1971:

Vacature directeur / havenmeester:

Havenmeester.jpg

Avia 01/71.

1971 Bauling Burgers  (c) Henk van 't Veen.jpg

Bauling en Burgers  Foto: Henk van ’t Veen, via Coert Munk.

06/03/71 PH-LUC Piper PA-18-150 Super Cub:
• Bij het oppikken van het sleepnet kwam de kist in de problemen. Door te steil klimmen kwam de kist in een rugvlucht terecht en de piloot trachtte door het sleepnet af te gooien nog te redden wat er te redden viel. Doordat dit zich zo’n 30 meter boven de grond afspeelde lukte dat niet. Het toestel was in oostelijke richting opgestegen en probeerde in westelijke richting te landen. Hierbij maakte hij een Immelmann (een halve looping) gevolgd door een halve omwenteling om de lengteas. De piloot, J.J. van Steinfoorn, kon na het ongeluk ongedeerd uit de brokstukken kruipen. Hij hield hier echter blijvende rugklachten aan over.

PH-LUC 3818.JPG

Foto: Archief Martin Duijvesteijn.

“… Ik trok daarna de neus op. Toen de neus van het vliegtuig circa 20 graden boven de horizon was brak de rugleuning van mijn stoel. Ik sloeg achterover met mijn achterhoofd tegen de rugleuning van de achterste zitplaats en gaf onwillekeurig een harde ruk aan de stuurknuppel. Het vliegtuig schoot met de neus omhoog tot een attitude van 110 graden d.i. circa 20 graden door de verticaal. Ik trachtte mij naar voren te richten. In ieder geval slaagde ik er in de sleep te ontkoppelen en de stuurknuppel naar voren te drukken. Ik trapte het voetenstuur naar links uit en gaf iets rolroer. Het vliegtuig viel over links weg; de snelheid was nagenoeg gelijk nul. De hoogte was circa 25 m. Alles ging in een flits. De hoogte was te gering om het vliegtuig tijdig recht te krijgen. Ik drukte bij wat ik kon om snelheid te krijgen. Toen de snelheid begon op te lopen bracht ik het vliegtuig recht; ik was daar juist in geslaagd en had de vleugels en de romp horizontaal (langsas horizontaal) toen het snel doorzakkende toestel met het rechterwiel eerst tegen de grond sloeg. Het rechter onderstel brak af; de rechtervleugel kwam vervolgens op de grond, waardoor het vliegtuig een grondzwaai rechtsom maakte van circa 150 graden. Het vliegtuig schoof door; daarna (circa 1 minuut) kon ik weer opstaan en lopen. Ik heb een gevoel in mijn rug alsof ik spit heb”.

Minimoa PH-390:
• Ook op 6 maart werd de (inmiddels niet meer ingeschreven) Minimoa van Bierdrager gekeurd voor een vlucht van Teuge naar Engeland.
• Op 17 maart is de Minimoa van Teuge via Seppe naar Luton in Engeland gesleept.
• Hans Reyers was de sleepvlieger en Frits Höller was de vlieger van de Minimoa. De starttijd was 10 uur, landingstijd op Luton was 16.30.
• Na een grondige restauratie te Dunstable vloog het toestel in 2008 weer.

 

PH-90.jpg

Met dank aan Herman Dekker.

20/04/71 PH-DCO Douglas DC-8-53:
• Onderweg van Athene naar Amsterdam raakte de DC-8 verzeild tussen twee oefenende (spelende dus) T-33’s. Toen de militaire vliegers hem zagen, kwamen ze naderbij en deden dat op zo’n manier dat de gezagvoerder de indruk kreeg dat hij prooi in een dogfight was geworden. Nader onderzoek wees uit dat hij zich dat slechts verbeeld moest hebben.

