1995:

Ongevallen en incidenten:
• 00/01/95 PH-BVT Piper PA-28-181 Archer II Teuge Botsing tegen paal
• 01/04/95 PH-SLA Cessna 180J Skywagon Teuge Omgewaaid
• 09/04/95 # # Teuge Para-ongeval
• 12/04/95 PH-890 Hoffman H-36 Dimona Teuge Harde landing
• 14/04/95 D-ECDW Aero Commander 200D Teuge Tankdop verloren
• 15/04/95 PH-AVB Reims/Cessna F172P Skyhawk II Teuge Loshangend inspectieluikje
• 23/04/95 D-ECMH Piper PA-28-181 Archer II Teuge “Klapband, van de baan”
• 02/05/95 PH-RLA SAAB 91D Safir Teuge Van de baan geraakt.
• 30/05/95 OE-FDL Short SC.7 Skyvan Teuge Gebroken brandstofleiding.
• 16/06/95 G-HRLK SAAB 91D Safir Teuge “Voorzorgslanding, uitlaat verloren”
• 25/06/95 HB-CJP Soloy/Cessna U206G Stationair Teuge Botsing tegen hondenhok
• 01/08/95 PH-CDS Cessna 152 Teuge Aangereden door HB-CJP
• 18/10/95 TL-ABL Partenavia P.68C Victor Teuge Rook in cockpit

K.L.M. Aerocarto:
• Eind 1995 werd KLM Aerocarto verkocht aan de Heidemij.

Nederlandse zweefvliegrecords:
• Klasse D-1, eenpersoons Nationale records (vluchten in of buiten Nederland):
Hoogtewinst    10.110 km       J.J. van Steinfoorn      Italië    ASW20L         26-03-1995

Special Air Services:
• Met behulp van een Scanviron infrarood camera, waarvan er in ons land slechts vier operationeel zijn, kan men nu feilloos milieu delicten opsporen.
• Begin april werden er al wat oefenrondjes met de nieuwe apparatuur gevlogen boven het Rijnmond gebied. Door middel van vijf verschillende fotolenzen (o.a infra rood) wordt alles digitaal in de computer vastgelegd. Bij de landing kan het proces verbaal al klaar zijn.

Nieuw bestemmingsplan:
• 20 april – De leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Noord-Veluwe en Noord Achterhoek hebben besloten de gemeentraad van Voorst tot eind dit jaar de tijd te geven om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de luchthaven. Ook moet er dan een nieuwe bestuursvorm op tafel liggen. Als hier niet aan voldaan werd, zou de Kamer van Koophandel definitief geen vier miljoen bijdragen aan de uitbreiding van Teuge.
• Dit leverde vooral veel werk op voor de gemeenteraad van Apeldoorn, die in december had besloten na privatisering niet langer betrokken te willen zijn bij de exploitatie van het vliegveld. Bovendien wilde de raad de Kamer van Koophandel uitsluiten als partner in de eigendomsvennootschap en het maximale aantal vliegbewegingen op 70.000 te stellen. Als Apeldoorn bij dat besluit blijft, gaat de Kamer van Koophandel onderzoeken hoe zij de vier miljoen gulden kan terugbetalen aan haar leden.
• Ondanks zware kritiek op het businessplan van de luchthaven heeft de ledenvergadering van de KvK op 19 april besloten de gemeenten die eigenaar zijn van de luchthaven nog tot eind dit jaar respijt te geven om met het bestemmingsplan en een acceptabele organisatiestructuur te komen. Er werd een plan opgesteld na een verzoek van de leden van de KvK.
• Op 14 februari was er niet alleen van de zijde van de plaatselijke belangenverenigingen maar ook van leden van de KvK kritiek. “Zeer zwak” betitelde een vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf het vijftien pagina’s tellende rapport dat was opgesteld door de Luchthaven Teuge. Volgens de Kamer ontbraken er essentiële onderdelen, zoals een gedegen investeringsplan, een balansoverzicht en een actuele marktverkenning.
• Een gedegen businessplan was een voorwaarde voor eventueel uitstel van de eis die de Kamer van Koophandel in 1993 aan de gemeente Voorst heeft gesteld, om uiterlijk 31 januari van dit jaar een nieuw bestemmingsplan te hebben vastgesteld. Dat bestemmingsplan maakt verlenging van de landingsbaan en uitbreiding van bedrijvigheid op het vliegveld en een omvorming van het noordelijke defensieterrein tot bedrijventerrein mogelijk. Zou Voorst dat bestemmingsplan niet klaar hebben, dan zou de Kamer niet langer vier miljoen ter beschikking houden van Teuge. Voorst haalde de deadline niet en vroeg om uitstel.
• Op 14 februari van dit jaar besloot de Kamer om Voorst uitstel te gunnen op voorwaarde dat de luchthaven een gedegen businessplan op tafel zou leggen. Dit uitstel werd verkregen tot 31 december.

