1996:

Ongevallen en incidenten:
• 07/04/96 PH-GIL Lancair 360 Teuge Buiklanding
• 15/07/96 NC18442 Stinson Reliant Teuge Lekke achterband
• 17/07/96 PH-HNK Cessna 340A Teuge Allerlei storingen
• 01/09/96 LY-ALS Yakovlev YAK-52 Teuge “Teruggekeerd, motorstoring”

Air Observation Holland:
• Op 30/12/96 is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd dat de onderneming is opgeheven met ingang van 01/01/97.

Aviation Lease Holland B.V.:
• Op 8 mei 1996 werd de hele Cessna Caravan II-vloot verkocht.

Avio equipment BV:
• Organisatie- en bemiddelingsburo voor de zaken luchtvaart.

K.L.M. Aerocarto:
• Eind 1996 werden de Cessna PH-OTJ en PH-OTK pas over gevlogen naar Teuge. Het bedrijf kon pas na het vertrek van Special Air Services naar hun nieuwe onderkomen samen met Star Air Service en Helicon hun nieuwe onderkomen betrekken.
• Het bedrijf is reeds in 1921 opgericht en werkt samen met K.L.M., Eurosense-Belfotop N.V. en Stewart Technical Services Inc. In 1994 werkten er 74 mensen voor dit bedrijf, hoeveel er daarvan op Teuge actief zijn is mij niet bekend.

Twin Wing Aerobatics Holland:
• Eind 1996 kochten de broers Hans en Henk Kirpestein de “OPA” en brachten deze onder bij Twin Wing Aerobatics Holland B.V.

Speurtocht naar zeehondjes:
• Voor een piloot uit Teuge werden de schietoefeningen op Vlieland enige tijd gestaakt toen hij met zijn vliegtuigje voor de doelen langsvloog. Piloot Hille Went uit Teuge had toestemming om met drie waarnemers van Rijkswaterstaat op de wadden zeehondjes op te sporen.
• Zij vonden er enkele op een zandbank en bij Terschelling veertig stuks.
• De zoekactie was nodig omdat de dieren door de strenge vorst in de dichtgevroren Waddenzee nauwelijks vis konden vinden.
• Vrijwilligers van het zeehondencentrum in Pieterburen zouden de dieren vervolgens naar een andere plek dirigeren en zonodig bijvoeren.
• Het toestel van SAS was oorspronkelijk gecharterd voor een vlucht over het IJsselmeer om de ijsgang in en nabij vaargeulen te inventariseren, maar de vlucht werd echter aanzienlijk verlengd ten behoeve van de zoektocht naar de zeehonden. Op de terugweg werd ook de ijskwaliteit tussen Stavoren en Enkhuizen gecontroleerd om te zien of er op die route geschaatst kon worden.
• SAS is een van de weinige commerciële bedrijven die lager dan 500 voet mogen vliegen.

Zakenvliegtuig:
• Op zes maart bezocht de F-GLBF TBM 700 Teuge (vanaf Budel).

Bundesgrenzschutz:
• Op 16 maart maakten drie helikopters van de Bundesgrenzschutz een tankstop. Dit waren de D-HAL. UH-1D, D-HALA UH-1D ‘Pirol 36’ en de D-HAXJ SA.330J ‘Pirol 501′. Deze toestellen kwamen op Teuge tanken tijdens hevige rellen aan de grens met Duitsland.
• De piloten konden op Teuge even uitblazen en verbaasden zich dan ook over de massaal toegestroomde spotters. Na enige uitleg werden spontaan alle deuren en klepjes van de helikopters geopend om toch vooral maar foto’s te kunnen maken.

Twee zilveren jubilarissen op Teuge:
• Op 1 mei was het 25 jaar geleden dat Berend de Groot en Bernhard Jolink in dienst waren getreden van de Gemeenschappelijke Regeling “Luchthaven Teuge”. In het bijzijn van echtgenotes en collega’s werden zij op hartelijke wijze toegesproken door de voorzitter van de Luchthaven, dhr. Mr. J.H.J. Van Blommestein en de kersverse directeur van de N.V. Luchthaven Teuge, de heer G. Van de Put.

NK Precisiespringen afgelast:
• De op 10 juni 1996 geplande NK precisiespringen werd wegens slecht weer en te veel wind afgelast.

Rechter verwerpt bezwaar van Aviation Technics:
• Aviation Technics moest op termijn zorgen voor een vloeistofdichte vloer op haar bedrijfsterrein. Dit volgde uit een uitspraak van rechter E. Berg van de Raad van State.
• Aviation Technics is gespecialiseerd in het reviseren van vliegtuigmotoren. In de milieuvergunning van het bedrijf was onder meer opgenomen dat een vloeistofdichte vloer moest worden aangelegd.
• Schorsing ging niet door. Op het terrein was vervuiling aangetroffen. Het gemeentebestuur nam er genoegen mee als het bedrijf op een later tijdstip de vloer zou aanleggen. Tot die tijd werd er doorgewerkt met kunststof folie waarmee de vervuilende chemische stoffen werden opgevangen

Luchtmachtkapel:
• Op vrijdagavond 28 juli gaf de luchtmachtkapel een concert in de hangaar van Special Air Services. Dit was (alsnog) in het kader van het 60-jarige bestaan van het vliegveld op 30 december 1995.

