1979:

Wegomlegging:
• Op 4 januari werd er gemeld dat er een nieuwe weg aangelegd zou gaan worden en tevens het plaatsen van een verhoogde waarnemingspost voor de havendienst. Dit ter bevordering van de veiligheid. Het afsluiten van de weg zorgde voor vele (vaak zeer persoonlijke) discussies in de krant.

04 buitengebied.jpg

Bron: Archief Vliegclub Teuge.

25/03/79 PH-SWM Piper PA-28-181 Archer II
• Overrun.

Air Service Holland BV:
• Op zaterdag 28 april werd de PH-SFD overgedragen aan de Flying Dutchmen.
• Op 23 mei presenteerde de Honda autofabriek voor enkele honderden belangstellenden haar nieuwste type de Prelude. Dit gebeurde door met 138 Preludes het woord HONDA te vormen. Daarna konden de genodigden vanuit de lucht gaan zien hoe de Preludes er bij stonden. Sleepvliegtuigen van AAH vlogen in totaal 140 uur boven plaatsen waar Honda een vestiging had.

Honda.jpg

Bron: onbekend.

• In een brief van de Luchthaven aan A.S.H. werd het volgende bekend gemaakt: “Het bestuur van de luchthaven Teuge acht zich niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door de onbruikbaarheid van het vliegveld. Ook meent het bestuur dat het niet in gebreke is gebleven met de conditie van het vliegveld. Dit is volledig te wijten aan de buitengewoon slechte weersomstandigheden.
• De NOS ging in dit jaar ook een keer met A.S.H. mee de lucht in. Bij wijze van proef door A.S.H. werd de kist volgestouwd met apparatur voor de nationale fietsdag. De NOS zocht al anderhalf jaar naar vervanging voor de PH-NOS. Deze kist mocht van de RLD nog maar een paar uur vliegen en de Rockwel zou een goede vervanger zijn. Dit toestel kostte zo’n klein miljoen.
• De producers van de VARA, TROS en NCRV staken de hoofden bij elkaar en gingen met Air Service praten en binnen vierentwintig uur lag het voorstel van acht kantjes op tafel met de mogelijkheden en onmogelijkheden, de prijs per vlieguur was voor de Cessna minder dan de helft dan voor het geen de NOS vliegdienst becijferde.

26/05/79 N7335Y Piper PA-30 Twin Comanche:
• Tegen de grond gevlogen.

N.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.

N7335Y.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.

PH-IOO Reims/Cessna F172N Skyhawk (F17201758)
• 29/05/79 Ongeval Elburg.
• 27/06/79 Inschrijving doorgehaald.
De restanten werden naar Groot-Brittannië verkocht.

PH-IOO2.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.

PH-IOO.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.

Arrow Teuge BV:
• Dit bedrijf heeft eind jaren zeventig en begin jaren tachtig vanaf Teuge gevlogen met de Piper Arrow PH-WEL.

Aviation Service Holland B.V.:
• Op 1 augustus 1979 had Air Service Holland 13 personeelsleden. Acht van hen verhuisden mee naar Aviation Service Holland die ook de hangaar, huur en inventaris over had genomen van Air Service Holland.

Bassie en Adriaan op Teuge:

Jolink.jpg

Bassie en Adriaan, hier samen met Havenmeester Bernhard Jolink. Bron: onbekend.

Central Air Teuge B.V.:
• In 1979 werd een boerderij aan de Zanden (11) aangekocht. Hierin werd het kantoor en leslokaal gevestigd. En ook een gezellige “ontmoetingsruimte” met bar ontbrak niet. Naast opleidingen voor het A2 en A1 werden er ook opleidingen gegeven in aero-dynamica, meteorologie, navigatie, voorschriften, navigatie buitenland, elementair blindvliegen, radio telefonie, B3, B2, B1 (beroepsvlieger) en het IF brevet (bevoegdheid instrumentvliegen), opleiding voor tweemotorige vliegtuigen en herhalings cursussen (refreshing courses). Een dynamisch bedrijf, dat echter in 1989 stopte. Het pand werd ingericht als para onderkomen (De Wolk), wat eind 1996 werd overgenomen door Escape Lines.

