1992:

PH-1032 HBF HB-23/2400SP Scanliner (23-046):
4891 OE-9332, D-KSCV.
10/06/92 Sky Challenge VoF
28/04/94 Reservering voor A. Voortman, Herten (D);
07/06/94 A. Voortman, Herten (D) (eigenaar/houder);
08/01/97 Executoriale beslaglegging.
../../.. Vertrokken naar EHHO.
../../.. Afgeleverd EHHO – EHLE.
../07/97 Afgeleverd EHLE – EHTE.
01/08/96 Vliegclub Teuge, Apeldoorn.
05/06/97 Door ABN-AMRO aan Vliegclub Teuge verkocht.

Ongevallen en incidenten:
• 22/07/92 PH-OPA Stampe & Vertongen SV-4B Teuge Grondzwaai.

Aero Company Vliegschool Teuge:
• Cor Hooyberg kwam op 23 november 1992 door een tragisch auto ongeluk om het leven. De 37-jarige Cor Hooijberg was getrouwd en was naast eigenaar van A.C.V.T. chef-instructeur en tevens burger instructeur op vliegbasis Deelen.

A.C.V.T. verzorgde onder andere:
• opleiding tot privé vlieger der 2e klasse;
• opleiding tot privé vlieger der 1e klasse;
• opleiding tot beroepsvlieger;
• radio telefonie cursus;
• aantekening instrument vliegen;
• Jeppessen cursus;
• prof. checks;
• verhuur van vliegtuigen;
• luchtreklame;
• foto- filmvluchten;
• rondvluchten;
• chartervluchten;
• HELIKOPTER vliegopleidingen.
• Lessen op Frasca 131 simulator.
• A.C.V.T. was de eerste erkende vliegschool waar mensen ook een opleiding in helikopter vliegen konden krijgen. Voor de helikopter lessen werd gebruikt gemaakt van een Robinson 22B van Teuge Helikopters. Daarnaast verhuurde de Vliegclub Teuge haar kisten (via ACVT) aan haar leden.

Frank Versteegh:
• Tevens richtte Frank Versteegh een academie voor aerobatic vliegen op. Deze International Aerobatic Academy is actief op het gebied van coaching en training.
• Het geheel draait op gastinstructeurs van over de gehele wereld en men heeft Engels en of Duits sprekende Russische instructeurs, die hun sporen reeds hebben verdiend bij internationale kampioenschappen. De activiteiten hiervoor vinden in het buitenland plaats. Hiervoor worden onder andere de volgende vliegtuig types gebruikt: Extra 300S, Yak 52 en SU-26MX.

G.J. Bloemendal / Lambo:

Foto-opnames voor een autoblad.

Motorzweefvliegschool Sky Challenge VoF:
• Handelend onder de naam Motorzweefvliegschool Skychallenge VoF werden op Teuge vanaf juni 1992 opleiding motorvliegen (klasse vk-5) en zweefvliegen (aantekening mzv) gegeven door de heer A. Voortman.
• De OE-9332 werd middels BoS op 10/06/92 (voor 1071955,- ÖS) verkocht aan: Sky Challenge VoF, Postbus 66, 7166 Neede. Op de douane-documenten bij de invoer wordt Sky Challenge ook als ontvanger genoemd.

Nationaal Parachutisten Centrum Teuge:

IMG_2866.jpg

Foto: Jacqueline Midavaine, Slagboom en Peeters.

IMG_2870.jpg

Foto: Jacqueline Midavaine, Slagboom en Peeters.

IMG_2871.jpg

Foto: Jacqueline Midavaine, Slagboom en Peeters.

• 18/05/92 Ongeval Teuge. Op ongeveer honderd meter viel direct na de start van de PH-BOB, de motor uit. Van de vijf inzittenden raakte slechts één passagier licht gewond doordat één van de medepassagiers op een arm ging staan. De oorzaak van het ongeval was het niet opendraaien van het brandstofkraantje.
• 30/06/92 Inschrijving doorgehaald.

Vliegschool Rob van den Sigtenhorst:
• Nadat begonnen is met een vliegopleiding voor uitgebreid B-3 werd ook de gloednieuwe hangaar met kantoorruimte in gebruik genomen.