07/05/71 SE-EZB Piper PA28-180 Cherokee:
• De bestuurder wilde van Malmö naar Teuge vliegen. Tot en met de tussenlanding op Eelde ging alles perfect, maar op het laatste deel van de route raakte hij volkomen gedesoriënteerd. De verkeersleidingen van Eelde en Amsterdam Radar bemoeiden zich met hem maar hij zag geen kans zijn positie vast te stellen. Nadat hij, Zwolle aanziend voor Deventer, dus geen vliegveld kon vinden, besloot hij vanwege de oprakende brandstof tot een voorzorgslanding. In de eindnadering merkte hij wel de afrasteringen in het gekozen veld op, maar besloot toch te landen; de schade van deze lichte afrastering verkiezend boven een mogelijke crash wegens brandstofgebrek. Helaas, nadat hij drie afrasteringen ‘genomen’ had, zag hij plotseling een brede sloot voor zich opdoemen. Hij trok de neus op, in de hoop de wielen van de grond te krijgen. Dat lukte natuurlijk niet meer, alle drie de wielen klapten tegen de overliggende slootkant en braken af. Het vliegtuig gleed op de buik nog ongeveer 10 meter door.
• Enigszins wrang is het feit dat deze laatste 10 meter afgelegd werden in een terrein dat groot genoeg was om een perfecte landing te maken. Dat was dan ook het enige wat hem door de onderzoekscommissie aangerekend werd: het niet zorgvuldig genoeg uitkiezen van het terrein.

Air Advertising Holland:
• In dit jaar werden 2800 vlieguren gemaakt.
• Martin Duijvesteijn wordt directeur van de vliegschool van Aviation Service Holland. Aviation Service Holland is erkend door de Rijksluchtvaartdienst (kan in 1970 of 1971 gebeurd zijn).
• Op 19 juli 1971 raakte een 25 x 5 meter grote reclame sleep los in Zaandam. Deze werd tijdens de afdaling waargenomen door twee surveillerende agenten. Zij hielpen om de Underberg sleep “UNDERBERG. Een verantwoord opkikkertje” te bergen. Mevrouw Santen vond het wel een aardig geschenk omdat zij de dag daarvoor jarig was. De drie kisten (elk met een identieke sleep) landden op Hilversum. De Rijkspolitie afdeling luchtvaart stelde een onderzoek in.
• De modelvliegclub die op Teuge haar thuisbasis had boekte op deze dag 50 nieuwe leden.
• In de herfst van 1971 kreeg ASH de officiele erkenning van de Rijksluchtvaartdienst om onderhoudswerk aan Cessna’s (waar het dealer van was) en Pipers zelf uit te voeren. Dit onderhoud werd eerder uitbesteed.
• ASH had in dit jaar 5 vliegers in vaste dienst en 10 tot 15 freelancers.
• Eind 1971 was ASH op Schiphol neergestreken in het oude torengebouw. De heer Duijvestijn ging voor het eerst zelf de lucht in als KVV-er bij de Luchtmacht op Deelen. In 1966 ging hij reclame vliegen voor een bedrijf op Beek. Hij is voor zichzelf begonnen op Teuge omdat daar nog niets was.
• Sinds mei 1971 was ASH actief vanaf Schiphol.
• In dit jaar maakten tijdens een fly-in 200 jongelui boven Apeldoorn een rondvlucht van 15 minuten en dit werd georganiseerd door ASH en de Apeldoornse Courant.
• In 1971 werden ruim 300 zakelijke vliegbewegingen gemaakt.
• In dit jaar werd er door 3500 personen een rondvlucht gemaakt. De vliegschoool maakte zo’n 2000 uren terwijl dit het jaar ervoor nog maar de helft was.
• In 1972 werden 4150 uren gedraaid tegenover 2360 in 1971.

22/07/71 PH-DYL Sportavia-Pützer Fournier RF-4B:
• Vlak na de start, op een hoogte van 5 á 6 meter begon de motor onregelmatig te lopen. De bestuurder, die z’n eerste vlucht op dit type maakte, achtte de rest van de baan niet lang genoeg om rechtuit te landen en zette een vlakke bocht in om de landing in tegengestelde richting uit te voeren. Tijdens het maken van die bocht ging de motor eigenlijk gewoon stationair draaien en was van het afmaken van de bocht geen sprake meer. Het toestel raakte overtrokken en zakte snel door. Het raakte met de linker vleugeltip de grond en vervolgens met de rompneus. Beide schroefbladen braken af, het landingswiel brak af en de rompbodem met de wieltunnel werd naar binnen gedrukt. Oorzaak was vervuiling van de carburateur.