North Weald:
• Op 30 augustus kwamen de volgende toestellen van North Weald een tegenbezoek brengen: HB275 Be18, LY-AFB Yak 52, LY-AMU Yak 52, G-CCCP Yak 52, LY-ALS Yak 52, 28521 AT6, 14863 AT6, 52-8543 AT6, G-BOYP C177.

Kampioenschap Rallyvliegen:
• Doordat te weinig teams zich aangemeld hadden, ging het Kampioenschap Rallyvliegen op 7 en 8 september niet door.

Anita von Eugen:
• De toen 39-jarige Anita von Eugen vertrok naar Hongarije voor de wereldkampioenschappen parachutespringen voor dames. Vroeger deed zij aan kanosport, reed zij graag motor en hield van skeeleren.
• Via haar broer kwam zij in aanraking met parachutespringen en vanaf haar zeventiende maakte zij per jaar zo’n 200 sprongen. Zij was Nederlands kampioene bij de dames en als enige en eerste Nederlandse heeft zij in Moskou meegedaan aan een luchtvaartshow.
• De bedoeling was om zich daar op een berg in Tsjetsjenië te laten neervallen, maar vanwege de oorlogshandelingen in dat land is het er niet van gekomen. Eens in de twee jaar deed ze mee aan formatiespringen voor dames, parawedstrijden in Zuid Afrika en zo ging het maar door.
• Daarnaast was zij instructrice bij het Nationaal Parachutisten Centrum Teuge, maar zij gaf ook les aan parachutisten in Moskou.
• In de zomervakantie bracht ze een tijdje als instructrice door in Frankrijk.

Vlieger:
• Wat heb ik nou aan m’n staart hangen, vroeg piloot Ingmar Scholten van ATAS zich af. Toen hij na een reclamevlucht aan de kust zijn kist weer aan de grond zette, bleek er namelijk een vlieger aan zijn staart te hangen.
• Tijdens de vlucht van Noordwijk naar Scheveningen werd op een hoogte van 150 meter gevlogen, waar hij echter tot 80 meter mocht zakken.

Recordpoging NPCT:
• Dit jaar is er een poging ondernomen om het Nederlands record diamantspringen te vestigen met 16 en 21 springers in een gesloten formatie. Daarbij moeten de para’s een voet in de buitenste lijn van de parachute onder hen haken. Op die manier bouwen ze een ruitvorm die minimaal uit 16 en maximaal uit 21 mensen kan bestaan. In Nederland is het nog niet eerder gelukt om zo’n diamantsprong te maken.

Vliegcursus:
• Hotel De Bilderberg in Oosterbeek organiseerde vliegvakanties voor beginners. In samenwerking met Escape lines waren vier arrangementen samengesteld voor zowel een ééndaagse als een vijfdaagse vliegcursus. De prijzen liepen uiteen van ƒ 555,00 tot ƒ 2.755,00 per persoon. Logies (met volledig pension) werd verzorgd door De Bilderberg. Ook bestond de mogelijkheid voor een tandemsprong.

Amerika:
• Vanaf Teuge werd om 8.15 uur vertrokken met een Alouette helikopter naar Schiphol met aan boord Arjan van Heusden (12) en Aline Bruins van de basisschool “De Bouwhof” in Ugchelen. Samen met leraar Arie van de Plas stapten zijn in de loop van de ochtend in een Boeing 767 van Martinair voor een rechtstreekse vlucht naar Orlando in de VS. Het tweetal was tien dagen te gast bij de Amerikaanse luchtmacht.
• De leerlingen hebben het monument ter nagedachtenis aan gesneuvelde Amerikaanse luchtmachtmilitairen op Heidehof in hun dorp geadopteerd. Vorig jaar was bij de 50-jarige herdenking van de bevrijding een deputatie van de Amerikanen zo onder de indruk van de betrokkenheid van de schooljeugd, dat het initiatief voor een bezoek aan de VS genomen werd.
• De Rotary-afdelingen van Apeldoorn en Voorst en de Amerikanen hebben de kosten voor hun rekening genomen. De leraar ging mee als begeleider. De Engelse in Wilp wonende familie Thorp heeft de leerlingen conversatie-Engels bijgebracht.
• In Amerika werden kransen gelegd op oorlogskerkhoven in Jackson in de staat Missisippi, waar in de Tweede Wereldoorlog een Nederlandse vliegschool gevestigd was. 27 Nederlandse vliegers werden begraven samen met Amerikaanse collega’s. Op 9 juni werden bloemen gelegd die rechtstreeks waren overgevlogen vanuit Nederland. De thuisbasis in Amerika was de vliegbasis Tampa in Atlanta.
• In hun bagage hadden zij een videofilm van de herdenking op Heidehof in 1995 en van de grote Amerikaanse begraafplaats in het Limburgse Margraten en verder een speciaal tegeltje en het boek Monumenten in Apeldoorn. Deze laatste voorwerpen kregen een plaatsje op de expositie in de hal van het stadhuis van Montgomery in de staat Alabama.