Gelderse Luchtvaart Maatschappij:
• In augustus 1979 werd de Gelderse Luchtvaart Maatschappij overgenomen door Martinair en verhuisde naar Lelystad. Een gedeelte van het personeel verhuisde mee. De rest trad in dienst van Air Service Holland. Later kwam het beter uit de PH-MCF op naam van dit bedrijf te zetten.

Milieucommissie bijeen:
• Op vrijdagmorgen 14 maart kwam de Milieucommissie Teuge bijeen in het clubgebouw van de Vliegclub Teuge op de Luchthaven. Officiëel was dit ten behoeve van overleg en voorlichting over de milieuhygiëne rond het luchtvaartterrein Teuge. Op de agenda stond: vaststelling van het vliegcircuit, het structuurschema burgerluchtvaartterreinen, vergelijkingsmateriaal over de geluidsbelasting van de afgelopen jaren tot nu en de instelling van een klachtennummer.
• Tevens protesteerde Algemeen Belang Teuge tegen het vijftienduizend gulden beschikbaar stellen voor een klachtennummer, gezien de bezuinigingen van de overheid. Gemiddeld werden er zo’n 20 klachten per jaar ingediend.

1 april!:
• Op 30 maart vlogen twee reklameslepen over Apeldoorn, Zutphen, Deventer en Voorst met de tekst ”morgen 12.30 uur op Teuge” en “1e proeflanding Jumbo – Jet”. Naar aanleiding van deze 1 april grap kwamen diverse verontruste telefoontjes van mensen die meer geluidsoverlast verwachtten.
• Ook kwamen er erg veel mensen kijken om de Boeing te zien landen op Teuge en ook de Apeldoorse Courant heeft hier destijds nog een bericht van geplaatst.

Paravlucht loopt “goed” af:
• Op 15 april maakte André van den Worm een bijzondere vlucht mee. Zijn verslag staat hieronder:

Ik vloog o.a. met Louis Janssen, jumpmaster, plus twee para’s. Een staticliner en een vrijevaller (effe naam kwijt, een duits “eichelchen”…). Het werd een remarkabele vlucht. De staticliner sprong als een tolletje af en had een automatische reserve, de duitser sprong af, had een malfuncion en opende zijn reserve véél te laat. Op 7000’zou LJ er uit. We keken elkaar nog even aan, en ineens, zoef, een lichtblauwe flits: zijn ripcord was, waarschijnlijk, achter mijn heupgordel blijven haken en had de chute naar buiten getrokken, die dus onmiddellijk zijn vrijheid rook. LJ werd, met een klap, tegen de deurpost getrokken en kon er niet meer uit. Door de klap ook de reserve er uit, gelukkig onder het stabilo door, net als de main. En beide full deployed!! Dus géén voorwaartse snelheid meer. De neus wees recht naar beneden, daar bungelde de KOK! LJ werd door het gewicht van de KOK en de deployed chutes er uiteindelijk uit getrokken. Met z’n kop tegen het stabilo, lichte schade aan de KOK. Op ong. 2500’ was ik weer flying…. . Op de grond grote consternatie bij de para’s, met Henk Verbeek als DDI. Maar ik moest METEEN weer aan de bak. Niks “eerst ‘n bakkie koffie”, wel een goed gebaar! LJ had een gebroken sleutelbeen, hersenschudding en een gebroken enkel(?).

Verharde baan:
• Op 28 augustus kwam dan eindelijk de uitspraak van de Raad van State, die aanleiding vormde om over te gaan tot de officiële ingebruikname van de verharde baan op Teuge.

Vergadering:
• Op 2 oktober werd tijdens één van de vele vergaderingen (ditmaal van de milieucommissie) voorgesteld om het motorvliegen alleen doordeweeks toe te staan.

12/10/79 PH-SBN Piper PA-28RT-201 Arrow IV Teuge
• Vogelaanvaring

A.L. Bauling Trophee:
• In dit jaar werd de A.L. Bauling Trophee gewonnen door: J.J. Van Steinfoorn.

