1998:

Ongevallen en incidenten:
• 02/02/98 PH-JFH Cessna P210N Pressurized Centurion Teuge Buiklanding

IMG_4140.jpg

Foto: Gerrit van Dam.

• 15/02/98 PH-AFP Pottier P.170S Teuge Motorstoring

IMG_4161.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.

• 02/07/98 PH-1032 HB Flugt. HB.23 Hobbyliner Teuge Onderstel bezweek

• 15/08/98 PH-RJH Brändli BX-2 Cherry Teuge Neuswiel klapte in

A.C. Vliegschool Teuge:
• Na het tragische auto ongeluk van Cor Hooijberg, bleef het bedrijf eigendom van zijn vrouw. Zij had echter te weinig affiniteit met de luchtvaart. In Juni 1998 werden de lesactiviteiten en lesvliegtuigen van Aero Company Vliegschool Teuge en Teuge Helicopters overgenomen door voormalig F-16 piloot Martin Blokland en werden de gezamelijke activiteiten voortgezet onder de naam A.C. Vliegschool Teuge (hiermee kwam dus ook tevens een einde aan het bedrijf Teuge Helicopters). De activiteiten van dit bedrijf werden voortgezet binnen A.C. Vliegschool Teuge.-
• Het gebouw van de Centrale Vliegschool is reeds jaren in gebruik door ACVT.

Vintage Gliding Association Teuge:
• De Vintage Gliding Association is opgericht als club voor de operatie met oude zweefvliegtuigen. Tot op heden staan er geen vliegtuigen op naam van de vereniging, maar wordt er gebruik gemaakt van vliegtuigen van privé eigenaren.
• Het was de bedoeling om de Slingsby Grasshopper PH-885 hier in onder te brengen.
• De VTGA zal op haar beurt weer onder gebracht gaan worden bij ACVT Beheer.

IMG_2888.jpg

Grasshopper WZ758, net na aankomst. Foto: via Henk Wadman.

IMG_2889.jpg

De Grasshoppers, net na aankomst. Foto: via Henk Wadman.

Aviation Technics BV:
• DECEMBER – In Den Haag werden twee hoorzittingen gehouden. De eerste ging over vergunning van het in Teuge gevestigde onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen Aviation Technics. De tweede voor de luchthaven in het algemeen.
• De leiding van Aviation Technics vindt de vergunning die BenW van Voorst heeft opgelegd te beperkend. Omwonenden zijn echter van mening dat er strengere geluidsgrenzen aan het proefdraaien moeten worden gesteld.
• M. Westdijk beklaagde zich over de verplichting een vloeistofdichte vloer aan leggen in de zogenaamde afbijthoek. Nu nog wordt alles opgevangen op folie.
• Ook is er een maximaal aantal van 12 verbonden aan het proefdraaien en dit beperkt AT in de groeimogelijkheden.
• Uit een rapport van de onafhankelijke adviseur van de Raad van State die het vliegveld heeft bezocht kan worden opgemaakt dat het proefdraaien binnen de geluidsgrenswaarden blijft.
• Westdijk vraagt zich af waarom de beperking dan nog moet worden genomen. Verder hebben B en W van Voorst een aantal administratieve verplichtingen opgelegd, die AT als onnodig belastend ervaart.
• Westdijk verklaarde het gevoel te hebben dat zijn bedrijf wordt gestraft voor het feit dat netjes een vergunning is aangevraagd, terwijl omliggende bedrijven die deels dezelfde activiteiten uitvoeren maar geen vergunning hebben ongehinderd hun gang kunnen gaan.
• Daarom werd er ook gepleit voor een vergunning aan de luchthaven die zich al actief bemoeit met de locaties van het proefdraaien.

Ballistic International Couriers:
• Dit koeriersbedrijf werd in maart 1998 opgericht door René op den Buys en was op Teuge actief tot begin 2001.

Coert Munk nieuwe directeur van Teuge:
• Directeur van de luchthaven Teuge sinds 1 januari 1998.

