN.

Heggetje:
• Op maandag 21 of dinsdag 22 maart werd de heg aan het einde van baan ’27’ verwijderd.

Darter Ronnie Baxter:
• Zaterdag 3 april kwam darter en verliezend finalist Ronnie Baxter naar de kantine van Sportvereniging Teuge. Om half vijf, na de wedstrijd Teuge-Elspeet, landde Ronnie Baxter per helikopter op het hoofdveld van de Teugse voetbalclub. Vervolgens werd hij begeleid naar de kantine omdat dit team indirect te maken had met de komst van Baxter. Het team werd gesponsord door de Altena-groep, een bouwmaterialenketen uit ‘t Harde.
• De directeur van dit bedrijf, de Apeldoorner Henk Pannekoek, was sinds kort de manager van de Engelse darter. Ook was hij bezig met het opzetten van een dartsclub in Teuge, maar hierover is tot op heden niets meer vernomen.

Ronny Baxter.jpg

Foto: Piet van de Made.

Rotatiewedstrijden:
• Op zaterdag 10 en zondag 11 april werden internationale CF (canopy formatie)-4 rotatiewedstrijden gehouden. De organisatie van het evenement was in handen van het Nationaal Paracentrum Teuge. Hierbij openen vier springers direct na het verlaten van het vliegtuig hun parachute. Vervolgens wordt er naar elkaar toe gevlogen en stapelen zij hun parachutes op elkaar zodat een soort toren ontstaat. Zodra dit gelukt is, vliegt de bovenste parachutist langs de toren omlaag en sluit onderaan weer aan (de zogenaamde rotatie). In de beschikbare 90 seconden probeert men zoveel mogelijk rotaties te maken.
• Door het slechte weer kon er op zaterdag niet gesprongen worden. Op zondag konden alsnog zes sprongen worden gemaakt. Hiervan telden er echter maar vijf omdat een camera tijdens één van de sprongen was uitgevallen. Deze beelden zijn noodzakelijk voor de beoordeling door de jury. De eerste plaats werd behaald door het Nationaal Para Centrum Teuge. Het team ‘CF Teuge’ (met 53 rotaties dan wel punten) liet de teams ‘Carpe Noctum’ (33 punten) en Auke 4, beiden uit Eelde, achter zich. Het laatste team haalde geen enkel punt, omdat het er geen enkele keer in slaagde om binnen de vereiste 30 seconden een rotatie te maken.
• Het vorige jaar werd de Teugse ploeg zesde op de wereldkampioenschappen, waarbij opgemerkt moet worden dat de hobbyisten het toen opnamen tegen de profs.

Nieuwe zweefvliegtuigsleper:
• Naast reklameslepen kun je natuurlijk ook zweefvliegtuigen aan een sleephaak hangen. Op 28 april was het de beurt aan de PH-845 die door de PH-IBU omhoog werd gesleept. ’s Morgens werd er met RLD-toezicht gestart vanaf de verharde baan.

Staartdeel:
• Op 3 mei werd voor het eerst het staartdeel van de politie-Bölkow PH-RPV waargenomen bij het bedrijf Flight Service. Later werd deze ook bij Aviation Technics waargenomen.

Harreveld on Wheels:
• Op 13 mei vertrokken er wederom vele kisten naar Harreveld voor het jaarlijkse vliegfeest aldaar. Een dag eerder kwam de Pilatus PC-7 (L-12) al aan op Teuge.

Fotovluchten:
• In de week van 19 mei kwam de Schweizer D-HHPO foto-opnames maken.

Televisie-opnames:
• Op dezelfde dag werden er ook televisie-opnames gemaakt voor een programma van Bas Westerweel, waarin deze met de Extra 300 mee de lucht in ging. Een dag eerder werd er ook al een promotiefilm gemaakt.

Vliegclub Teuge:
• Op 26 mei bestond de vliegclub Teuge 65 jaar.

Tulip Trophy:
• Deze werd gehouden van 28 tot en met 30 mei.

Young Eagles Flight:
• Op 5 juni werd voor de derde maal de Young Eagles Flight gehouden.

