1976:

Winterstorm:
04/01/76 PH-GAL Piper L-18C (PA-19) Super Cub
04/01/76 PH-PEC Bölkow BO209-160RV Monsun
04/01/76 PH-TGZ Reims/Cessna F172M
04/01/76 PH-WAB Reims/Cessna F172M (0964)
04/01/76 PH-WAI Reims/Cessna F172M (0961)
• Er waren toestellen niet deugdelijk aan de grond verankerd. Een storm met hevige windvlagen leverde deels onherstelbare schade aan deze vier toestellen op. De PH-GAL en de PH-PEC hebben hierna nooit weer gevlogen.

D017 70-71.jpg

Foto: Hans Brandts.

D017 74-75.jpg

Foto: Hans Brandts.

D018 00-01.jpg

Foto: Hans Brandts.

D018 02-03.jpg

Foto: Hans Brandts.

D018 04-05.jpg

Foto: Hans Brandts.

D018 06-07.jpg

Foto: Hans Brandts.

PH-WAI : PH-GAL 0611.JPG

Bron: Onbekend.

Air Advertising Holland:
• In 1976 had A.A.H. 26 werknemers, waarvan twee op Schiphol en twee op Rotterdam. Er werd een omzet behaald van ƒ 100.000 in 1968, via een miljoen in 1971 naar 3,2 miljoen in 1972.

Klaver 3812.JPG

Foto: Archief Martin Duijvestijn.

• De bedrijfsleider was dhr. G. Klaver en Martin Duijvestijn was enig aandeelhouder.
• Reclamair in Lelystad, Skylight luchtvaartbedrijf in Hilversum en vliegbedrijf Noord-Nederland in Hoogeveen hebben gedragsregels ondertekend voor luchtreklame. Deze werden gepresenteerd op de buitenreklame dag van de Bond van Adverteerders, door de heer A.F.G. Toonen van Bols. Hij heeft binnen de bond meegewerkt aan de totstandkoming. Vluchten lager dan 400 meter boven land en 150 meter boven de Noordzeekust en stiltegebieden zullen vermeden worden. De te gebruiken vliegtuigen mochten ongeveer 50 db(A) produceren en dit staat gelijk aan het geluid in een normale woonwijk. Formatievluchten van maximaal 5 kisten ziin toegestaan voor doorleesteksten. Verder geen twee of meer formatievluchten en niet langer dan zinvol vliegen en dienden zelfs zoveel mogelijk te worden vermeden.

29/02/76 PH-VCW Piper PA18- Super Cub:
• Na een lange reclamevlucht verslechterde het weer zodanig, dat doorvliegen naar Teuge noch terugkeer naar Budel verantwoord was. De bestuurder besloot in overleg met Dutch Mil tot een voorzorgslanding ten noorden van Arnhem. Geen schade.

Vliegclub Teuge:
• Per maart van dit jaar werd S. van Roon voorzitter van de vliegclub.

VCT logo 76.jpg

Bron: Archief Vliegclub Teuge.

01/04/76 PH-TGZ Reims/Cessna F172M:
• Na de start sloeg op 500ft hoogte de motor af. De bestuurder keerde terug naar het veld en maakte een goede noodlanding.
• Het vliegtuig kwam net uit een 50 uurs inspectie van Air Service Holland en maakte zijn eerste vlucht. Als verklaring zei het desbetreffende bedrijf dat beide magneten defect waren geraakt.

Air Service Holland BV:
• Op 11 april 1976 werden er 60 nieuwe vliegers gebrevetteerd door Apeldoorns burgemeester mr. F. Th. Dijckmeester (zelf sportvlieger). Verder werd er een aantal vliegdemonstraties gegeven en een fraai nummer kunstvliegen door veteraan Henk van Overvest met een Cessna Aerobat.
• Vliegtuigen van Aviation Service Holland werden voor rondvluchten boven Een Brug Te Ver beschikbaar gesteld voor de Vliegschool Teuge. Deze hield op vrijdag 30 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni rondvluchten voor Kluwers Couranten Bedrijf.
• In dit jaar had A.S.H. inmiddels 40 werknemers.
• In augustus 1971 werrd er met één service monteur begonnen en in 1976 waren het er inmiddels negen man geworden. Verdere groei werd afgeremd wegens nijpend ruimtegebrek.
• Midden september werd er in Essen-Mühlheim een kantoor geopend.
• De A.S.H. groep bestond uit de volgende bedrijven: Air Advertising Holland (luchtreclame), Air Finance Holland BV (leasing van vliegtuigen), Air Service Zeeland BV.
• De Nederlandse afdeling van World Wide Mission (wereldwijde zending). Het eerste vliegtuig van deze zending (de PH-WWM) werd afgeleverd naar Kenia door hoofd technisch bedrijf George Dierijck, ex luchtmachtvlieger en voormalig medewerker van de Nationale Luchtvaart School, die bestond uit 8 monteurs en een magazijnmeester. Samen met sportvlieger Ronald Hultink vertrok hij op 26 oktober naar via Rotterdam, Athene, Kreta, Caïro, Khartoem, Addis Abbeba naar Nairobi (een reis van 7300 kilometer).
• Ook werden dit jaar twee toestellen van A.S.H. (waaronder de PH-GDR) ingezet voor zogenaamde ‘Ajax’ brandweervluchten.
• Op Zestienhoven werd Aad Schenk chef Technische Dienst over 6 monteurs, waarvan enkele een brevet hadden. Nico van der Horst leidde daar het Parts Department met drie medewerkers. Er werd jaarlijks een omzet van ƒ 1,5 miljoen behaald met de levering van Rolls Royce motoren voor lichte vliegtuigen voor o.a. de Cessna 172, Good Year vliegtuig banden, King radio apparatuur zoals zenders / ontvangers, transponders en andere elektronische hulpmiddelen voor o.a. levering aan de Turkse Luchtmacht.