Olympic Bird N3FB op Teuge:
• Met een bont beschilderd vliegtuig bezocht de Duits-Amerikaanse triatleet Dieter Langer alle steden die ooit het centrum waren geweest van de Olympische Spelen.
• De reis (50.000 mijl) begon in april en op 31 juli had hij (na aankomst in Atlanta) 120 dagen gevlogen en 35 olympische steden aangedaan (waaronder ook Amsterdam).
• The Flight of Beauty was een inspiratie voor vrede en onderling begrip. Deze succesvolle zakenman uit California was in zijn vrije tijd vlieger.
• Of hij nu in zijn camper de wereld (1973-75) rondtrekt, sleehonden rijdt in Groenland, de Himalaya beklimt, door Afghanistan rondtrekt of solo de wereld over vliegt (1992-1993). ”There has to be a time to give peace and beauty to the world”.
• Ook wilde hij nog per zeilboot de wereld rond, om zo de eerste te zijn die de wereld rond is gegaan op alle manieren van transport, te weten: land, water en lucht.
Olympic City landings: Los Angeles, Squaw Valley, Mexico City, St. Louis, Lake Placid, Montreal, Calgary, Sapporo, Tokyo, Seoul, Sydney, Melbourne, Athens, Rome, Sarajevo, Berlin, Amsterdam, Antwerp, Paris, London, Stockholm, Oslo, Lillehammer, Helsinki, Moscow, Munich, Garmisch Partenkirchen, Innsbruck, St. Moritz, Cortina D’Ampezso, Chamonix, Albertville, Grenoble, Barcelona, Atlanta.

Isolatie in huizen:
• Nu al zou een begin moeten worden gemaakt met het isoleren van huizen die zo dicht bij de luchthaven liggen, dat de bewoners last van lawaai zouden hebben. Dat was een aanbeveling van drs. E. Sweers, namens de regionale Milieuraad, in een recent opgestelde notitie.
• Voorgesteld werd in de kwestie Teuge verder, dat het onderwijzend personeel in Teuge zou worden geïnterviewd, om er achter te komen of vliegtuigen ook last veroorzaken in de klas. Ook zou er volgens hem niet aan nieuwbouw in de directe omgeving worden gedacht, voordat er meer bekend zou zijn over de zone waarbinnen sprake is van geluidhinder.
• Sweers meende dat het aanbeveling verdiende, nu al een begin te maken met een meetnet, dat de lawaaibelasting rond Teuge kon “opsnuffelen”. Wanneer de Rijks Luchtvaart Dienst daarvoor geen faciliteiten had, kon een dergelijke opdracht mogelijk aan de TU Delft of een onafhankelijk ingenieursbureau worden gegeven. Ook pleitte hij voor het verder terugdringen van het geluid door een vliegverbod op zondag. Stiltegebieden op de Veluwe zouden steeds moeten worden gemeden. Ook werd er al gesproken over een verbod op reclamevliegen.
• Volgens de milieuraadcommissie over Teuge zou het vliegveld open blijven op zondag. De commissie water, bodem, lucht en geluid van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe vond het niet nodig dat er een eind zou worden gemaakt aan de sportvliegerij op zondag. Wel was een meerderheid voor het paal en perk stellen aan het aantal vliegbewegingen, dit om de daaraan verbonden geluidshinder zo veel mogelijk te vermijden.

Motorzweeftour:
• 15 september – motorzweeftour (winnaar Jansen / ten Damme) (1e lustrum tour vanaf Hilversum).

Fiat Marea:
• Vanaf 20 September zorgde de afdeling zweefvliegen van de Vliegclub Teuge voor de aanwezigheid van een zweefvliegtuig aan de Gotlandstraat in Deventer. Iedereen die kwam kijken maakte kans op een gratis vlucht.
• Hans Mertens van Van Rijn Automobielen noemde dit “gestroomlijnde perfectie”.

North Weald:
• Op uitnodiging van de Vliegclub Teuge, Special Air Services en de Vliegschool ACVT kwamen 12 oude Engelse toestellen naar Teuge. Deze Londense club bestaat (voor het overgrote deel) uit oud-RAF vliegers die de toestellen uit hobbyoverwegingen onderhouden.
• Zij kwamen een tegenbezoek brengen, nadat Teuge-vliegers een kijkje hadden genomen op het uit 1916 daterende vliegveld North Weald. Tijdens hun bezoek werd er ook een bezoekje gebracht aan Texel.
• Onder de toestellen waren onder meer: Harvards, Yaks, een Chipmunk en een Beech.