Ronald van Agteren overleden:
• Op 19 juni kwam het trieste bericht dat parachutist Ronald van Agteren op deze dag op Texel tijdens het beoefenen van zijn hobby is verongelukt. Op 24 juni bracht de Caravan PH-JMP met 16 para’s (vanaf 16.000 voet) een laatste groet boven Dieren d.m.v. een sterformatie. Na de para’s te hebben gedropt bracht ook de ‘JMP’ een laatste groet.

Dove kinderen de lucht in:
• Een dertigtal kinderen van het doveninstituut in Sint Michielsgestel werd ingewijd in de vliegkunst, zowel theoretisch als praktisch.
• Het hoogtepunt hierbij was een rondvlucht boven Apeldoorn.

Helicon verkocht:
• Het bedrijf Helicon werd recentelijk verkocht aan René op den Buys (Ballistic).

Douanepost opgeheven:
• Op 1 juli werd de douanepost op Teuge gesloten. De grens was vanaf deze datum alleen nog maar open voor mensen uit Schengenlanden.
• Minister Korthals van Justitie kondigde de sluiting van deze en tien andere douaneposten aan in zijn schriftelijke antwoorden op vragen van CDA-kamerlid Atsma, die zich zorgen maakte over de toekomst van alle kleine douaneposten in Nederland. Hij vreesde dat eventuele sluiting een ramp voor het plaatselijke bedrijfsleven kon betekenen. Volgens minister Korthals was echter in de praktijk gebleken dat de kleine douaneposten – zoals die bij Teuge – door mensen van buiten Europa te weinig gebruikt werden. Korthals beloofde echter wel “….een goed sluitingsprogramma voor de douaneposten te regelen in overleg met de mensen die er werken”.

Zweefvliegcursus:
• Om meer jonge zwevers te werven werd er in deze maand een zweefvliegcursus van een week en van twee weken gegeven.

500 km vlucht:
• 500 km 109.38 km/h J. J. van Steinfoorn + Teuge ASH-25M 31-07-1999 J. vd Kamp
• Afstand heen en terug 512.55 km J. J. van Steinfoorn + Teuge ASH-25M 31-07-1999 J. vd Kamp.
• Vrije afstand t/m 3 kpnt 514.73 km J. J. van Steinfoorn + Teuge ASH-25M 31-07-1999 J. vd Kamp
• Vrije afstand over retour 514.73 km J. J. van Steinfoorn + Teuge ASH-25M 31-07-1999 J. vd Kamp
• Snelheid over retour 500 km 109.38 km/h J. J. van Steinfoorn+ Teuge ASH-25M 31-07-1999 J. vd Kamp

Mitchell:
• Op 24 juli kwam de B.25 Mitchell even laag over om gedag te zeggen.

Vliegfeest:
• Op 31 juli zou het Teuge vliegfeest worden gehouden. Dit is echter niet doorgegaan en het hele feest werd dan ook een jaartje doorgeschoven.

NK Zweefvliegen voor junioren:
• In Venlo werd dit NK gehouden. Zweefvlieger Jasper Jolink (19) behaalde hierbij een zesde en een tweede plaats. Na tien dagen eindigde hij uiteindelijk op de tiende plaats.

Jovink en de voederbietels:
• Op 8 augustus werden er van deze muziekgroep filmopnames gemaakt. Al spelend sprongen zij uit de Caravan PH-JMP.

Zonsverduistering:
• De zonsverduistering op 11 augustus verliep ook op Teuge heel rustig. Naast een merkbare en vooral voelbare temperatuursdaling van 5 graden gebeurde er niet veel. Wel waren er enkele mensen (waaronder ik zelf) naar Teuge gekomen om dit toch wel vreemde verschijnsel op Teuge mee te maken. Helaas waren lang niet alle bezoekers voorzien van het benodigde brilletje.
• 10:53 18 graden, 11:00 18 graden, 11:09 17 graden, 11:11 (begin zonsverduistering), 11:27 17/18 graden (hapje er uit), 11:33 18 graden, 12:14 17 graden, 12:22 16/17 graden, 12:24 16 graden, 12:26 16 graden, 12:40 15 graden, 13:17 16 graden, 13:23 17 graden, 13.33 weer 18 graden.
• De Rijksluchtvaartdienst heeft piloten van vliegtuigen zonder nachtvluchtapparatuur afgeraden om tijdens de eclips te gaan vliegen.