Special Air Services:
• Op 21 juni heeft Mevr. Minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma een nieuw en revolutionair vliegtuigje gedoopt, de Tecnam. Deze VLA (very light aircraft) is aangeschaft door het bedrijf Special Air Services B.V. Met deze VLA mogen relatief meer vluchten worden gemaakt. Teuge is “gezoneerd” op 80.000 vliegbewegingen en per 01/01/00 wordt de zogenaamde -3 BKL operatie uitgevoerd, wat inhoudt dat bij de huidige geluidsproductie van vliegtuigen maar de helft van het aantal vliegbewegingen mag plaatsvinden. Door het geluidsarm maken van vliegtuigen kan het huidige aantal van 80.000 bewegingen echter worden gehandhaafd of zelfs vermeerderd.
• De Italiaanse twee-zitter is sneller en is bovendien zuiniger in het benzine (Mogas) verbruik en produceert bijna 9% minder uitstoot.

Motorzweeftour:
• 20 september en 27 september (uitgesteld voor 2 teams) – motorzweeftour (winnaar Schreuder / Reyers).

Star Air Services VOF:
• Op woensdag 30 september is door de Rijksluchtvaartdienst een verbod opgelegd voor het uitvoeren van helikoptervluchten voor de rest van het gebruiksplanjaar (tot 31 oktober). Doordat het maximaal toegestane aantal van 4.500 vliegbewegingen was overschreden, waren er in de gehele maand oktober geen helikoptervluchten mogelijk. Hieronder vielen de helikopter-vliegschool, de Gasunie, ambulancevluchten en de milieuvluchten. Hierna werd er overlegd met de RLD en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de gevolgen.
• Op 1 november werden de vluchten weer hervat. Vanaf maandag 2 november werden ook de lessen voor de Koninklijke Marine en de politie hervat.
• De afgelopen maand was er frequent overleg tussen helikopter-operators en de luchthavendirectie en hierdoor is er een verdeling ontstaan onder de gebruikers. Voor de vaste gebruikers van Teuge (zij zorgen voor 65% van de vliegbewegingen) werd een gedeelte gereserveerd, terwijl de luchthaven daarnaast een eigen gedeelte had, dat aan derden toegewezen kon worden. Om deze reden is een zogeheten PPR-regeling ingesteld. PPR staat voor “Prior Permission Required” en betekent dus, dat er eerst telefonisch toestemming moet worden gevraagd. De RLD zou deze PPR-regeling formaliseren. Van de PPR-regeling konden in ieder geval de vaste gebruikers van buiten Teuge gebruik maken. Dit waren onder meer de Gasunie – in verband met de inspectie van het landelijke gasleidingennet – en daarnaast zouden politie en ANWB met regelmaat landen en starten en diende het helikopteronderhoudsbedrijf Star bereikbaar te blijven.
• Daarnaast waren de gezamelijke helikopter-operators en de luchthavendirectie met de gemeente en provincie in overleg voor het vinden van een plaats in de provincie waar een gedeelte van de helikopterbewegingen ondergebracht kon worden. Dat overleg vloeide voort uit afspraken die al enige jaren geleden met de provincie waren gemaakt.
• Vliegschoolhouder Martin Blokland pleitte voor een onderscheid tussen zware helikopters met straalmotoren en lichte heli’s met zuigermotoren. Volgens hem zou de laatste groep bijvoorbeeld overgeheveld kunnen worden naar de categorie waartoe ook kleine vleugelvliegtuigen behoren en zouden niet-vliegveldgebonden helikopteracties voortaan elders uitgevoerd worden.
• De Robinsons PH-ESP en PH-THC waren tijdelijk naar Kootwijkerbroek verhuisd. De PH-ESP was pas recentelijk in bezit gekomen en dit toestel kreeg dan ook van de gemeente Voorst toestemming om uit te wijken naar landgoed De Poll in Voorst. Het tijdelijk niet kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan zijn helikopters door het Teugse bedrijf Star Aviation was het grootste nadeel.
• De limiet van 4500 vliegbewegingen per jaar (gemiddeld zo’n 15 per dag) zou in elk geval tot 1 januari 2002 blijven bestaan.
• Opmerking: naar aanleiding van dit verbod is er door Star Airservice een schadeclaim ingediend bij de Rijks Luchtvaartdienst. Dit is later ingetrokken omdat het vliegen m.b.t. het onderhoud uit het vliegverbod werd gehaald door middel van een speciale vergunning.