Wybath Sky Advertising:
• Hoewel Wybath geen eigen vliegtuig ter beschikking heeft, werd er wel veelvuldig reklame op vliegtuigen gemaakt. Nadat in 1978 het bedrijf Wybath in Deventer gestart was, volgde op 24 november van dit jaar een vestiging in Teuge. Het bedrijf dat zich onder andere bezig houdt met luchtreclames, Zeppelins, inflatables en reusachtige ballonnen telt 13 werknemers en de directie wordt gevormd door de heren S. Vlaar en J. Meutgeert.

Sint Petersburg-Teuge Nonstop:
• Op 8 januari kwam er voor het eerst een rechtstreekse vlucht vanuit Sint Petersburg. Piloot Jaap van Steinfoorn kwam samen met Henk Koster terug van een transport met hulpgoederen voor een kinderziekenhuis in de Russische stad.
• De vlucht duurde bijna vijf uur. Het was voor het eerst dat een vliegtuig vanaf het voormalige Leningrad opsteeg en de eerste stop op Teuge maakte.
• De reis was op 6 januari begonnen met voor 90.000 gulden aan medicamenten, kinderkleding en speelgoed. Doordat dit alles was achtergebleven in Sint Petersburg kon er meer brandstof worden ingeslagen en zo kon de afstand Sint Petersburg – Teuge in één keer worden overbrugd.
• De tweede man van de Russische ambassade in Den Haag, Victor Kouleskov, die belast was met het coördineren van hulpacties die op gang kwamen, heeft geholpen bij het verkrijgen van de nodige vergunningen om met een burgervliegtuig het Russische luchtruim in te komen.

Ballonvlucht voor oma Jolink:
• Op haar 83ste verjaardag was het na twee tandemsprongen tijd om een ballonreis te maken vanaf vliegveld Teuge.

RLD heeft begrip voor kritiek op beleid van Maij-Weggen:
• De Rijksluchtvaartdienst toonde begrip voor de kritiek van de milieucommissie van vliegveld Teuge op het beleid van minister Maij-Weggen (het krantenknipsel is van 04/03/92). Dit bleek bij een bezoek in februari van gedeputeerde C.Stigter aan directeur-generaal mr. J.W. Weck van de RLD.
• Met dat bezoek werd een ontmoeting voorbereid tussen de minister en een afvaardiging van de Commissie milieuhygiëne voor luchtvaartterrein Teuge.
• In een brief die Stigter aan de commissie schreef liet ze weten dat “Weck begrip had getoond” voor het standpunt van de commissie.
• Op 25/03/92 wilde minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat de regeling voor beperking van het vliegveld Teuge niet bindend maken. De regeling bleef een vrijwillige afspraak tussen de vliegers en de commissie milieuhygiëne voor het vliegveld. Zij stelde dit in een brief aan voorzitter C. Stigter van de commissie. Stigter was ook gedeputeerde milieuzaken van de provincie Gelderland.
• De vrijwillige maatregelen, waarover in het begin van het voorgaande jaar afspraken werden gemaakt, zouden in een reglement voor de zonering worden opgenomen, beloofde Maij. De procedures voor die zonering zouden nog dat jaar met voortvarendheid ter hand worden genomen, zo verzekerde zij.
• De commissie vergaderde op 9 april in het restaurant van het vliegveld. De brief van de minister kwam daarbij aan de orde, alsmede een onderzoek van de Nationale Ombudsman over de behandeling van klachten en de procedures voor zonering.
• De bevindingen van de Nationale Ombudsman waren vernietigend, vooral omdat de wet die de zonering zou moeten regelen al vele jaren daarvoor was vastgesteld, maar niet werd uitgevoerd. Naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman heeft minister Maij beloofd de procedure voor klachtenbehandeling te verbeteren.

Vliegclub Teuge gaat ballonvaren:
• Op 21/04/92 werden de volgende ballonnen in opdracht van de Vliegclub Teuge opgelaten: PH-BSP, PH-GST, PH-JGG, PH-SNS, PH-UNO, PH-FVL, PH-PGG.