Speurtocht naar valkje:
• Op 18 augustus werd de SAS Cessna PH-TGM ingezet om een verloren valkje op te sporen. Het diertje, dat een op warmte reagerend zendertje op het lichaam droeg, werd na enkele uren teruggevonden bij het voetbalstadion van Vitesse.

Ladies Cup:
• Op 20 augustus vertrokken de Cessna’s PH-ADE, SMA en de KRI naar Eindhoven om daar deel te nemen aan de Ladies Cup. Later vertrok ook de van Eindhoven afkomstige Piper Super Cub met twee “ladies” naar het zuiden…

Aviation Technics:
• Op 24 augustus werd een Cessna 172 waargenomen bij het bedrijf Aviation Technics, waarvan de registratie was afgeplakt. Alleen was men niet op het idee gekomen om de vleugels van de PH-RPI, die notabene over de gehele breedte in de hangaar stonden, ook af te plakken. De kist was een dag eerder per trailer afgeleverd voor een 3000-uurs inspectie en verfbeurt.

“Uiver” op Teuge:
• Op zaterdag 4 september kwam, na 15 jaar, de Douglas DC2-142 (1404) “Uiver” NC39165 / PH-AJU weer naar Teuge. Deze kist was eigendom van Colgate W. Darden III en het Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodome kon uiteindelijk voldoende geld inzamelen om deze schitterende kist voor Nederland te behouden.

Veteranen springen op Teuge:
• Op zaterdag 18 september sprongen Market Garden-veteranen Tom Smithson (75), sergeant van het eerste parachutisten-regiment en Lesley Lockett (78), van het 151156 bataljon, na 55 jaar nogmaals boven de Ginkelse heide tussen Arnhem en Ede.
• Beiden sprongen solo, terwijl de rest van de 15 man tellende groep een tandemsprong maakte. Voor deze sprong werden er in Engeland al twee sprongen gemaakt.

Air Tour Teuge:
• 24 september – Airtour Teuge (winnaar Sighem / Sighem).
• Ook dit jaar werd er weer een Dutch Air Tour georganiseerd door de afdelingen motorzweven en motorvliegen van de vliegclub Teuge. De Tour werd gevlogen op 24 september en was een puzzeltocht door de lucht, waarbij het aankomt op nauwkeurig vliegen en precies navigeren.
• Er werd gevlogen in teams van twee personen, te weten een vlieger en een navigator en hierbij mogen de overige plaatsen in motorvliegtuigen worden gebruikt door passagiers. Motorzwevers die nog niet in het bezit waren van een brevet mochten ook mee doen. Deze werden ingedeeld bij een instructeur of als navigator/passagier. De hele opdracht duurde ongeveer een uur en de eerste vliegtuigen starrtten om ongeveer 10.00 uur.

First visit of type:
• Op dezelfde dag kreeg Teuge voor het eerst bezoek van een TL-96 Star.

Aviation Technics:
• Nadat het bedrijf Flight Service enkele jaren geleden al voorzien werd van nieuwe schuifdeuren met glas, was het eind september de beurt aan Aviation Technics.
• Op 7 oktober werd hier de Cessna Citation PH-CTY (callsign Dynamite 844) afgeleverd voor onderhoud.

Rondvlucht Spotting Group Teuge:
• Op zondag 17 oktober werden de aanwezige leden van de Spotting Group Teuge getrakteerd op een rondvlucht. Het type was echter zeer ongebruikelijk, namelijk een Cessna C.525 Citation Jet. Dat dit gebaar zeer werd gewaardeerd spreekt voor zich…
(Foto: Jaap van Steinfoorn)

RAF-vlag:
• Nadat in mei 1995 de RAF-vlag van de heer Burgers was verdwenen, kon hij op 31 oktober van dit jaar na vele rondzwervingen weer teruggegeven worden aan de eigenaar. Deze werd onder valse voorwendselen naar Teuge gelokt, alwaar hij het bijna voltallige team aantrof waarmee hij de “Air Memorial” had georganiseerd voor de duizenden Canadese veteranen. Onder groot applaus kreeg hij (diep onder de indruk) zijn vlag terug.