Afscheid Gerrit van de Put:
• Luchthavendirecteur Gerrit van de Put besloot om per 1 januari gebruik te maken van de regeling voor vervroegde uittreding. Hiermee wilde Van de Put tevens zijn opvolger in de gelegenheid stellen om nog een aktieve inbreng te hebben in de uitvoering van het ontwikkelingsplan.
• In zijn bedankbrief schreef hij het volgende:

Twello, Januari 1998

De eerste zaterdag van 1998 is voor mij een heel bijzondere dag geweest. Danzij velen, ook dankzij u.

Mijn afscheid als directeur van de Luchthaven Teuge zal mij vooral als buitengewoon hartelijk bijblijven.

Velen hebben de receptie bezocht. Velen hebben mij met een cadeau, brief of kaart verrast.

Dat alles versterkt de mooie herinnering aan mijn zeventien “Teugse” jaren.

Mede namens mijn vrouw dank ik u hartelijk voor uw bijdrage aan mijn afscheid.

Met vriendelijke groet,

G. van de Put.

Dolle stier:
• Op de vijfde zorgde een uitgebroken stier voor de nodige commotie. Er moest zelfs een koe aan te pas komen om het dier te kalmeren. De stier, die als een dolle over het terrein van de luchthaven heen en weer draafde, kon pas benaderd worden nadat hij de koe in de gaten kreeg. De stier werd door een dierenarts verdoofd middels een schot uit een verdovingsgeweer. De politie hield tijdens de actie een oogje in het zeil om eventueel in te grijpen wanneer het beest de openbare weg op zou rennen.

Put?:
• Bij de gerestaureerde schaapskooi kwam in het voorjaar een niet al te diepe put, waar ook nog een bankje bij geplaatst werd, als aandenken voor ex-directeur Gerrit van de Put. Zij symboliseren zijn bemiddelende rol tussen gebruikers van en critici op het vliegveld. Vanwege zijn bemiddelende rol voor het vliegveld en de dorpsgemeenschap en de inzet voor de restauratie van de monumentale schaapskooi kreeg hij als dank een put en het bankje.

Microlight op Teuge:
• Op 31/01 bezocht Microlight D-MYGL Ikarus SC-42 Teuge.

Pottier over de kop na motorstoring:
15/02/98: Een extra stevige (K.13) cockpitkap voorkwam erger.

(Foto: Gerrit van Dam).

Bedrijventerrein:
• 12 maart – Achter de Fokkerstraat waren werknemers van het bedrijf B en O uit Joure bezig met het bouwrijp maken van circa 6 hectare, waar een bedrijventerrein moet verrijzen voor bedrijven voor zakelijke dienstverlening. Dat ze hierbij gebruik gaan maken van de vervoersmogelijkheden die het vliegveld biedt spreekt voor zich.

Parawedstrijd:
• Op 28 en 29 maart werd de Manta precisiewedstrijd gehouden.

Jubileum:
• Op 1 april bestond de Parachute Case 10 jaar.

Parawedstrijden:
• Op 4 en 5 april werd de Internationale CF4 rotatiewedstrijd gehouden.
• Op 18 en 19 april werden de Internationale FS10 speedstar / formation wedstrijden gehouden.

