1938:

De Centrale Vliegschool:
• Op 1 januari ging de Centrale Vliegschool over in het Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen.

PH-CEG.png

Een van de weinige bekende foto’s van de PH-CEG. Foto: Henk Vrielink.

Ongeval met een onbekende S.IV:
• Begin ’38 vond er een ongeval plaats met een onbekende S.IV met sergeants Hagen en Dolron.

Motorbaby op Teuge:
• In dit jaar liet Teuge opnieuw van zich horen in de persoon van de heer Bauling. Hij was het namelijk die op 18 februari op Teuge het luchtruim koos met de PH-ASV, de eerste Schneider Motorbaby II in Nederland.
• Deze Motorbaby was een voorloper van de nu bekende motorzwever. De Motorbaby had een kruissnelheid van 80 km/u bij een benzineverbruik van zes tot zeven liter per uur.
• Dit door NV Vliegtuigbouw te Deventer gebouwde vliegtuig kreeg haar Bewijs van Luchtwaardigheid één dag later.

10a PH-ASV.png

“Motorbaby” PH-ASV, Foto’s: Henk Vrielink.

10b PH-ASV.png

• De PH-ASV was door Bauling aangeschaft om zweefvliegers kennis te laten maken met motorvliegen, en het was dan ook de bedoeling dat het toestel later in eigendom naar het Nederlands Instituut voor Zweefvliegen zou overgaan.
• Verder waren de vliegeigenschappen van dit gemotoriseerde zweefvliegtuig zó onbekend dat die eerst onderzocht en aan de Luchtvaartdienst gerapporteerd moesten worden. Op het BvG was dan ook als beperking vermeld dat het toestel alléén door Bauling zelf en door instructeur Jan Hoekstra gevlogen mocht worden.

PH-ASV Schneider Motorbaby II:
• Er was voor dit type nog geen BvG afgegeven en tot die tijd mocht het toestel alleen gevlogen worden door ervaren vliegers en in de ontheffing werden met name A.L. Bauling en J. Hoekstra genoemd. Beide heren verkeerden in de veronderstelling dat dit alleen gold voor het luchtruim vanaf een bepaalde afstand van het veld. Terwijl J.M Hoekstra dacht dat de geplande overdracht aan het Nederlands Instituut voor Zweefvliegen al had plaatsgevonden en hij daardoor ook bevoegdheden gekregen had. Beide veronderstellingen waren niet correct!
• De bestuurder, die bepaald geen ervaren vlieger genoemd kon worden, kreeg (net als drie weken daarvoor!) voor een vlucht toestemming van Hoekstra. Hij wist dat het BvL dan niet geldig was en dat het toestel dan ook niet verzekerd was…
• Al tijdens de start trok het toestel naar links en dat corrigeerde hij niet, bovendien was hij waarschijnlijk niet op de hoogte van het stijgvermogen want hij trok het toestel iets sterker op dan wenselijk was. Hierdoor werd de (stijg)snelheid natuurlijk nog kleiner en zakte tot aan de overtreksnelheid terug. De bestuurder merkte dat e.e.a. niet normaal verliep en besloot weer op het veld te landen. Maar daarvoor moest hij dus wel een bocht maken en bij het maken van die bocht trok hij de knuppel steeds meer naar zich toe waardoor de snelheid nog meer terugliep. De binnenvleugel raakte overtrokken en het toestel gleed af. De linker vleugel raakte de grond en brak af, het toestel draaide nog een halve slag en sloeg toen met de neus tegen de grond.
• De voorkant van de romp werd geheel vernield, de staart brak af, de hoofdspant brak. Bestuurder: R. Ankersmit.

1938-04-29 Teuge JM-collectie zw.jpg29 april. Foto: archief Jacqueline Midavaine.

zweven 1 JM-collectie zw.jpg

Foto: archief Jacqueline Midavaine.

14/07/38 Noodlanding S.IV 111:
• Bij Teuge werd een noodlanding gemaakt door de S.IV 111 en het toestel liep hierbij ernstige schade op. De noodlanding moest worden uitgevoerd nadat Leuben aan het gas had gezeten. Bemanning: tlt. L. v. Almelo en wmr. Ch. Leuben.

21/07/38 Botsing S.IV 107 tegen auto:
• Sgt. J.W.J. Schoonaard botste met de S.IV 107 tegen een auto.

00/08/38 PH-AIB Pander EF 85 maakte neusstand:
• Zeer harde landing waarbij het onderstel en de linker ondervleugel werden vernield.
• Het vliegtuig werd in eerste instantie afgeschreven maar later overgenomen door de bekende tandarts Noordenbos die het verder in uitstekende toestand verkerende toestel op Twente liet repareren met een reserve ondervleugel en delen van een onderstel die hij van de NLS had gekocht. Bestuurder: W. van Graft.

PH-AIB.png

De Pander na zijn harde landing. Foto: Henk Vrielink.

31/12/38 PH-68 Göppingen Gö 1 Wolf over de kop:
• De PH-68 werd door een motorvliegtuig van Ypenburg naar Teuge gesleept. Welk motorvliegtuig dat was, is niet bekend maar omdat het gevlogen werd door R. van Goens zou je aan kunnen nemen dat het de PH-AJI was. Maar dat is natuurlijk slechts een veronderstelling.
• Onderweg ontmoetten ze hevige sneeuwbuien en ondervonden ze harde remousstoten. Tot overmaat van ramp brak het cockpitruitje van de Wolf zodat de bestuurder (Jan Vastenouw) de sneeuw recht in z’n gezicht kreeg. Hij zag dus praktisch niets meer. Op een gegeven moment ontwaarde Jan onder zich een veld met een landingskruis waarvan hij dacht dat het noodlandingsterrein Harskamp was.
• Hij ontkoppelde en zette de landing in. Alles ging goed tot de tweede helft van de uitloop, toen sloeg zijn toestel langzaam over de kop. Het motorvliegtuig landde veilig.

1938.jpg

Op de achtergrond Hangar en de voormalige Boerderij ‘De Kleine Haverkamp’. Bewoners Fam. Wijers, Fam. de Groot.

Foto: via J.M. Haverkamp.

18b.jpg

Foto: Henk Vrielink.

18b.jpg

Foto: Henk Vrielink.