Ingebruikstelling van de verharde baan:
• Vrijdag 5 oktober was de officiële ingebruikstelling van de verharde baan door staatssecretaris drs. N. Smit-Kroes (Verkeer en Waterstaat). Teuge was hiermee het eerste vliegveld voor de kleine burgerluchtvaart in Nederland.

Luchtfoto (Slagboom en Peeters).jpg

Ingebruikname verharde baan. Jacqueline Midavaine. Slagboom en Peeters.

D040 04-05.png

Opening van de verharde baan. Neelie Smit-Kroes in de ASK-13 met Wim Kroon, geholpen door Henk Vrielink. Foto’s Hans Brandts.

D040 06-07.png

Klaar voor de start. Foto Hans Brandts.

D040 08-09.jpg

Ballonopstijging PH-ELS ter gelegenheid van opening verharde baan. Foto Hans Brandts.

D040 10-11.jpg

Ballonopstijging PH-ELS ter gelegenheid van opening verharde baan. Foto Hans Brandts.

• In totaal kostte de baanverharding 1,2 miljoen in plaats van de geraamde 9 ton. Door de weerstand van de omwonenden werd de baan (slechts) 27 bij 730 meter.

Springcentrum Teuge niet strijdig met provinciebesluit:
• Het Apeldoornse Statenlid M. Fledderus (PvdA) vond het vestigen van een nationaal springcentrum strijdig met het beleid van de provincie, dat uitging van het niet uitbreiden van de activiteiten ter plaatse. Hij sneed het onderwerp aan in de Statencommissie Ruimtelijk Welzijn bij de behandeling van het landelijk structuurschema burgerluchtvaartterreinen.
• Gedeputeerde mr. J. Fokkens antwoordde, dat Teuge binnen het aantal overeengekomen vliegbewegingen diende te blijven. Zolang dit het geval bleef, was de vestiging van een dergelijk springcentrum volgens hem op zichzelf niet strijdig met het te voeren beleid. Hij sloot evenwel niet uit, dat als zou blijken dat de lawaaibelasting door de geplande nieuwe activiteit groter zou worden, dit wel eens ten koste zou kunnen gaan van het totale aantal vliegbewegingen, dat men met het luchthavenbestuur was overeengekomen.
• De RLD adviseerde “de grootste terughoudendheid”.

Teuge blijft letten op het aantal vliegbewegingen:
• In de afgelopen tien jaar werden er bijna tien procent minder starts en landingen gemaakt. Dit was echter niet bepalend voor de geluidshinder op en rond een luchthaven. Hiervoor zouden er normen moeten worden vastgesteld, waarbinnen het aantal vliegbewegingen zou dienen te worden bepaald. Het beleid volgens de rapportage van dhr. Burgers was er op gericht, om de geluidsbelasting in de omgeving van het vliegveld te bevriezen op het peil van het laatste grasjaar 1976 tot het moment waarop door middel van wettelijke zonering de maximale geluidsbelasting geregeld zou zijn. Het ging hierbij om een methode (in voorbereiding) waarmee vergelijking mogelijk werd door middel van geluidsproductie per vliegbeweging, aldus dhr. Burgers in zijn rapport.
• Ook moest de RLD beslissen of het bedrijf C.A.T. een vergunning zou krijgen voor het organiseren van rondvluchten vanaf Teuge. Het luchthavenbestuur stond hier in die tijd afwijzend tegenover, op grond van “de goede orde en veiligheid” op het luchtvaartterrein, maar ook vanwege onder meer sociaal-economische belangen. Volgens de heer G. van der Zande (de directeur van Central Air Teuge) zou de concurrentie tussen zijn onderneming en Air Service Holland, die ook op Teuge gevestigd was, niet vernietigend maar opbouwend werken. Raadsman mr. H.J. de Groot uit Deventer, de raadsman van Van der Zande, stelde: “De argumenten van het luchthavenbestuur snijden geen hout. Ik begrijp best zijn politieke overwegingen, die worden ingegeven door de argumenten van de aktiegroep Teuge. Ook voor Central Air is er volop ruimte om rondvluchten te organiseren”.