Opening:
• Op zaterdag 28 april opende luchthavendirecteur Coert Munk op ludieke wijze die nieuwe (grootste) hangaar van Teuge. In de hangaar (van 100 bij 25 meter) met vier uitgangen voor vliegtuigen zijn de volgende bedrijven gevestigd: Spinex VOF, Evama BV, Star Air Service BV, Ballistic VOF en The Parachute Case VOF.

Bezoek uit Monaco:
• Op 30 april kwam de 3A-MGS, een AS365, Teuge bezoeken.

Parawedstrijd:
• Van 8 tot 10 mei werd het CF weekend sequential gehouden. Bij de tienmans formaties (Speedstar) won het gelegenheidsteam “Surrounded by Idiots” uit Teuge.
• Van 21 tot 24 mei waren de C-brevetters en de freeflighters aan de beurt.
• Van 30 mei tot 1 juni vond de TTT Internationale Teuge Tulip Trophy plaats.
• Van 5 tot 7 juni was het CF weekend formations.

Proef met circuit:
• Op 13, 14 en 15 mei werd er een proef gehouden met het vliegen van een noordelijk circuit voor de baan “09”. Het doel hiervan was het inventariseren van reacties van vliegers en van omwonenden. Bewoners onder het zuid-circuit hadden meerdere malen aangedrongen op het gebruik van het noordelijke circuit. Door de heersende oostenwind en het ontbreken van zweefvliegactiviteiten was het mogelijk om deze proef enige dagen uit te voeren.
• De eerste reacties waren bijzonder positief. Er kwam slechts 1 telefoontje binnen over een vliegtuig dat na de start te laag vloog. Volgens vliegers en instructeurs is het circuit erg gemakkelijk te vliegen en is het veld vanuit het gehele circuit beter zichtbaar dan vanuit het zuid-circuit.
• Halverwege downwind ligt echter het dorpje De Vecht, waardoor dit been iets meer noordelijk werd verlegd.
• Wegens het grote succes zou dit circuit vaker gebruikt gaan worden. Dit kan echter alleen maar als baan “09” in gebruik is, omdat bij gebruik van baan “27” niet kan worden gegarandeerd dat het “must-be-avoided” gebied Bruggenbos op finals kan worden vermeden. Ook is er geen wettelijke basis voor het gebruik wanneer het zweefvliegbedrijf actief is.

Britten:
• Op 21 mei werd Teuge bezocht door de Tucano’s ZF-418 en de ZF-206.

Gratis vliegles:
• Vijf kinderen kregen een gratis vliegles aangeboden door uitgeverij Holland i.s.m. Air Center Teuge. Zij kregen deze vliegles aangeboden door het beantwoorden van drie vragen en het maken van een tekening van een vliegtuig voor de landelijke wedstrijd bij het kinderboek “Door een gat in de wolken”, van Anne Takens.

Young Eagles Flight:
• Op zaterdag 6 Juni werd er voor de tweede maal op Teuge de Young Eagles Flight gehouden. Meer dan 300 leerlingen van basischolen van de groepen 7 en 8 in de gemeente Voorst werden ditmaal rondgevlogen.

Para-opleiding voor diabetici:
• 35 jongeren van de Diabetes Jeugd Club uit Leiderdorp maakten een complete achtdaagse parachute-opleiding. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat een groep diabetici dit deed, aldus projectleider B. Mossink.
• “In medische boeken staat dat het niet mogelijk is, maar met de moderne behandelingstechnieken zijn we al veel verder”. De jongeren moesten aan een tweetal voorwaarden voldoen om deel te mogen nemen. Mossink legde uit: “Bij diabetici wordt de bloedsuikerspiegel beïnvloed door spanning. Hoe meer druk, hoe lager de spiegel. Wanneer die te laag wordt, treedt bewusteloosheid in.”
• Daarom aten de deelnemers voordat ze het vliegtuig in stapten veel suiker. Hierdoor kregen ze een hogere bloedsuikerspiegel dan normaal en kon die zakken tijdens de sprong zonder dat er gevaar was voor bewusteloosheid.
• Verder waren er alleen kandidaten uitgezocht die de laatste tijd een redelijk constante bloedsuikerspiegel hadden gehad.