Klootschieten:
• Op 24 mei mocht, bij wijze van uitzondering, de klootschietvereniging op zondagmorgen van 7 tot half 10 klootschieten vanaf de hoofdbaan en alleen met houten en kunststof kloten. Ondanks het zachte asfalt werd er een afstand van 275 meter gehaald.

Informeel bezoek van Z.K.H. Prins Bernhard:
• Op 13 juni bezocht Z.K.H. Prins Bernhard op informele wijze met een aantal oude vrienden uit de luchtvaart Vliegveld Teuge. Het betrof hier de zogenoemde Veertigplussers (langer dan 40 jaren in het bezit van een vliegbrevet). In het vliegveldrestaurant lunchte hij en even daarvoor poseerde hij bij het gedenkteken naast het luchthavengebouw.

Koningin Beatrix bezoekt vliegveld Teuge:
• Twee dagen later arriveerde Koningin Beatrix op Teuge. In het voorbijgaan wierp de Koningin nog een blik op het monument, doch daar bleef het bij. Dit was het eerste bezoek van de Koningin op Teuge en in de gemeente Voorst (net na de oorlog was zij uiteraard nog Prinses). Het betrof hier een bezoek aan de Hanzestad Deventer, alwaar Hare Majesteit de officiële Hanzezitting bijzat. De Royal Flight werd verzorgd door een Alouette III en deze werd gevlogen door Maj. Hans van de Veen uit Deventer die zelf als zweefvlieger op Teuge actief is geweest.

IMG_0897.jpg

IMG_0900.jpg

Koningin Beatrix onderweg voor een bezoek aan Deventer. Roy P. Wassink.

IMG_0905.jpg

De bemanning wacht totdat Hare Majesteit vertrokken is. Roy P. Wassink.

Ontwerp voor zones beschikbaar:
• Op 15 juni was het ontwerp voor zones beschikbaar. De procedure voor vaststelling van geluidszones rond het vliegveld raakte na jaren van vage en vooral vruchteloze discussies in een stroomversnelling. Nog in het voorjaar van 1992 werd een ontwerp voor een zonering gemaakt. Deze werd in juni ter discussie gesteld in de Commissie Milieuhygiëne Vliegveld Teuge en de gemeentebesturen. Dit deelde mevr. Stigter op 9 april mee.
• Op 15 juni werd een speciale vergadering of hoorzitting van de commissie gehouden over dit ontwerp voor een zonering in het Voorster gemeentehuis in Twello. Gewoonlijk vergaderde de Commissie in het vliegveldrestaurant, maar omdat op grote publieke belangstelling werd gerekend werd de voorkeur gegeven aan een rustiger omgeving.

Eerste versie zonering onaanvaardbaar:
• De eerste versie van de zonering was onaanvaardbaar voor de gemeente Voorst, aldus milieuwethouder E.M. Holstein. “Ze moeten maar met meer geluidsarme vliegtuigen de lucht in, hoger vliegen of andere aanvliegroutes kiezen”. Voor de zones zijn wettelijke richtlijnen vastgesteld, maar de RLD deed weinig aan de uitvoering van die richtlijnen.
• Nu er plannen werden gemaakt om uit te breiden moest de RLD daarvoor met spoed zones vaststellen; onder druk van het vliegveldbestuur en de Commissie Milieuhygiëne en min of meer in opdracht van minister Maij-Weggen van Verkeer.
• Door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium is een kaart vastgesteld met twee zonelijnen rond Teuge. Vlak om het vliegveld ligt een geluidslijn (vergelijkbaar met hoogtelijnen op een landkaart) van zestig BKL, ofwel zestig geluidseenheden volgens het Besluit Kleine Luchtvaart. Een BKL-eenheid is een soort gemiddelde geluidsbelasting. In de ingewikkelde BKL-schaal ‘scoort’ bijvoorbeeld “vliegherrie” in het weekeinde meer BKL-punten dan vliegen op werkdagen.
• Woningbouw: op de kaart van Teuge en omgeving loopt verder een lijn van vijftig BKL om een gebied van vele vierkante kilometers. Binnen dat gebied mogen alleen woningen worden gebouwd als extra geluidswerende maatregelen worden getroffen. Bestemmingsplannen voor een nieuwbouwwijk zullen in zo’n gebied nooit worden goedgekeurd.
• De vijftig BKL-grens loopt over Duistervoorde, het dorp dat aan Twello is vastgegroeid, en Posterenk. Verder liggen De Vecht en Wilp-Achterhoek net buiten de zone van de vijftig BKL-grens. Die kernen liggen wel binnen de zone van 47 BKL, te zien op een niet gepubliceerde kaart. Die kaart had Holstein wel onder ogen gehad en baarde haar zorgen. De grens van 47 BKL (de helft van een geluidsbelasting van vijftig BKL) zou gaan gelden vanaf het jaar 2000.