Midas Motorhomes 3796.JPG

Foto: Archief Martin Duijvestijn.

• Tijdens de Pinksterdagen had ASH een reunie georganiseerd voor diegenen die onlangs een Midas Motorhome hadden gekocht. Voor hen werd een speciale parkeerplaats gemaakt met aansluitingen voor elektriciteit en tevens werden de wagens door monteurs onderzocht. Daarnaast was er een Barbecue en een Dansfestijn.
• A.S.H. was hoofddealer van Midas geworden, doordat de heer Olesen (van de firma Olesen) als sportvlieger met pech op Teuge landde en hij zo in contact kwam met mensen van A.S.H. Hij kocht hier een vliegtuig en even later ontstond de samenwerking. Vanaf oktober 1975 tot eind 1976 werden 32 stuks Midas Motorhomes verkocht. Voor een puzzelactie ten bate van het Nationaal Jeugdfonds had A.S.H. een Midas Motorhome (ter waarde van ƒ 75.000) als prijs beschikbaar gesteld. Deze luxe gemotoriseerde bungalow werd gewonnen door mevr. H. Struik-Storm uit Nieuwendijk bij Werkendam.

(Foto: Guus de Jong, Amsterdam – archief M.J.M. Duijvestijn via Luchthaven Teuge)

07/06/76 PH-EEG Cessna TU206C Turbo Super Skywagon
• In de start brak de neuswielschaar af en dus was er geen neuswielbesturing meer. Voor de landing werden de brandweer en een ambulance langs de baan gereed gehouden maar die hoefden niet in actie te komen.

07/06/76 PH-WAI Reims/Cessna F172M:
• Apeldoorn: Noodlanding wegens motorstoring. De landing werd uitgevoerd op een deel van de nog niet in gebruik genomen autoweg Apeldoorn-Zwolle.

30/06/76 PH-VCW Piper PA-19 Super Cub:
• Een 23-jarige piloot uit Ommen kwam om het leven toen zijn Piper Super Cub van Air Service Holland direct na de start naar beneden stortte. De brandweer wist het toestel snel te blussen, maar voor de piloot kwam de hulp helaas te laat.
• Bestuurder: Jan Westerman.

Nationaal Parachutisten Centrum Teuge:
• Op zaterdag 13 november werd de PH-BOB gedoopt. De registratie is een ode aan Bob Belonje uit Ede, die vele jaren de V.P.C.T. leden naar de gewenste springhoogte vloog. Ook sprongen 30 parachutisten vanuit een Fokker F-27. Met de komst van de PH-BOB beschikte het paracentrum over 2 vliegtuigen. De andere was de PH-KOK.

Vliegclub Teuge:
• In maart van dit jaar volgde S. van Roon Piet Vogelij op. Het bestuur van de Vliegclub Teuge was op dit moment samengesteld uit twee zelfstandige afdelingen, namelijk de Motorvliegafdeling (de M.V.A.) en de Zweefvliegafdeling (de Z.V.A.), elk met een eigen Bestuur. Daarboven staat het Hoofdbestuur, waar bestuursleden van de al eerder genoemde afdelingen deel van uit maken.

Het hoofdbestuur bestond uit:
S. van Roon, algemeen voorzitter;
J.D. van As, algemeen secretaris;
H. Vrielink, algemeen penningmeester;
Th. A. Hegeman, voorzitter M.V.A.;
G. Voortman, secretaris M.V.A.;
H.M. Reyers, voorzitter Z.V.A.;
H.H. Goosen, secretaris Z.V.A.