30/07/71 PH-KAE Bölkow BO 208C Junior:
• Even voor half drie steeg deze Bölkow Junior op voor een vlucht van Seppe naar Texel, in opdracht van King Air Services. Op een afstand van 20 km van vliegveld Teuge, alwaar toen nog een vestiging van King gevestigd was, werden de 24-jarige lerares mejuffrouw Madeleine Werten uit Kessel en de 33-jarige sportvlieger Berrie Schoenmaker uit Oisterwijk (N. Br.) op een hoogte van 1000 voet aangevallen door een buizerd. Boven Eerbeek viel de vogel het vliegtuig aan en vloog daarbij dwars door het plexiglas de cockpit binnen. De vogel moest deze manoeuvre met de dood bekopen. De piloot heeft nog geprobeerd om de vogel door middel van een duikvlucht te ontwijken. Na de aanvaring vloog de kist nog maar op 15 meter boven het gras, maar vanwege de vele telefoonpalen werd er doorgevlogen naar Teuge. De toen 27-jarige Jaap van Steinfoorn, nu nog steeds een bekende op Teuge, was snel ter plaatse. De piloot liep slechts snijwonden op en zijn medereizigster had enkele kleine verwondingen.

03/08/71 PH-361 Schleicher K8B:
• Bij de landing ving de bestuurder te hoog af en opende de kleppen op een hoogte van twee meter. Deze laatste twee werden dus praktisch vertikaal afgelegd. Het toestel kwam op het wiel terecht waarbij de romp doormidden brak.

16650086_10210901049062767_1584045687_n.jpg

16652513_10210901049942789_1104762912_n.jpg

Foto’s: Herman Nienhuis.

20/09/71 G-AVMS BAC One-Eleven 510ED:
• Teuge airmiss met Phantom.

Vliegclub Teuge:
• Na een jaar werd Bert van Os opgevolgd door Piet Vogely. Deze werd op 27 augustus geïnstalleerd. Onder zijn leiding werden de nieuwe statuten en het reglement samengesteld.

Overname vliegveld Teuge:
• Naar aanleiding van de in 1969 ontstane situatie besloten de gemeenteraden van Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen uiteindelijk om het vliegveld over te nemen.
• Op 20 januari 1971 zag de “gemeenschappelijke regeling rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Luchthaven Teuge” het licht. De vier gemeenten en de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Salland en Noordoost Gelderland namen naast het bestuur ook de exploitatie over.

Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen:
• 2, 3 en 4 juli Nederlandse Kampioenschappen Parachutespringen: individueel kampioenschap precisie, precisiepringen voor teams, stijlspringen en totaal kampioenschap. Het geheel werd georganiseerd onder auspiciën van de K.N.V.v.L.
• J. Havekotte (Icarus Hilversum) werd op 5 juli, net als in het voorafgaande jaar, Nederlands kampioen parachutespringen. 49 mannen en drie vrouwen sprongen uit Cessna’s en twee Beavers en maakten in totaal 550 sprongen.
• In 1973, 1974, 1976, 1977 en 1979 werden deze kampioenschappen ook gehouden.

Para1.jpg

Bron: AVIA 05/72.

Eerste Twin op Teuge:
• Op 17 september landde het eerste tweemotorige vliegtuig op Teuge. Dit was de Piper Aztec PH-PWD van de heer Van der Plaat uit Doetinchem. Deze eerste vlucht was van Rotterdam naar Teuge.
• Op verzoek van de luchthaven Teuge werd er over Deventer – over het huis van de heer A.L. Bauling – gevlogen, die om gezondheidsredenen verhinderd was. Hij had er per slot van rekening voor gezorgd dat dit uiteindelijk mogelijk is gemaakt en daar wilden ze hem toch in mee laten delen.
• Opmerking: waarschijnlijk gaat het hierbij om de eerste Nederlandse twin, omdat de Zwitserse Bobcat (zie ongevallen 1970) ook een tweemotorig vliegtuig was.