Wilp-Achterhoek wil verzet tegen vliegveld mobiliseren:
• De acties van de Apeldoornse Stichting Luchtvaarthinder tegen vliegveld Teuge kregen weerklank in Wilp-Achterhoek. Dat werd duidelijk tijdens de jaarvergadering van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek.
• Vooral de organisatoren van het verzet tegen de stortplaats manifesteerden zich als de spreekbuizen van onvrede over de plannen om het vliegveld uit te breiden “We moeten op alle mogelijke manieren ageren en ons niks aantrekken van het zakenleven” riep Jan Bouwmeester de ongeveer dertig bezoekers toe.
• Jos Bosgoed riep het bestuur op, zoveel mogelijk personen en instanties te benaderen met brieven en andere acties tegen het vliegveld. Eerst de Voorster gemeenteraad, daarna de raden van de omliggende steden, staatssecretaris Van Rooy, gedeputeerde Stigter en vele anderen die iets met het vliegveld te maken hadden.
• Heftig toonde Bosgoed zich over het bezoek van Van Rooy aan het vliegveld de voorgaande week. Uit de terughoudende verklaring over dit bezoek, van burgemeester mr. J.H.J. van Blommestein, tegenover het Deventer Dagblad, trok hij de conclusie dat sprake was van ‘slinkse handelswijze’. Het vliegveldbestuur, waarvan Van Blommestein voorzitter was, werd omschreven als een ‘lepe tegenstander’. “We moeten de bevolking oproepen massaal naar de vergadering van de Commissie Milieuhygiëne te gaan”, aldus Bosgoed.
• Voorzitter Herman Zonnenberg van Algemeen Belang verklaarde zich tegen uitbreiding van het vliegveld. “Er komt ook baanverlichting en uiteindelijk ook nachtvluchten. Daar kun je op wachten”, voorspelde hij. Op oproepen om ook het huidige gebruik van het vliegveld te beperken reageerde Zonnenberg afwijzend. Verder betoogde hij dat het verzet tegen het vliegveld moest worden ‘opgebouwd’ in systematisch overleg met de gemeente, waarin Algemeen Belang “niet meteen het kruit moet verschieten”.
• Uiteindelijk beloofde Zonnenberg, dat door het bestuur een speciale commissie voor het vliegveld zou worden gevormd en dat met de andere dorpsbelangenverenigingen overleg zou worden gevoerd.

Rechtstreekse uitzending:
• 28 juni – Radio Apeldoorn was voor een rechtstreekse uitzending vanaf de Luchthaven Teuge te gast bij Special Air Services.
• Hierbij waren aanwezig: de dames Maywood, de Arnhemse zangeres Diane, de Apeldoornse zanger Andy, havenmeester Jolink, de 21-jarige pilote Odet de Vries en de heer Klaver (directeur en gastheer) van SAS. De presentatie was in handen van Ronnie Tober, Wim de Vries en Jan Koorenhof. Voor de gast die de mooiste foto maakte werd een rondvlucht aangeboden voor twee personen.

Geen vrachtvluchten:
• Op 2 juli deelde het vliegveldbestuur in een brief aan de plaatselijke belangenvereniging in de gemeente Voorst mee, dat Teuge ongeschikt is voor vrachtvluchten omdat er geen vliegtuigen van meer dan 6000 kg mogen landen.

Ongeval met de Stampe PH-OPA:

(Foto: Gerrit van Dam)

22/07/92 Een windvlaag bij de landing zorgde voor een forse grondzwaai. Hierbij bezweek de rechterpoot van het landingsgestel en kwam het toestel op de rechtervleugel terecht. Deze bezweek op haar beurt ook. Bij inspectie bleek het echter om een oude breuk in het landingsgestel te gaan die nooit opgemerkt / gemeld was.

