1989:

Personeel luchthaven Teuge:
• Op 1 januari werd Jan Koenegras assistent havenmeester.

1989-04-20 Jolink Burgers (c) Martin Hollering.jpg

20 april: Jolink en  Burgers. Foto: Martin Hollering, via Coert Munk.

• Op 1 mei werd Bernhard Jolink havenmeester.
• Op dezelfde dag werd Gerrit van de Put secretaris.

Ongevallen en incidenten:
• 23/08/89 PH-776 Glaser-Dirks DG-300 Elan Teuge Botsing tegen prikkeldraad.

Aero Material Association (Aeromatas):
• De Yale kwam op 11 juni 1989 naar Teuge en vloog rond met de naam “Yvonne van Gennip”. Het was de bedoeling dat er naast de PH-OPA nog een tweede Stampe naar Teuge zou komen. Het duo zou dan met de bijpassende registraties PH-OPA en PH-OMA rond gaan vliegen. De registratie PH-OMA staat gereserveerd op naam van Nico Snip voor toekomstig gebruik voor een kist die samen met de PH-OPA kan gaan vliegen.

Aviation Service Holland B.V.:
• A.S.H. is in 1989 verhuisd naar Schiphol alwaar zij al een kantoor had. De Business registraties zijn overgegaan naar Aviation Lease Holland, dat samen met Air Service Zeeland dochters zijn van ASH.
• Later verschenen diverse verhalen in de krant dat Aviation Service Holland vliegveld Teuge over zou willen nemen.

De Wolk:
• In 1989 werd het voormalige gebouw van Central Air Teuge omgebouwd tot het parachutistenonderkomen “De Wolk”. Sinds het vertrek van Hans Jonkers (per 3 september 1986) werd de zaak sinds 13 september 1986 weer open gesteld.
• Later werd de zaak gerund door Kitty Hagen en Auke van Agteren. Kitty kwam met Auke in aanraking toen ze door een journalist werd gevraagd om een tandemsprong te maken. Na een tweede tandem volgde ze een AFF cursus.

Frank Versteegh:
• Frank is geboren in 1954 en vliegt sinds 1972 als zweefvlieger en vanaf 1976 als motorvlieger en heeft meer dan 100 vliegtuigtypen en meer dan 1000 vlieguren op zijn naam staan. Sinds 1984 vliegt hij aerobatics en tevens is hij de eerste Nederlander die deelnam aan Wereld- en Europese kampioenschappen. Sinds begin 1989 vliegt hij op Teuge. Daarvoor vloog hij vanaf Ameland zijn eerste demo met de Cessna 150 Aerobat PH-YET.
• Na de Pitts Special G-SOLO kwam de Zlin 50LS D-EMUJ. Met dit toestel won hij in 1989 zijn eerste titel namelijk Nederlands kampioen “Unlimited Aerobatics”. De jaren daarna heeft hij deze titel niet meer weggeven. Daarna kwam de Extra 300 D-EWAP (Ex D-EKFD) en de Extra 300L D-EZOZ. Na enige tijd werkloos op Teuge te hebben gestaan werd de Zlin in Spanje omgeruild voor een Casa Jungmann EC-DKV die uiteindelijk OO-OLE werd.
• Ook was Frank Versteegh enige tijd voorzitter van VINK (Vliegen is een kunst) en was hij in het bezit van een eigen dansschool. Tevens is hij houder van een “Unlimited Display Authorisation” afgegeven door de Britse luchtvaartdienst.

Star Air Services VOF:
• Dit onderhoudsbedrijf werd opgericht in 1989 door directeur/eigenaar dhr. E.V.R.H. van ’t Spijker en mevr. M. van ’t Spijker en telde in 2000 inmiddels 9 personeelsleden.
• De heer Van ’t Spijker ging dit jaar naar Engeland om enkele DHC-2 Beavers te inspecteren en hij bracht een bod uit op de XP810 en XP814. Ondertussen benaderde hij via Nico Snip (ATAS) de Rijksluchtvaartdienst om de formalitieten betreffende de inschrijving alvast te regelen. Bij de verkoop bleek dat ‘de Canadezen’ een bod hadden uitgebracht op alle toestellen tegelijk, niet een bepaald bedrag maar voor het hoogste bod vermeerderd met £ 5000,-.

United Maintenance B.V.:
• Zoals de naam al doet vermoeden is dit onderhouds-bedrijf een samenwerkingsverband, en wel tussen G. Klaver (SAS), Vliegschool Rob van den Sigtenhorst, A.C.V.T., Schouten Aviation Brokers en Dhr. Elferink. Het bedrijf dat in 1989 opgericht is heeft twee monteurs en was gevestigd in de voormalige ATAS hangaar (bij de slagboom).

Honderdjarige maakt vliegtocht:
• Mevrouw Van Bremen uit Nijverdal heeft op 9 februari haar droomwens in vervulling zien gaan. Voor haar honderdste verjaardag kreeg zij namelijk een vliegtochtje aangeboden. Na de vlucht naar haar woonplaats was zij diep onder de indruk: “Een mooier cadeau hadden zij mij niet kunnen geven”. Tijdens het zilveren jubileum van het bejaardenhuis De Hoge Es vroeg burgemeester Boer de bewoners van het tehuis “Of er nog iets te wensen was”. Daarop reageerde mevrouw Van Bremen meteen ”Ik wil wel een vliegreisje, want ik heb nog nooit gevlogen”. De burgemeester antwoordde daarop “Goed, als u honderd wordt…”.