Acht maanden respijt voor groter Teuge:
• De Kamer van Koophandel wilde het ultimatum met acht maanden verlengen en daarover werd op 14 februari vergaderd.
• Er zou voor 1 oktober 1995 een bestemmingsplan gereed moeten zijn, dat een verlenging van de landingsbaan en een uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk maakt.

Aanpassing vliegroute:
• Hierdoor zou de ‘geluidsoverlast’ voor bewoners van Twello en het noordelijk deel van Apeldoorn aanzienlijk moeten verminderen en als na een jaar blijkt dat de geluidsbelasting minder is geworden, worden de maatregelen definitief. Op wijzigingen werd al jaren aangedrongen door plaatselijke belangenverenigingen. Vliegtuigen met een noordelijke bestemming mochten voortaan meteen na het opstijgen naar het noorden afbuigen en ook in het westen werd de vliegroute aangepast, waardoor het noordelijke deel van Apeldoorn meer werd ontzien. Hierdoor kreeg De Beemte meer vlieggeluid te horen, maar de luchthaven wilde nog schaven aan de route om ook die plaats te kunnen mijden.

Bulderbos:
• De afdeling Voorst van de PvdA opperde dit jaar het “plan” om een boom te planten op de plek waar de verlengde startbaan zou moeten komen. Op deze manier wilden de leden protesteren tegen de eventuele verlenging van die baan. De boom moest een symbool zijn van het milieu. De PvdA Voorst was tegen die uitbreiding omwille van het milieu.

Heli-oefeningen:
• Reeds in dit jaar was de luchthaven Teuge, samen met de provincie Gelderland, op zoek naar een andere lokatie voor de lesvluchten. Met een schuin oog werd er al gekeken naar de vliegbasis Deelen. Al jaren waren de 2.000 lesvluchten een doorn in het oog van omwonenden. Binnen twee jaar, zo zei N. Wiggers van de provinciale dienst milieu en water, diende een andere locatie te worden gevonden. Hiervoor waren echter maar twee mogelijkheden. Eén in de directe omgeving van Voorst (in een minder bevolkt gedeelte) of op één van de terreinen van het ministerie van Defensie (Deelen). Op Vliegbasis Deelen (gesloten op 1 januari 1996) werden al drie jaar helikopter-vliegopleidingen gegeven door het bedrijf Teuge Helikopters. Ook werden er in dit jaar al zo’n 400 helikoptervluchten door “derden”, zoals politie, ambulance en brandweer, uitgevoerd.

Duif:
• Een Duitse wedstrijdpostduif is na een kort oponthoud op het vliegveld Teuge per vliegtuig naar zijn basis gebracht. Dat gebeurde op een zondag door aankomend KLM-vlieger W. van Heck in de Cessna 172 PH-BAD van vliegschool Rob van den Sigtenhorst. De duif zat al een paar dagen versuft in een hangaar van het vliegveld, voordat medewerkers van de vliegschool hem te pakken kregen. Via het telefoonnummer in een ring om de poot kwam men achter de naam van de eigenaar. Er werd contact met hem gezocht en de duivenmelker in de buurt van het vliegveld Nordhorn-Klausheide wilde de duif bijzonder graag terug. Van Heck, opgeleid aan de KLM-luchtvaartschool in Eelde (waarmee de Teugse vliegschool samenwerkt), kon nog wel wat vlieguren gebruiken, vandaar dat zondag de vlucht met de duif gemaakt werd naar het vliegveld Klausheide.

Uitbreiding:
• De Voorster wethouder M.A. Winterman-Vorselman van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vermoedde meer tijd nodig te hebben voor de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan voor luchthaven Teuge. Winterman verwachtte bovendien meer steun van de Kamer van Koophandel , die Voorst een ultimatum had gesteld. De wethouder schreef dat in het CDA-bulletin van deze zomer.

Omwonenden Teuge naar Den Haag met petitie:
• Vier bewonersverenigingen in de gemeenten Voorst en Apeldoorn, de Stichting Luchtvaarthinder en de Gelderse Milieufederatie, wilden druk op de ketel d.m.v. het aanbieden van een petitie met de vraag aan de Tweede Kamer om niet accoord te gaan met de uitbreiding van vliegveld Teuge.
• De zes organisaties wilden de vaste Kamercommissie oproepen om alsnog een stokje te steken voor de baanverlenging en de geluidshinder rond Teuge terug te dringen.
• De petitie ging vergezeld van een lijst met handtekeningen die de Stichting Luchtvaarthinder de afgelopen drie jaar had verzameld. De groeperingen zeiden 250.000 inwoners te vertegenwoordigen en zij drongen er bij de kamerleden op aan het maximaal aantal vliegbewegingen op Teuge niet op 80.000 te stellen, maar op 60.000. Dit tegen de wens van de minister en de luchthaven. Dit zou aldus de zes de enige mogelijkheid zijn om de vluchten in het weekeinde terug te dringen