Zonering:
• CDA-raadslid (en ex-wethouder) H.A.M. Balster van de Voorster gemeenteraad ergerde zich aan de Stichting Luchtvaarthinder, die vooral in de kleine kernen rond het vliegveld met ‘insinuaties’ de bevolking ‘mobiliseerde’ tegen de uitbreidingsplannen. Wel had hij een woord van waardering voor Algemeen Belang Teuge, dat zich volgens hem minder liet beïnvloeden door de Stichting Luchtvaarthinder. Hij schilderde de club af als een een weinig geloofwaardige club en wees op de procedure, waarin bij de Raad van State werd geëist, dat vliegvelden hinderwetplichtig zouden worden. Deze procedure is door de Stichting verloren. Voor de, in de voorafgaande week gepubliceerde, informatie over zones, afkomstig van de RLD, had dhr. Balster geen goed woord over. De kaart week naar zijn mening te veel af van de studies, die eerder waren gedaan in opdracht van het vliegveldbestuur. Dat de RLD werkte met de zogeheten BKL-schaal noemde hij ergelijk en het was, aldus Balster, daarom logisch dat de burger het niet meer begreep. Overigens verklaarde Balster na afloop van de vergadering, dat de hele CDA-fractie bezorgd was over de zones van de RLD, maar dat hij de kritiek op de Stichting Luchtvaarthinder op persoonlijke titel uitte. Door de zonering zou de woningbouw worden beperkt en zou het hele verhaal weer anders worden als er een vliegtuig verkeerd vliegt of als er een geluidsarm vliegtuig vliegt.

Uitbreiding Teuge:
• De kosten van uitbreiding van vliegveld Teuge werden nu geschat op 10 miljoen. De Kamers van Koophandel voor Noordoost Gelderland hadden 4 miljoen gespaard, al werd er toen nog uitgegaan van een kostprijs van 5,2 miljoen. Voor die 1,2 miljoen waren echter nog wel voldoende financiers te vinden.
• De lengte van de toekomstige baan werd echter bijgesteld van 1100 meter (waar eind jaren ’80 sprake van was) naar 1199. Er is bewust voor 1199 meter gekozen en geen 1200 meter, omdat er dan andere regels gelden (zoals de afstand tot de bebouwde kom en de obstakelvrije zone).
• De 99 meter extra maken het voor zakenvliegtuigen mogelijk om te landen, omdat bijna 98% van de lichte toestellen (tot 6000 kilo) in het zakenverkeer op een baan van 1199 meter terecht kan.
• Van de 10 miljoen kan 1 miljoen worden terugverdiend door verkoop van bedrijfsterreinen. Naast het verlengde gedeelte zal 11.000 m2 worden gebruikt voor hangars en een luchthavengebouw met brandweergarage en aankomst- en vertrekhal. Kostenposten zijn verder baanverlenging met taxibanen en naderingsverlichting van elk twee miljoen en een platform van een miljoen gulden. De posten parkeerterrein met ontsluitingswegen, aankoop van gronden, omlegging van de weg De Zanden, die langs het oosten van het vliegveld loopt, en omleiding van de kromme beek langs De Zanden, zijn elk goed voor een half miljoen gulden. Extra riolering, verplaatsing van de benzinepomp en aanleg van groenvoorziening en hekken brengen het totaal op 8,6 miljoen. Hier komt nog eens 15 % voor tijdelijke voorzieningen, toezicht en tegenvallers bij.
• Ook het militaire complex, dat binnen enkele jaren ontruimd zou worden (4 hectare), kon deels bestemming krijgen voor bedrijventerrein, voor kantoren die met de luchtvaart te maken hebben. Alles bij elkaar zou dit kunnen resulteren in werkgelegenheid voor 200 man, tegenover de 70 die toen al op het veld, of bij bedrijven die veel voor het vliegveld deden, werkzaam waren.
• G.S. moesten nog een keuze maken tussen Deelen en Teuge voor zakenverkeer. Een 2e baan leek uitgesloten. Deze conclusie kon worden getrokken uit een tussentijdse analyse van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium naar de gevolgen van de aanleg van een tweede baan. Vliegtuigen die vanaf die baan uitklimmen zouden zorgen voor overlast boven de kern van Teuge.