Inbraak:
• Later in dit jaar werd Vliegveld Teuge bezocht door dieven. Uit een hangaar werden enkele computers, mobiele telefoons en een bedrijfsauto meegenomen.

Europese erkenning vliegschool Rob van den Sigtenhorst:
• Op woensdag 13 oktober heeft dit bedrijf van de adjunct-directeur van de Luchtvaartinspectie de eerste Europese erkenning gekregen. Hiermee is de vliegschool één van de vier vliegscholen in Nederland die verkeersvliegers mogen opleiden die in heel Europa aan de slag kunnen.
• Piloten kunnen bij de school op Teuge hun basisbrevet halen op een tweemotorig toestel, waarna ze op een flight-simulator verder klaar worden gestoomd. Vervolgens worden de piloten bij de grote luchtvaartscholen binnen in korte tijd opgeleid tot verkeersvlieger.
• Vanaf 1 oktober werden brevetten ook in andere Europese landen erkend, doordat de Joint Aviation Authorities (JAA) – een organisatie met afgevaardigden uit heel Europa – een nieuwe wetgeving had bepaald.

Dhr. Kamphuis even terug op Teuge:
• Op dinsdag 2 november kreeg het diamanten echtpaar Kamphuis op Teuge een rondvlucht aangeboden in de Beech Staggerwing van Edwin Boshof. De voormalige Tweede Luitenant Gerrit J. Kamphuis, die in 1939 en 1940 op Teuge als eerste officier de leiding had over het vliegveldbewakingsdetachement, trouwde op die dag precies zestig jaar geleden. Het echtpaar werd welkom geheten door luchthavendirecteur C. Munk, de burgemeester van Voorst J. van Blommestein, Jan Haverkamp (beter bekend als ‘de burgemeester van Teuge’) en Jaantje de Groot. Deze laatstgenoemde (echtgenote van de toenmalige havenmeester) was ook in 1939 al te gast op de bruiloft van het Almelose echtpaar.

DBAF Kamphuis T…wing 991102.jpg

Foto: via Coert Munk.

Jawoord in de wolken:
• Op 9 november gaven Klaas Jan Rosenberg uit Zwolle en de Apeldoornse Anita van ‘t Land elkaar op deze dag het jawoord in een vliegtuig. De Pipers PH-ELL (eigendom van de vader van de bruid) en de PH-FAM vlogen met filmploegen achter het kersverse echtpaar aan.

DC-4:
• Op 16 december kwam de schitterende DC-4 PH-DDS even laag over Teuge heen.

Wereldrecord:
• De Wilpse parachutist Auke van Agteren (56) deed tussen 13 en 16 december boven Ubon (ten noorden van Bangkok) in Thailand samen met 281 anderen parachutisten mee aan een recordpoging ter gelegenheid van de verjaardag van de Thaise Koning op de nationale feestdag.
• Op 16 december slaagde hij er in om samen met 15 andere Nederlanders en andere parachutisten uit 39 landen een fraaie bloem te maken.
• Ex-beroepsmilitair Van Agteren begon in 1976 met springen en nam in 1987 deel aan de wereldkampioenschappen in het Belgische Koksijde. Hieraan deden 126 mensen mee en deze recordpoging lukte dan ook, evenals een wereldrecordpoging formatiespringen in 1990 in dezelfde plaats. Een poging in het Tjechische Bratislava met 216 personen een jaar daarna mislukte, evenals een recordpoging in Rusland. Het record stond op 249 skydivers.

Nachtsprong:
• Ook dit jaar werd er weer in december een zogenaamde “nachtsprong” gemaakt. Om sluitingstijd (16.45) vertrok de Cessna Caravan PH-JMP met gezagvoerder Cyril Sars, co-piloot Martin Blokland en zeventien parachutisten, om deze in het donker te droppen. De “Jump” landde op Lelystad.

Geluidsdemper:
• Vlak voor de kerst werd mij meegedeeld dat de PH-SCX is voorzien van een Hegemann demper/uitlaat.