Bestuur Motorvliegafdeling:
Th. A. Hegeman;
P. Weststrate;
G. Voortman;
G. Fehrenbach.

Bestuur Zweefvliegafdeling:
J. Hiel;
H. van Laar;
H.M. Reyers;
H.H. Goossen;
R. de Jong.

D018 34-35.jpg

Winteronderhoud PH-270, met (rechts) Wim Kroon. Foto: Hans Brandts.

D018 60-61.jpg

Teuge vanuit de lucht. Foto: Hans Brandts.

D022 00-01.jpg

Hans Fernhout in de Libelle van VCT. Foto: Hans Brandts.

D022 22-23.jpg

Zomerkamp Zweefvliegen op Teuge (PH-270). Van achter naar voren: Paul Griffioen, Egon Harteman, Ton Bruin. Foto: Hans Brandts.

IJsselvlucht:
• Op 14 juni 1976 ging de geplande IJsselvlucht van de Vliegclub Teuge niet door, omdat het aantal inschrijvingen te laag was.

Verharde baan:
• Op 14 juni nam het algemeen bestuur van de Luchthaven Teuge het besluit om de oost-west lopende start- en landingsbaan en de taxibanen te verharden. Het hele project zou ƒ 920.000,– kosten. Op 27 oktober keurden Gedeputeerde Staten van Gelderland de begrotingswijziging goed, waardoor er tot actie over gegaan kon worden. Op 25 november kreeg de Heidemij Nederland de opdracht om de voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Dodelijk ongeval:
• Op 30/06/76 kwam de 23-jarige piloot Jan Westerman (uit Ommen) om het leven toen zijn Piper PA-19 Super Cub PH-VCW (18-3186) van Air Service Holland direct na de start naar beneden stortte.
• De brandweer wist het toestel snel te blussen, maar voor de piloot kwam de hulp helaas te laat.

PH-PUT Wassmer WA.40 Super IV (47)
• Op 10 juli klapten tijdens de uitloop na de landing op Hilversum, de wielen in en kwam het toestel op de buik tot stilstand. Bedieningsfout van de bestuurder.

10801582_753852141318609_1283487555450129427_n.jpg

Foto: via Jerry Burgstede.

10698700_753852117985278_9039546873544873286_n.jpg

Foto: via Jerry Burgstede.

Bezoek oud-Airborne parachutisten:
• Op maandag 13 september 1976 werd Teuge bezocht door oud-Airborne parachutisten.

Koeien op Teuge:
• Voor boeren met een regeninstallatie werd één van de vier brandputten, die in de oorlog door de Duitsers werden gegraven, schoongemaakt. Hierdoor kwam landbouwer Lohuyzen krap in het gras te zitten. Op tijden dat er niet werd gevlogen, kwamen 50 koeien van Lohuyzen hun gras dan maar op het vliegveld Teuge halen.

Zakenvliegtuigen op Teuge:
• Aankomst van zakenvliegtuigen op Teuge in verband met de nieuwe vestiging van Philips in Apeldoorn.

Laagvliegoefening boven Teuge:
• ‘s Morgens om kwart voor twaalf landde er een helikopter van de Duitse Luftwaffe. De twee uitgestapte officieren deelden mee dat er een oefening werd gehouden. De oefening bleek niet gecoördineerd te zijn door de Rijks Luchtvaart Dienst.
• 13 straaljagers afkomstig van het Duitse Jever hebben van half één tot vier uur boven Teuge voor de nodige onrust gezorgd. In het kader van een onaangekondigde NAVO-oefening vlogen de vliegtuigen met een snelheid van 800 tot 900 kilometer per uur op een hoogte van 300 meter boven het vliegveld. Het doel van de navigatiewedstrijden was één van de hangaars. De straaljagers kwamen met tussenpozen van een kwartier dwars over het vliegveld op deze hangaar aanvliegen.

A.L. Bauling Trophee:
• De Bauling Trophee is de prijs voor de winnaar van de, traditioneel, eerste  zweefvliegwedstrijd van het jaar (seizoen) in Nederland.
• In dit jaar werd de A.L. Bauling Trophee gewonnen door: A.G. Van Geuns van de T.W.Z.C.

04/07/76 PH-NLD Piper PA-18 (L-18C) Super Cub
• “Noodlanding, brandstofgebrek.”

Ongeval PH-HMN Cessna 182N Skylane (18260557)

7.jpg

Foto: Hans Snelleman / Photo Holland.

• Ongeval 25/11/76 Ongeval Kayseri(TC).
• 30/09/77 Inschrijving doorgehaald.

PH-HMN.jpg

Foto: via Jan van de Kamp.