Protest:
• Tegenstanders van uitbreiding van vliegveld Teuge bundelden de krachten. Zij vreesden dat uiteindelijk nachtvluchten zullen worden toegestaan. Aan de Voorster belangenverenigingen werd om steun gevraagd in acties tegen de ambitie om Teuge te laten groeien tot Airport Midden-Nederland.
• “De uitbreiding betekent vernietiging en ontsiering van landschap, milieuvervuiling door zwaardere vliegtuigen en meer geluidshinder”. Dit schreven de stichtingen ‘Luchtvaarthinder’ en ‘Beperking Overlast Vliegveld Teuge’ in brieven aan acht belangenverenigingen in Voorster en Apeldoornse dorpen en wijken, onder anderen die in De Vecht, Wilp, Nijbroek, Terwolde en de grote Apeldoornse wijk Osseveld-Woudhuis.

FIOD-controle:
• Volgens vliegveldadministrateur dhr. Van de Put was er geen sprake van, dat iemand ooit heeft geprofiteerd van het geld, dat aan de fiscus zou zijn onthouden. De inval van de FIOD was volgens hem dan ook een zwaar middel. Volgens dhr. Van de Put kwam de FIOD op het idee, toen eind jaren ’80 een Duitser werd betrapt op smokkel van belastingvrije vliegtuigbrandstoffen. Er zou zelfs sprake zijn geweest van extra tanks in vliegtuigen (hier is echter geen bewijs voor gevonden).
• Buitenlanders konden onder bepaalde voorwaarden belastingvrij vliegtuigbrandstof tanken. Voor vliegtuigen, die meer dan 50% ingezet werden als internationale luchttaxi, hoefde geen brandstofaccijns en ook geen omzetbelasting te worden betaald. Voor de accijns gold, dat meer dan 250 liter moest worden getankt en dat de brandstof bovendien moest worden uitgevoerd.
• De uitvoer vond plaats bij een vlucht naar het buitenland, maar het was niet te bepalen of een vliegtuig meer dan 50% taxi was, omdat veel particuliere vliegtuigen ook ingezet werden als luchttaxi.
• Al in 1984 werd er een brief geschreven aan het Ministerie van Financiën, waarin de luchthaven vroeg, hoe ze deze regels moesten toepassen. Daarop werd pas in 1989 een officiële reactie gegeven. Als antwoord werd gezegd, dat de luchthaven maar met voorstellen moest komen. In de winter van 1991 werd dhr. Van de Put verrast. Tijdens de 5-jaarlijkse controle in 1986 werden overigens geen noemenswaardige aanmerkingen gemaakt op de boekhouding.

Precisiespringen:
• In de periode 12 – 23 augustus vertegenwoordigde Anita von Eugen in het Oostenrijkse Trieben als enige vrouw Nederland. Voor dit stijl- en precisiespringen hadden zich 32 landen en 400 parachutisten ingeschreven. Von Eugen was reeds vier keer Nederlands kampioen parachutespringen. Zij kwam uit de selectieprocedure als beste naar voren en bleef binnen de vastgestelde afwijking van zes centimeter per sprong.

Tweede versie zonering:
• 13 oktober – De tweede versie van de zonekaart voor vliegtuigoverlast werd ook afgekeurd. De gemeente Voorst eiste bij nieuwe berekeningen, dat twee versies van een zonekaart werden gemaakt: één met zones voor en één met zones na uitbreiding.
• Vliegveld Teuge was hiermee wederom het eerste kleine veld van Nederland, waar werd gepoogd een zogeheten zonering vast te stellen. Zoneringen, oftewel het vaststellen van gebieden met veel, matige en weinig overlast van vliegtuigen, waren al ruim een decennium eerder bij wet voorgeschreven. De instantie die initiatieven moest nemen om zonering vast te stellen, de RLD, deed daar weinig aan, vanwege de uitbreidingsplannen. Voor Teuge werden nu berekeningen gemaakt voor de zonering en na enkele maanden werd een eerste ontwerp gepresenteerd.
• Daarin lag het gebied met matige, maar toch voor woningbouw aanvaardbare, overlast boven Posterenk en het westen van Twello en dat was met name voor milieu-wethouder drs. E.M. Holstein (PvdA) onaanvaardbaar. Nog voordat het tweede concept werd gepubliceerd deelde zij al mee, dat het niet aanvaardbaar was, omdat er geen enkele kern ook maar geraakt mag worden door de grenslijn.