Maatregelen reclamevliegen afhankelijk van onderzoek:
• Staatssecretaris Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat wilde alleen maatregelen tegen het reclamevliegen nabij bevolkingsconcentraties en daarbij gelegen vliegvelden nemen, als de resultaten van een onderzoek naar een bijna-ongeluk boven Hengelo daartoe aanleiding zouden geven.
• Zij schreef dit in haar antwoord op vragen van het PvdA-Tweede Kamerlid Hessel Rienks. Op 13 oktober botsten boven Hengelo bijna een reclamevliegtuig en een militaire Fokker Friendship op elkaar. Volgens de staatssecretaris was het reclamevliegtuig bekend bij de plaatselijke verkeersleidingsdienst van de vliegbasis Twenthe, waarmee het ook in radioverbinding gestaan zou hebben. De Departementale Airmiss Commissie stelde naar de toedracht van het één en ander een onderzoek in. “In het kader van de voorbereidingen van het zogeheten Eisenbesluit Rampenplannen start binnenkort een reeks besprekingen met departementen en andere overheden”, aldus de staatsecretaris.

UFO op Teuge:
• Op vrijdag 16 november 1979 stelde de Dienst Luchtvaart van de Rijkspolitie een onderzoek in naar een onbekend voorwerp dat ’s nachts op het vliegveld zou zijn geland. Volgens omwonenden werd de nachtlanding uitgevoerd met behulp van het schijnsel van koplampen van langs de baan opgestelde auto’s. Volgens directeur Burgers hadden er na sluitingstijd (17.21 uur) geen vliegbewegingen plaats gevonden. Op zijn verzoek onderzocht de Dienst Luchtvaart deze mysterieuze zaak.
• De omwonenden hebben zich bij de luchthavendirectie beklaagd over het nachtelijke gebruik van het vliegveld. Naar alle waarschijnlijkheid is waargenomen, dat personeel de vliegtuigen heeft willen wegslepen en vastsjorren vanwege de harde wind. Het daarbij gebruikte licht zou voor de meldingen kunnen hebben gezorgd, aldus Dhr. Burgers.

Oudste vlieger op Teuge:
• In dit jaar landde de (voor zover bekend) oudste vrijetijdsvlieger in de E.E.G., de 78-jarige mr. W.J. Blaisse uit Antwerpen en hij kwam (met de Cessna 172 OO-SHC) een gelegenheidsbezoekje aan de havendienst brengen. De heer Blaisse haalde in 1938 zijn brevet motorvliegen en vier jaar daarvoor was hij al gebrevetteerd zweefvlieger. De jurist van Nederlandse afkomst gaf in dit jaar zelfs nog les in zweefvliegen en had toen al meer dan 2.000 motorvlieguren in zijn logboek staan.

VVD voor subsidie voor Teuge:
• Het VVD-Statenlid drs. A.P.Z. van der Houwen was van mening, dat het vliegveld wel degelijk aanspraak kon maken op een subsidie van de provincie in het exploitatietekort. In tegenstelling tot Gedeputeerde Staten van Gelderland was de liberaal van mening, dat met een dergelijke subsidiëring een provinciaal belang gediend was. GS stelden de Staten voor een (hernieuwd) verzoek van Teuge, evenals bij een vorig verzoek was gebeurd, af te wijzen. Het college zag geen aanleiding voor subsidiëring. De afhandeling was op 17 en 18 december door Provinciale Staten.

Milieuraadcommissie:
• De commissie water, bodem, lucht en geluid van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe vond het niet nodig, dat er een eind werd gemaakt aan de sportvliegerij op het vliegveld Teuge op zondag.
• In een vergadering stelde de meerderheid van de commissie zich wel op het standpunt, dat er paal en perk moest worden gesteld aan het aantal vliegbewegingen. Dit kwam om de daaraan verbonden geluidshinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De commissie deed de suggestie de openingstijden van het vliegveld op zondagen nader te bezien. Het destijds genomen besluit, dat de geluidsbelasting op Teuge gelijk moest blijven, werd onverkort als uitgangspunt gehandhaafd.

Camilla-Ka7.jpg

Camilla in de Ka.7 PH-270 met ‘Witz” reclame. Foto: Herman Nienhuis.

20130626-PH-270 Witz 6957.jpg

Rechts Saskia Zandstra?. Foto: Xeno Poll.