Luchthaven:
• Na het behalen van hun brevet door de heren B. Jolink en J.H.J. Mölder beschikte de volledige havendienst op Teuge over een vliegbrevet en dit was een unieke situatie in Nederland.

IMG_7525.jpg

Foto: via Bernhard Jolink.

Fly-in:
• In dit jaar maakten tijdens een fly-in 200 jongelui boven Apeldoorn een rondvlucht van 15 minuten; dit werd georganiseerd door ASH en de Apeldoornse Courant.
• De modelvliegclub die op Teuge haar thuisbasis had boekte 50 nieuwe leden.

Rondvluchten:
• Tijdens de laatste weken van de zomervakantie werden enige duizenden scholieren uit Apeldoorn vermaakt met een vakantiespel. Op diverse punten in de stad werden de kinderen op scholen of in buurthuizen ontvangen om er filmvoorstellingen bij te wonen, zelf creatieve bezigheden te verrichten of op straat aan wedstrijden in straattekenen en races met step of fiets mee te doen.
• Een aardig initiatief was dat de kinderen voor een gering bedrag in de gelegenheid gesteld werden een rondvlucht vanaf Teuge boven Apeldoorn te maken. De hele week reden bussen af en aan met de kinderen uit de verschillende Apeldoornse wijken.
• In totaal zouden ongeveer 550 jongelui, onder wie 190 gehandicapte kinderen uit instellingen zoals de Caesarea-stichting en Groot Schuylenburg, een rondvlucht maken.
• Vliegers van de Gelderse Luchtvaart Maatschappij, Air Service Holland en de vliegschool maakten in totaal 180 vluchten. In een VARA-programma werd aandacht besteed aan deze gebeurtenis.

Toeschouwersruimte:
• De Rijkspolitie van Voorst kreeg het drukker en drukker. De vele passanten leverden meer en meer parkeerproblemen op. Hierop besloot het Luchthavenbestuur om een speciale toeschouwersruimte te maken.

PH-SBR op Teuge:
• De PH-SBR, een Cessna 150E vloog van 6 oktober 1965 tot 27 juni 1971 in Nederland.
• Het vliegtuig is in Amerika gebouwd en is verscheept naar Antwerpen als N4040U, daar kreeg hij op 17 juni 1965 de registratie OO-SIA.
• Op 5 oktober 1965 werd hij overgevlogen van Antwerpen naar Teuge, waar hij op 6 oktober de registratie PH-SBR kreeg, op naam van B.J.J. Rottink uit Ambt Delden.

PH-SBR Vader van Zeno Rottink.jpg

• De PH-SBR heeft tot 1969 op vliegveld Teuge gevlogen, daarna vloog hij tot juni 1971 op vliegveld Twente.
• Op 27 juni 1971 werd er door tekort aan brandstof  een noodlanding op de Noordzee vlakbij het eiland Föhr gemaakt, waardoor de PH-SBR verloren is gegaan, het vliegtuig is geborgen en naar vliegveld Twente vervoerd, de motor is verkocht en ging naar Duitsland.
• De heer Bolderdijk uit Almere zou de romp (die in een schuur aan de overkant van het veld zou liggen) voor driehonderd gulden van Martijn Duijvesteijn hebben gekocht en naar zijn huis in Hilversum hebben gebracht en na een jaar heeft hij hem daar gesloopt.

PH-SBR .jpg

De “SBR” op Föhr. Foto’s: via Zeno Rottink.

 

 

Overdracht PH-LUE:
• Op 11 november werd Reims/Cessna FA150L Aerobat (FA1500120) ingeschreven op naam van M.J.M. Duijvestijn in Twello.
• Op 18 november volgde de overdracht naar B.J.J. Rottink te Delden.

16651743_1834889443390306_160824635_n.png

Foto: 18 november, via Zeno Rottink.

Teuge 71.jpg

Bron: onbekend.