ISACAR:
• Tijdens de ISACAR, de Inter Service And Civil Air Rally werden F.G.J. Cocquit en mevr. M. Ovink dat jaar vijfde (van de 130 deelnemers). In de klasse van de helikopters werden Jan Oudshoorn en Rijk Ploeg ook vijfde. De vliegveld-directeuren De Bruin (Texel) en Munk (Teuge) werden 66e met de Ercoupe PH-NCE. De vorige keer stonden zij nog op de 109e plaats.

Na 53 jaar 78-jarige Brit John White terug op Teuge:
• Op 23 juni 1945 bracht John White als navigator van een Dakota DC-3 – samen met de Nederlandse piloot Jan Rijkhof en de Schotse radio-officier John Lendrum – prinses Juliana van Teuge naar Engeland. Zij stapte daar over op een vliegtuig naar Canada om de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet op te halen en naar bevrijd Nederland te brengen.
• De ‘three Johns’ vormden van ’42 tot en met ’45 een team binnen de RAF. Rijkhof diende bij het aanbreken van de oorlog in 1940 bij de Marine Luchtvaartdienst, die werd ondergebracht bij de RAF. Met zijn maten was hij in de oorlog betrokken bij tal van militaire acties. Ook vloog het trio diverse malen leden van de Koninklijke familie, onder wie koningin Wilhelmina. De prinsesjes herinnert White zich als ‘very charming’, heel gewoon eigenlijk. Britse kinderen met die afkomst zouden zich uit de hoogte gedragen.
• John White kwam naar Nederland op uitnodiging van Evert Rijkhof, de zoon van de eind jaren ‘60 overleden piloot. Evert werd in februari 1940 geboren en was vijf jaar oud toen hij zijn vader voor het eerst ontmoette. Hij vond het vorige jaar een brief van White uit 1965 terug en zocht telefonisch contact. De terugkeer op Nederlandse bodem werd gisteren gevierd met een rondvlucht boven een in de loop der jaren aanzienlijk veranderd en regenachtig Apeldoorn en een bezoek aan het gerestaureerde paleis.

Zweefvliegtuig:
• Op donderdag 23 juli plantte de zweefvliegafdeling van de Vliegclub Teuge bij wijze van promotiestunt een zweefvliegtuig op de Brink in Deventer. Om de honderd leden tellende zweefvliegafdeling aan nieuwe leden te helpen werd in een kwartier tijd de PH-776 (met een spanwijdte van vijftien meter) op het marktplein in elkaar gezet. Voor enkele leden van de zweefvliegafdeling werd de contributie betaald door de Koninklijke Luchtmacht. Zo kunnen piloten waar de luchtmacht het in ziet zitten op haar kosten vliegervaring opdoen en inzicht krijgen in de wereld van de luchtvaart. Een paar leden van Zweefvliegclub Teuge hadden – aldus zweefvlieger Bert de Hart uit Haarlem – reeds van dit aanbod geprofiteerd en volgden ten tijde van de stunt reeds een opleiding voor F16-piloot.

Uitstel van uitbreiding:
• Op 10 augustus heeft de Raad van State het aanwijzingsbesluit dat de ministers van Verkeer en VROM eerder namen vernietigd. Een aanwijzingsbesluit vormt de basis voor een luchthaven om te mogen opereren als vliegveld en dus moest het kabinet nu een nieuw besluit nemen. Volgens de Raad bestond er geen wettelijke basis voor een groter Teuge en had het kabinet fouten gemaakt. De uitbreiding van kleine vliegvelden is gebaseerd op een structuurschema burgerluchtvaart, dat inmiddels niet meer van kracht is. De vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben, zo zouden de helikoptervluchten in aantal terug moeten van 4500 per jaar naar 400! Verder zouden circuitvluchten en de vluchten op zon- en feestdagen teruggedraaid dienen te worden.
• Volgens directeur Coert Munk is de enige consequentie van de uitspraak van de Raad van State dat de verlenging van de baan met een half jaar is uitgesteld.