Privatisering:
• 16 februari – Het dagelijkse bestuur pleitte voor een gedeeltelijke privatisering van het vliegveld. Dit zei wethouder Balster van de gemeente Voorst. Balster was tevens bestuurslid van de luchthaven Teuge. Teuge zou in handen moeten komen van een nieuwe eigenaar. Apeldoorn en Zutphen hadden al aangegeven, dat ze hun aandeel zo klein mogelijk wilden houden.

Zakenvliegveld:
• 17 februari – Commissaris der Koningin in Gelderland De Bruijne betwijfelde of Deelen en Teuge tegelijkertijd geschikt waren voor gebruik als burgerluchtvaart. Beide velden liggen hiervoor te dicht bij elkaar, verklaarde hij tijdens een bezoek aan Teuge.
• Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het bestemmingsplan, dat onder meer voorziet in verlenging van de landingsbaan en de aanleg van een industrieterrein op het voormalig militaire complex, goedgekeurd. Nu restte alleen nog de Raad van State.

Oma Jolink:
• Op 27 april maakte de 80-jarige mevrouw Jolink-Perridon (en haar 17-jarige kleinzoon Branko) voor het eerst in haar leven een tandemsprong. Zij had notabene zelf om het geschenk gevraagd. Zij kreeg de sprong cadeau van onder anderen zoon Bernard (directeur / havenmeester). Mevrouw Jolink werd nog door een arts gekeurd en die stelde maar één voorwaarde, namelijk “Als ik zelf maar niet mee hoef te springen”.

Paraclub zoekt geldschieters voor een stille jet:
• 17 maart – Diverse hoogwaardigheidsbekleders werden in de gelegenheid gesteld om een demonstratievlucht in een Cessna Caravan te maken.

Interview:
• Interview met Luchthavendirecteur Burgers, uitgezonden op 27 april 1989 door Radio Gelderland:
• Het vliegveld gaat een goede toekomst tegemoet en dat is de overtuiging van directeur Burgers, die morgen na achttien jaar zijn functie neerlegt. Als straks in 1992 de grenzen in Europa vervallen, zal het zakelijk luchtvaartverkeer sterk toenemen, zo denkt Burgers. Hij is daarom zeer verheugd over de steun, die de regionale kamers van koophandel hebben toegezegd voor uitbreiding met een extra landingsbaan en verbetering van het complex. Het is dan ook een afscheid met gemengde gevoelens, vertelt Burgers, die zijn carrière begon met een militaire vliegopleiding bij de Royal Air Force. Bart Leverink zocht hem op bij vliegveld Teuge.
• “Achttien jaar geleden was het hier een groene vliegwei. Nu is het een vliegveld met een goede verharde baan en met een groot aantal hangaars en werkplaatsen, die in de afgelopen jaren hier gebouwd zijn.”
• Want het was nog maar 1978 dat die landingsbaan gewoon uit zand bestond.
• “Ja, uit zand, met daarop natuurlijk gras. En zoals toen de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst zei: ‘Het gras is nu zwart gemaakt.’, nadat de asfaltbaan er was gekomen.”
• Teuge bestaat al zo’n dikke vijftig jaar. Vindt u het eigenlijk niet spijtig, dat Teuge niet kan bestaan zonder steun van de overheid?
• “Dat is natuurlijk spijtig, maar dat is toch wel iets wat eigen is aan dit soort vliegvelden. U moet het zien als een infrastructurele voorziening, die van groot belang is voor de ontwikkeling van de economie in de hele streek, en dat daar door de overheid in wordt voorzien is, denk ik, een normale zaak. U kunt het vergelijken met andere voorzieningen, spoorwegen, vaarwegen en dergelijke, die ook van groot belang zijn voor de hele streek, maar die zichzelf vaak niet kunnen bedruipen.”
• Toch hebben de gemeentes Zutphen en Apeldoorn nog maar drie jaar geleden op het punt gestaan hun steun stop te zetten en dat zou dan wellicht het einde betekenen van Teuge.
• “Ja, dat zou inderdaad een hele slechte zaak geweest zijn, als dat door was gegaan. Het is ook erg jammer, dat men toen toch niet heeft ingezien, dat het vliegveld een belangrijke taak vervult en zeker zal kunnen gaan vervullen, in meerdere mate, in de toekomst, voor de hele streek.”
• Dat is één van de dieptepunten in uw carrière hier.
• “Ja, inderdaad, dat kwam erg negatief over na alle inspanningen, die ook die gemeenten zelf en de bedrijven hier zich hadden getroost, dat je dan ineens hoort ‘ja, wij willen toch eigenlijk liever dat die zaak maar geliquideerd wordt.'”
• Maar daarin is een kentering gekomen, sinds recent de kamers van koophandel hier in de regio hebben besloten mee te werken aan uitbreiding en verbetering van het complex op Teuge.
• “Ja, dat zou je dan als je daarstraks over een dieptepunt praatte, nu als een hoogtepunt kunnen noemen. Ik heb het als zeer positief ervaren, dat de kamers van koophandel, dus je zou kunnen zeggen de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ingezien hebben, dat een vliegveld een heel belangrijke functie kan vervullen in een regio.”
• En dat is een mooi punt om afscheid te nemen.
• “Dat is een heel mooi punt om afscheid te nemen, inderdaad.”