Minister Jorritsma geeft groen licht voor uitbreiding:
• Voor 1 maart zou Minister Jorritsma een positief besluit nemen over de uitbreiding van vliegveld Teuge. Dit had ze aan de Tweede Kamer geschreven. De minister vond het niet nodig om de geluidsgrenzen rondom het vliegveld te wijzigen, zoals een inspraakcommissie had geadviseerd.
• De minister verwachtte dat de vaststelling van nieuwe geluidsgrenzen rondom het luchtvaartterrein te lang (een paar jaar) zou duren en bovendien zou het niet eens nodig zijn om de geluidsgrenzen te veranderen. Het aantal vluchten op Teuge blijft immers ook na de voorgenomen baanverlenging beperkt tot maximaal 80.000 per jaar. De baanverlenging is noodzakelijk om het aantal taxivluchten en zakelijke vluchten te laten groeien. Deze toename zal gepaard gaan met een beperking van het aantal andere vluchten. De brief van Jorritsma kwam na de brandbrief aan de Tweede Kamer, waarin de luchthavendirectie opriep om haast te maken met de besluitvorming. Als het rijk voor 1 maart geen besluit zou nemen over de uitbreiding, dan zou de subsidie van de Kamers van Koophandel en Deventer komen te vervallen en daarmee zou ook de uitbreiding op lossen schroeven komen te staan, aldus de directie in de brief.
• Milieuminister De Boer zette haar handtekening onder de nieuwe aanwijzing van vliegveld Teuge en zou waarschijlijk nog dezelfde maand een definitief besluit over Teuge nemen. Twee weken eerder was er al het positieve besluit van Minister Jorritsma.

Landing na sluitingstijd:
• De brandweervliegtuigen moesten om twee minuten over half tien op vliegveld Teuge landen. Op dat moment ging de zon onder en werd het vliegveld gesloten. Uitwijken naar Deelen was onmogelijk omdat de vliegbasis ook gesloten was. Het vliegtuig van de PLD kon de brand blijven observeren, vanaf Schiphol worden afgelost en bij donker landen.

Parachutist verongelukt:
• De 23-jarige E.J. Huntink uit Doetinchem verongelukte op 10 april na een sprong vanaf Teuge.
• Tijdens de sprong opende zowel de hoofd en de reservechute zich niet.
• De ervaren springer bezat het B-brevet.

Nederlands record hoogvliegen:
• Op de zondag voor 28 maart 1995 heeft Transavia piloot Jaap van Steinfoorn het Nederlandse record hoogvliegen in een zweefvliegtuig verbeterd.
• Hij overschreed de magische grens van 10.000 meter hoogteverschil vergeleken met de plek waar hij was opgestegen.
• Het oude record stond op naam van Jos Smit met 9.420 meter.
• Van Steinfoorn deed zijn recordpoging vanaf het vliegveld van Aosta in Italië.
• Op een hoogte van 11.010 meter moest hij de daling inzetten wegens ijsvorming en zuurstofgebrek.

“Teuge prijst zich flink uit de markt”:
• Dit vond onder meer Rob van den Sigtenhorst, die overwoog een groot deel van de lessen te verplaatsen naar vliegveld Eelde. Van den Sigtenhorst is goed voor 30.000 van de 80.000 vliegbewegingen.

Tsjernobylkinderen vinden rondvlucht ‘mooi en prachtig’:
• 11/06 – De dertig kinderen die in Deventer verbleven hadden inmiddels zoveel Nederlands geleerd dat ze hun enthousiasme over een rondvlucht vanaf Vliegveld Teuge konden verwoorden als “mooi”, “prachtig” en het internationale OK.
• De kinderen zijn slachtoffer van de kernramp in Tsjernobyl en verbleven enige weken in Deventer op uitnodiging van de stichting Tsjerkin. Op verzoek van de directeur van de stichting – Kees Verbeek – had havenmeester Bernhard Jolink er voor gezorgd, dat particulieren uit Holten, Apeldoorn, Renkum en Maarn en de vliegschool van Rob van den Sigtenhorst, hun kisten ter beschikking stelden of zelf vlogen. Ook de gastgezinnen werden uitgenodigd om mee te vliegen. Zo konden de kinderen ook vanuit de lucht zien waar ze hun vakantie doorbrachten. De vliegtuigen vlogen ook over de Veluwe en het IJsselgebied. Sommige kinderen trokken wat witjes weg, maar van de gezichten van iedereen was af te lezen dat het een geweldige ervaring was. Ondanks het onbestendige weer was er goed en helder zicht. In augustus zouden leden van de stichting naar Krasnapolje gaan. Behalve medicijnen wilde men ook weer knuffelbeertjes meenemen.
• De volgende toestellen werden hiervoor gebruikt: PH-MEY, HLF, GEO en de PH-JBG.