Wedstrijd:
• Op 5 en 6 september werd de Internationale Swoop wedstrijd gehouden. Ook werd ‘s avonds een jump-in in Bussloo plaats.

Windhoos:
• Op 9 september trof een storm met enorme windhozen de regio Twello – Deventer. De enorme slurf met een geschatte snelheid van zo’n 200 km/u scheerde langs het vliegveld. Wel raakte in de omgeving van de luchthaven een groot aantal bomen beschadigd. De voortdurende regen leidde echter wel tot problemen. De grasbaan 03/21 was (naar schatting) tot eind september voor alle verkeer gesloten. Tijdens een dagelijkse baaninspectie op 15 september bleek een gedeelte van de taxibaan naar de baan 09 onder tien cm water te staan. Dit leidde weer tot het idee om zeilwedstrijden te gaan houden op Teuge.
• Zes andere velden hebben schadevergoeding gevraagd bij het rijk. Teuge is ondanks de verharde baan niet ongeschonden gebleven.
• Door de vele regen kon de vorige maand slechts de helft van het normale aantal vliegbewegingen worden geregistreerd. Ook was het door de laaghangende bewolking onverantwoord om te gaan vliegen

Discussie-onderwerpen tijdens het recente bezoek van B en W aan het dorp Teuge:
• De Commissie Milieuhygiëne Teuge heeft een brief naar Den Haag gestuurd met de vraag of ze meer inzicht kon krijgen in de geluidsbelasting van de vliegtuigen en helikopters op vliegveld Teuge. De gemeente was inmiddels samen met het vliegveld bezig te bekijken of het “hoveren” van de helikopters elders kan plaatsvinden.

Very Light Aircraft op Teuge:
• Vliegschool ULN (Ultra Light Nederland) gaf vanaf Lelystad een demonstratie. Aanvankelijk was deze demonstratie gepland voor 2 november, maar dat ging vanwege de mist niet door.
• De Tecnam produceert slechts 60 decibel, verbrandt tien liter Euroloodvrije benzine per uur, is op 1000 voet (zo’n 300 meter) onhoorbaar en vliegt dan 200 km/u.
• De Vliegclub Teuge zou geïnteresseerd zijn in de aanschaf van enkele vliegtuigjes, vandaar de demonstratie en de show.

Parawedstrijd:
• Van 11 tot 13 september werden er FS clubrecord pogingen gehouden.

Sponsor:
• In de loop van de zomer hebben de Sportclub en de Luchthaven Teuge een sponsor-afspraak gemaakt. De luchthaven zou voor tenminste drie seizoenen als shirtsponsor van vier jeugdteams optreden. Op 14 september werden de nieuwe groen-witte shirts, voorzien van het logo van de luchthaven, ’s avonds tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd door vier enthousiaste teams (twee meisjes- en twee jongensteams). De reden om tot sponsoring over te gaan was vooral, dat je als goede buren met elkaar om moet gaan. De terreinen van de Sportclub en de Luchthaven liggen namelijk naast elkaar.

Klachtennummer:
• 23 september – Sinds de openstelling van een nieuw klachtennummer heeft de Luchthaven Teuge een kleine toename aan telefoontjes te verwerken gekregen. Het officiële telefoonnummer is op 13 augustus in gebruik genomen. Direct na de publicatie van het nummer zijn er 10 tot 15 telefoontjes meer binnengekomen dan gebruikelijk. Jaarlijks komen er zo’n 100 tot 135 klachten. De directie rapporteert aan de milieucommissie voor de luchthaven.