Bijeenkomsten:
• Op 23 november vond er een informatiebijeenkomst plaats in het raadhuis. Vier dagen eerder vergaderde de Milieucommissie voor het vliegveld in Teuge en werden er een besloten en een openbare hoorzitting belegd.
• Met de openbare bijeenkomst van 23 november in het raadhuis loste het gemeentebestuur een belofte in, die aan de gezamenlijke belangenverenigingen was gedaan. Dat gebeurde op 12 oktober tijdens een gesprek tussen de tien dorpsbelangenverenigingen van Voorst en het college van B en W. In de bijeenkomst was wederom te horen dat ‘zonering’ zo’n moeilijk te begrijpen onderwerp is, een klacht die in elke bijeenkomst over dit onderwerp te horen was. Bij zonering worden gebieden rond het vliegveld bepaald, waar de overlast door vliegtuiglawaai al dan niet toelaatbaar zou zijn.
• Al aan het eind van de jaren zeventig werd daarvoor een wet gemaakt, maar de RLD, die de taak had deze zones te bepalen, bleef in gebreke. De Nationale Ombudsman schreef daarover een vernietigend rapport. In het voorgaande jaar zetten de RLD en het vliegveldbestuur procedures in werking om rond Teuge zo’n eerste zonering vast te stellen, maar wel ten behoeve van de uitbreiding van het vliegveld.
• Op kaarten die op 15 juni werden gepresenteerd werd stevige kritiek uitgeoefend. Bijna niemand begreep welke regels, normen en schalen werden gebruikt. Voor het begrijpen van de zogeheten BKL-schaal voor het vliegtuiggeluid is vrij veel elementaire kennis van wis- en natuurkunde nodig. Eén van de weinigen die het “BKL-verhaal’ wel begreep, de Voorster wethouder Holstein, vond bovendien dat het gebied met onaanvaardbare geluidsoverlast te groot was. Dat lag onder meer boven Posterenk en het westen van Twello. Woningbouw werd in die gebieden onmogelijk.
• Voor de voorlichtingssessie werd op 23 november vergaderd en op 19 november vergaderde de Commissie Milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Teuge. Deze commissie telde een dozijn vertegenwoordigers van vliegveldbestuur, gebruikers, omwonenden en verschillende overheden en instanties. De commissie had in de avondvergadering twee uur uitgetrokken voor hoorzittingen: een besloten hoorzitting voor omwonenden en ook een openbare. Daarna vond de eigenlijke vergadering plaats.
• Voor de eerste zitting waren de omwonenden uitgenodigd, van wie bekend was dat zij bedenkingen hadden over het vliegveld, maar het moeilijk vonden om dat in het openbaar te doen. Anderen lieten hun klachten het liefst in het openbaar horen en daarom kwam er dus ook nog een openbare hoorzitting.
• Ook trachtte de Stichting Luchtvaarthinder rond 23 november aanhang te werven in en rond Teuge in haar strijd tegen de kleine luchtvaart. Voorzitter Van Alteren uit Apeldoorn zei al vele honderden handtekeningen te hebben van mensen, die beperking van het gebruik van vliegveld Teuge eisten tijdens de openbare informatiebijeenkomst in het raadhuis over zones.
• De stichting manifesteerde zich al vele jaren, middels brieven en fax-berichten vol verklaringen, maar zelden of nooit tijdens openbare vergaderingen van gemeentebesturen, vliegveldbestuur of de Commissie Milieuhygiëne Teuge. Een week eerder was er eindelijk sprake van een duidelijke presentatie tijdens de vergadering van de Commissie Milieuhygiëne voor vliegveld Teuge. “Driehonderd omwonenden hebben ons schriftelijk gemachtigd namens hen op te treden”, verzekerde Van Alteren.