Inspraak:
• Op 13/06/95 werd bekend dat de inspraak over Teuge toch in de vakantie zou worden behandeld.
• Tot 29/06/95 gaf de gemeente Voorst niet het ontwerp-bestemmingplan voor de uitbreiding ter visie maar het concept daarvan. De formele inspraak begon pas in september.
• Op 3 juli was er een inspraakbijeenkomst.
• Op 26/06/95 werd bekend dat het Nationaal Paracentrum, de Vliegclub Teuge en Special Air Services in dit jaar 2,5 miljoen gulden voor de nieuwbouw van drie hangaars en kantoren hadden uitgetrokken ter vervanging van de vier oude ronde loodsen.
• Van nieuwbouw mocht overigens geen sprake zijn. De nieuwe club-hangaar heeft een vloeroppervlakte van 2300 vierkante meter aan stallingsruimte, de SAS hangaar meet duizend vierkante meter (voor vijftien vliegtuigen) en het paracentrum, dat per jaar 800 para’s opleidt, kreeg ruimte voor twee vliegtuigen, kantoren, leslokalen, clubbar, slaapzalen en een werkplaats.

IJsselvlucht:
• Op zaterdag 9 september 1995 werd op Teuge de door de Vliegclub, afdeling motorvliegen georganiseerde IJsselvlucht gehouden. Na een bepaalde route gevlogen te hebben, moest er ter afsluiting een zogenaamde doellanding gemaakt worden.
• ‘s Morgens vertrokken de: PH-ERO, TGV, BVT, CVT, AVB, KAN, JBG, JOS, JDG, AVT en de PH-KLA.
• ‘s Middags vertrokken de: PH-SIL, JDL (niet gekomen), DZE, AVT, JOS, JJG, BVT, CVT, TGV, AVB, JBG en de PH-JDG.
De PH-ERO (H. Spitman / M. van Leeuwen) maakte de beste doellanding.

Helikopter met reclamedoek:
Op 7 oktober vertrok de D-HEBI met een reklamedoek van Ford.

Motorzweeftour:
22 oktober – motorzweeftour (winnaar v. Roon / v.d. Have).

Groot onderhoud:
• Eind oktober was de nieuwbouw aan de westzijde zover gevorderd, dat aan de ontsluiting hiervan kon worden begonnen. Aan de vliegveldzijde werd de taxibaan over een zodanige lengte verhard, dat hierop een verharde aantakking t.b.v. de nieuwe hangaars kon worden aangesloten.
• Verder werden door het wegenbouwbedrijf de rolbanen aan de oostzijde van een nieuwe slijtlaag voorzien en één rolbaan werd tevens verbreed. Ook werden er scheuren in de start- en landingsbaan gedicht.

Galerie / museum op Teuge:
• Op zaterdag 25 en zondag 26 november was het pand aan De Zanden 19 open voor bezoekers. Er konden onder anderen luchtfoto’s en andere zaken bekeken worden.

Eerbetoon aan Branko Jolink:
• In het RTL-4 programma de Surprise Show werd aandacht besteed aan de onthulling (op 27 november) van een beeldje ter nagedachtenis aan de op 23 januari 1994 overleden leukemie-patiënt Branko Jolink.
• Ondanks zijn ziekte maakte Branko zijn school af en vertoonde elke keer dat de ziekte zijn kop op stak weer een enorme vechtlust. Zijn motto: “Ik laat me door die leukemie niet op de kop zitten” bracht hij tot het einde van zijn leven in de praktijk en ondanks zijn ziekte probeerde hij met volle teugen van zijn leven te genieten. Net voor zijn dood deed hij nog mee aan een televisiespel. De opnamen zijn, met zijn toestemming, na zijn overlijden uitgezonden.
• Kort na zijn dood schreef zijn moeder een brief naar de Surprise show van Henny Huisman, waarin zij aangaf dat kinderen als haar zoon eigenlijk een standbeeld verdienden. Het was dan ook haar grootste wens dat er op de kinderverpleging van het AMC, waar haar zoon een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht, een blijvende herinnering zou komen te staan.
• Het beeldje (gemaakt door de kunstenaar Jits Bakker) van een moeder en kind, waarbij een moeder die haar kind omhoog houdt duidelijk de verbintenis tussen moeder en kind aangeeft, maar het is ook symbolisch voor het loslaten van je kind, aldus mevrouw Jolink. Op de sokkel staat de tekst waarmee zij haar brief aan de Surprise Show besloot: “Mijn kind verdient een standbeeld”.