Vliegverbod:
• Op woensdag 30 september is door de Rijksluchtvaartdienst een verbod opgelegd voor het uitvoeren van helikoptervluchten voor de rest van het gebruiksplanjaar (tot 31 oktober). Doordat het maximaal toegestane aantal van 4.500 vliegbewegingen was overschreden, waren er in de gehele maand oktober geen helikoptervluchten mogelijk. Hieronder vielen de helikopter-vliegschool, de Gasunie, ambulancevluchten en de milieuvluchten. Hierna werd er overlegd met de RLD en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de gevolgen.
• Op 1 november werden de vluchten weer hervat. Vanaf maandag 2 november werden ook de lessen voor de Koninklijke Marine en de politie hervat.
• De afgelopen maand was er frequent overleg tussen helikopter-operators en de luchthavendirectie en hierdoor is er een verdeling ontstaan onder de gebruikers. Voor de vaste gebruikers van Teuge (zij zorgen voor 65% van de vliegbewegingen) werd een gedeelte gereserveerd, terwijl de luchthaven daarnaast een eigen gedeelte had, dat aan derden toegewezen kon worden. Om deze reden is een zogeheten PPR-regeling ingesteld. PPR staat voor “Prior Permission Required” en betekent dus, dat er eerst telefonisch toestemming moet worden gevraagd. De RLD zou deze PPR-regeling formaliseren. Van de PPR-regeling konden in ieder geval de vaste gebruikers van buiten Teuge gebruik maken. Dit waren onder meer de Gasunie – in verband met de inspectie van het landelijke gasleidingennet – en daarnaast zouden politie en ANWB met regelmaat landen en starten en diende het helikopteronderhoudsbedrijf Star bereikbaar te blijven.
• Daarnaast waren de gezamelijke helikopter-operators en de luchthavendirectie met de gemeente en provincie in overleg voor het vinden van een plaats in de provincie waar een gedeelte van de helikopterbewegingen ondergebracht kon worden. Dat overleg vloeide voort uit afspraken die al enige jaren geleden met de provincie waren gemaakt.
• Vliegschoolhouder Martin Blokland pleitte voor een onderscheid tussen zware helikopters met straalmotoren en lichte heli’s met zuigermotoren. Volgens hem zou de laatste groep bijvoorbeeld overgeheveld kunnen worden naar de categorie waartoe ook kleine vleugelvliegtuigen behoren en zouden niet-vliegveldgebonden helikopteracties voortaan elders uitgevoerd worden.
• De Robinsons PH-ESP en PH-THC waren tijdelijk naar Kootwijkerbroek verhuisd. De PH-ESP was pas recentelijk in bezit gekomen en dit toestel kreeg dan ook van de gemeente Voorst toestemming om uit te wijken naar landgoed De Poll in Voorst. Het tijdelijk niet kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan zijn helikopters door het Teugse bedrijf Star Aviation was het grootste nadeel.
• De limiet van 4500 vliegbewegingen per jaar (gemiddeld zo’n 15 per dag) zou in elk geval tot 1 januari 2002 blijven bestaan.
• Opmerking: naar aanleiding van dit verbod is er door Star Airservice een schadeclaim ingediend bij de Rijks Luchtvaartdienst. Dit is later ingetrokken omdat het vliegen m.b.t. het onderhoud uit het vliegverbod werd gehaald door middel van een speciale vergunning.