• Verder noemde hij als achterban: Stichting Beperking Overlast Vliegveld Teuge, belangenvereniging De Vecht tegen verdere ontwikkeling van luchthaven Teuge, belangenvereniging TBBO-Osseveld-Woudhuis en ‘enige honderden bewoners van het landelijke gebied van de gemeente Voorst, die principiëel de zondagsrust onderhouden’.
• Zijn afkeer van de kleine vliegtuigen op Teuge kwam tot uiting in zinnen als: “Voor één doodgeslagen vliegtuigbeweging komen er tien andere in de plaats, zoals de helikopteropleiding, de stuntvlieger, de club van historische vliegtuigen en het fotocarteringsbedrijf van de KLM”. Volgens hem zijn twee families in Terwolde en Nijbroek verhuisd vanwege “de veroordeling te leven in eeuwigdurend gebrom”.
• Van Alteren beschreef hoe nabij vliegveld Hilversum makelaars hun huizenzoekende klanten alleen tijdens regenachtig en dus vliegtuigarm weer rondleidden langs woningen. Zo’n toekomst voorspelde hij ook voor de gemeente Voorst, zelfs als het vliegveld niet zou worden uitgebreid.
• De beperkende regels voor vliegvelden boven Teuge werden veelvuldig overtreden. Dit constateerde de Commissie Milieuhygiëne voor het vliegveld na afloop van een besloten hoorzitting.”We zijn zeer teleurgesteld en dat zou je nog eufemistisch kunnen noemen”. “De wijze waarop de klachten werden geuit was werkelijk indrukwekkend”, verklaarde gedeputeerde C. Stigter na die hoorzitting. Ook tijdens de openbare vergadering liet een bezoeker op niet mis te verstane wijze merken het zat te zijn.”Ik ben voor die stuntvlieger van mijn land gevlucht”, riep een boer uit.
• Tijdens de vergadering kon de RLD geen duidelijke mededelingen doen over de zogeheten zonering, het vaststellen van gebieden waar wegens overlast van vliegtuigen geen woningen mogen worden gebouwd. Daarover werd een voorlichtingsavond belegd in het gemeentehuis van Voorst. Wethouder van milieu drs. E.M. Holstein leidde de bijeenkomst.
• Op 18 december volgde bestuurlijk overleg en konden spijkers met koppen worden geslagen. Het overleg werd bijgewoond door bestuurders van de provincie, Apeldoorn en Deventer en hoge ambtenaren van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat. Voorzitter van het vliegveldbestuur Van Blommestein was adviseur in dit bestuurlijke overleg.
• De Milieucommissie voor het vliegveld was niet vertegenwoordigd in dit bestuurlijke overleg over het toekomstige milieu rond het vliegveld. Formeel had de commissie geen stem in de procedures voor zonering, maar met name Holstein drong erop aan die stem toch wel te laten horen en om desnoods als commissie een bezwaarschift in te dienen als onvoldoende naar haar zou worden geluisterd.

Explosie!:
29/07/92 D-ILCU Beech 58 Baron (TH-32)
• Na de landing moet je gedurende een halve minuut de motoren laten draaien. Waarom dit moet werd de piloot snel duidelijk. Toen hij deze weer opstartte explodeerde de rechtervleugel. De kist vertrok pas weer op 12/12/92.

IMG_7546.jpg

Foto: Willem Wendt.

MZA Rally:
• Sinds 1992 wordt de Air Tour gevlogen. Aanvankelijk onder de naam “MZA rally”, maar toen bleek dat deze naam niet mocht, werd dit gewijzigd in Air Tour. De eerste Air Tour werd georganiseerd door Marc Vervoort en Sicco Gillebaard.
• De Motorzweeftouren werden georganiseerd  door Jaap Daniëlse en door, afwisselend: Marc Vervoort, René Landman en Alfred Tuitel.
• In 1991 is de naam veranderd in “Air Tour Teuge” en deze werden georganiseerd door Jaap Daniëlse en Kees Heeg.
• 26 sept – MZA rally (winnaar: Wim van Straten).

Sigarenreclame met de Tiger Moth PH-CSL:

phcsl4 sigarenadvertentie 1992.jpg

Foto: via Coert Munk.