1951:

 

Komst van Molukkers naar Teuge:
• In dit jaar werd er een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de komst van de Molukkers naar Teuge.
• Over dit onderwerp werd lesmateriaal gemaakt: “Van Tangsi naar Teuge, Molukkers in de gemeente Voorst””.