Sluiting?:
• D’66 vond dat vliegveld Teuge op termijn weg moet voor de bouw van woningen van een nieuwe woonwijk van Apeldoorn, rondom de Deventerstraat ten oosten van de snelweg A50. Dat was tenminste de opvatting van Apeldoorns oud-wethouder van volkshuisvesting J. Gerritsen.
• Volgens Gerritsen is Apeldoorn met de bouw van de nieuwbouwlocaties Zuidbroek en Kanaaloevers nog niet klaar en voor de verdere toekomst moet een keus gemaakt worden voor een wijk ‘over’ de snelweg.
• De D’66 voorman zag maar twee reëele mogelijkheden: richting Klarenbeek of richting Teuge. Andere mogelijkheden zijn er volgens Gerritsen niet vanwege omringend natuur- en landschapsschoon en de aanwezigheid van bedrijfsterreinen.
• Bouwen richting Teuge had zijn voorkeur vanwege de aanwezigheid van grote wegen en een intercity-spoorlijn. Voorlopig heeft Apeldoorn Voorst niet nodig; er is nog potentiële bouwgrond genoeg oostelijk van de A50.
• Moeilijker ligt het met het vliegveld. Dat zal pas op de plaats moeten maken en nieuwe banen en andere vestigingen zijn taboe, volgens Gerritsen, vanwege de bouw van de woonwijk Zuidbroek (4000 woningen) en wellicht de nieuwbouw tussen Apeldoorn en Teuge.
• Apeldoorns wethouder M. van de Tas van ruimtelijke ordening liet zich niet uit de tent lokken door de duidelijke stellingname van D’66 voorman Gerritsen: “In dit stadium maak ik geen keus voor de Apeldoornse toekomstige uitbreiding”. Ze wees erop dat in het kader van de Vinex-afspraken met het rijk Apeldoorn de wijken Zuidbroek, Zonnehoeve, Kanaaloevers en enkele verspreide binnenstedelijke locaties volbouwt. Wat daarna nog nodig is aan woningbouw voor de komende twintig jaar, zal het volgende jaar door de gemeenteraad worden beslist. Van der Tas zei op die beslissing niet vooruit te willen lopen.
• De gemeente Voorst nam een ‘positief’ afwachtende houding aan, zo bleek uit een reactie van burgemeester J. van Blommestein. Als Apeldoorn richting Teuge bouwt, komt vlak voor het dorp de gemeentegrens met Voorst in zicht. Apeldoorn kan voorbij de A50 nog ongeveer twee kilometer vooruit. Maar daarna wordt het met de gemeentegrens geconfronteerd. “Het is niet de eerste keer dat dit geluid ons via Apeldoorn bereikt”, aldus Van Blommestein. Hij wilde niet meteen de hakken in het zand zetten. “We wachten de ontwikkelingen in Apeldoon af en zijn bereid om positief mee te denken. Apeldoorn moet wel kritisch naar zichzelf kijken alvorens een eventuele grenscorrectie te overwegen”, vond de Voorster burgemeester. “De grote buur zal moeten onderzoeken of hij zelf wel voldoende op eigen terrein heeft uitgebreid en aan hoogbouw heeft gedacht om al te zeer uitdijen naar buiten toe te voorkomen. We wachten eventuele voorstellen voor de toekomst af”.

Parawedstrijden:
• Op 3 en 4 oktober werd de internationale high speed precisiewedstrijd gehouden.
• Van 17 en 18 oktober werden internationale CF8 speedformation wedstrijden gehouden.
• Op 31 oktober en 1 november werd de Manta precisiewedstrijd gehouden.

Gloster Meteor:
• In dit jaar was er sprake van dat de Gloster Meteor F.Mk.8 I-187 “I-147” (6466) van het Militair Luchtvaart Museum naar Teuge zou komen. Het was de bedoeling om dit toestel als ‘static display’ tegenover het restaurant neer te zetten. Helaas is dit er nooit van gekomen.

Helikopter landt in uiterwaarden van de IJssel in Deventer:
• 25/06/98 OO-RWF Robinson R44 Astro (0458)
• Tijdens een instructievlucht vanaf vliegveld Teuge heeft een 37-jarige Belgische helikopterpiloot een noodlanding moeten maken in de uiterwaarden van de IJssel toen plotseling de motor van de heli er mee ophield op een hoogte van 280 meter. De piloot wist het toestel met drie mensen aan boord schadevrij aan de grond te zetten. De noodlanding had plaats op pakweg 500 meter ten noorden van restaurant ‘t Diekhuus aan de Terwoldse zijde van de IJssel. De luchtvaartpolitie op Schiphol stelde een onderzoek in naar de oorzaak van de motorpech.
• Deze helikopter van Rotor & Wing Business NV stond in juni van dat jaar gebaseerd op Teuge.