Promotiestunt:
• Josine van Dalsum maakte als vliegende non een tandemsprong ter promotie van de musical nonsens.

Geluidszonering:
• Op 15 juni was de ontwerp-geluidszonering beschikbaar. Deze zonering voor vliegvelden is het formeel vaststellen van grenzen van gebieden rond een vliegveld, waar sprake is van overlast door “vliegtuiglawaai”. Dit heeft belangrijke gevolgen voor onder meer de woningbouw, omdat die door de zonegrenzen kan worden belemmerd. Er bestond al zo’n 10 jaar wetgeving die de zonering regelt, maar het is nooit gekomen tot uitvoering. Daarover publiceerde de nationale ombudsman in het vorige jaar een vernietigend rapport. Opvallend was de verschuiving van klachten, want er kwamen minder klachten uit Apeldoorn en meer uit de gemeente Voorst, vooral uit Teuge en Wilp-Achterhoek.

Open huis zwevers:
• Begin augustus konden passagiers kennismaken met het zweefvliegen en ook konden zij zelf meevliegen.

Gestolen kotterjacht:
• Een milieu-inspectie vliegtuigje van SAS heeft een gestolen kotterjacht van Martin Duijvestijn in Duitsland opgespoord.
• Na urenlang rondgevlogen te hebben boven Nederland en het Eems-Dollard kanaal werd de gestolen boot teruggevonden in het Duitse plaatsje Leer.
• Op aanwijzing van vlieger Robbert van den Bosch kon de plaatselijke politie uiteindelijk de daders aanhouden.
• De ongeveer 250.000 gulden kostende boot was uit een jachthaven in het Friese Lemmer gestolen. In totaal werden maar liefst vier vliegtuigjes ingezet.

Market Garden:
• Op 17 september werd de herdenking van Market Garden gehouden. Hiervoor bracht een groot aantal Fokker S.11’s een bezoek aan Teuge.

Venturi:
• Sinds september 1989 is Hans de Bruin op Teuge gevestigd (in het pand van Slagboom en Peeters). Ieder bedrijf kan hem inroepen voor onderhoud aan vliegtuigen (tot de Do-228 aan toe).

IJsselvlucht:
• Ook dit jaar werd er weer de tweejaarlijkse IJsselvlucht gehouden. Deze keer deden er twintig toestellen aan mee.

Restaurant Teuge:
• In het V.C.T. gebouw bevindt zich ook het Restaurant Teuge. Op 1 november 1989 werd na 13 jaar de exploitatie overgenomen van Ed en Rita Boonzaayer door Gerard van der Berkt (†) en Sandra Beyneveld.
• Op drie November werd een kennismakingsavond gehouden.

Vliegbedrijf van Lent B.V.:
• In december 1989 is dit bedrijf gestopt met haar activiteiten.

Milieumaatregelen kosten twee miljoen gulden:
• Als er op Teuge een tweede landingsbaan zou worden aangelegd, dan zouden de milieumaatregelen twee miljoen bedragen. Dit verzekerde de Voorster wethouder van milieu drs. G.H.P. Wijers. Ook zou het geluidsniveau teruggebracht dienen te worden. Er werd gestreefd naar de niveaus die in 1985 golden. Volgens onderzoek zouden 478 woningen meer hinder ondervinden en zeker 200 woningen zouden in aanmerking komen voor isolerende maatregelen en dit zou naar schatting tienduizend gulden per woning kosten. Volgens dhr. Van de Put is het niet gebruikelijk om de huizen in de buurt van kleine vliegvelden te isoleren, omdat het meeste geluid binnen niet hoorbaar is, maar alleen buiten.

Kruier van Teuge:
• Dhr. Burgers (64) kreeg de onderscheiding “Kruier van Teuge”, een wisselbeeldje, dat elk jaar zou worden toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de luchthaven. In 1985 is het beeldje, dat werd ingesteld door Nico Snip en Peter de Graaf, voor het eerst uitgereikt. Het beeld stelt een soort mensfiguur met vleugels voor die bezig is om op te stijgen. Het begrip kruier is er aan toegekend omdat een kruier zich moet inspannen om zijn werk te moeten doen.
De volgende personen hebben het beeldje mogen ontvangen:
1985: Assistent-havenmeester Berend De Groot;
1986: De seniorenclub van de Zweefvliegclub Teuge;
1987: Hans Reyers van de zweefvliegclub

EHTE seinenvierkant oude pomp JM-collectie.jpg

Foto: Collectie Jacqueline Midavaine, via Coert Munk.

IMG_2852.jpg

Foto: Slagboom en Peeters.